загрузка...
загрузка...
На головну

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. III.1. Последовательная структура управления
  2. III.2. Условная структура управления
  3. IV. ЯЗЫК КАК СИСТЕМА И СТРУКТУРА
  4. V. 17.3. Структура характера и симптомокомплексы его свойств
  5. V. 18.4. Талант, его происхождение и структура
  6. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  7. Американский структурализм и его направления

Після вибору теми та погодження її з науковим керівником, студент повинен розробити і викласти в письмовій формі її план та затвердити у керівника. План теми слід розробляти після ознайомлення з літературними джерелами, які висвітлюють ті чи інші питання і проблеми теми дослідження. Це дасть змогу студенту детальніше уявити структуру роботи, послідовно викласти її зміст, повніше висвітлити коло питань, що мають бути вирішені. В цілому план має включати лише ті питання, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно та глибоку висвітлити її.

Добре продуманий план є запорукою успішного виконання роботи. Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення її розділів визначається обраною темою.

Рекомендується наступна схема плану:

Вступ. У ньому обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета та завдання курсової роботи, її можливе наукове та практичне значення в умовах ринкових відносин. Обсяг - 1-2 сторінки.

Перший розділ. Викладаються теоретичні та методологічні питання, що стосуються теми курсової роботи, дається характеристика напрямкам вирішення даного питання вітчизняними та зарубіжними дослідниками, обирається власний напрямок вирішення питання та обґрунтовується його доцільність. Обсяг - до 20 сторінок.

Другий розділ. Даний розділ обов'язково повинен складатись з трьох частин:

2.1. Аналіз підприємства як самостійної економічної господарської одиниці, що

включає :

- коротку історичну довідку про створення та організацію підприємства;

- організаційно-правову форму власності;

- характеристику галузі, в якій функціонує підприємство;

- характеристику структури, динаміки обсягів продукції, робіт, послуг;

- коротку характеристику споживачів, постачальників, конкурентів;

- формування виробничої програми;

- аналіз трудового потенціалу;

- аналіз основних виробничих фондів підприємства;

- оцінка рівня витрат підприємства;

- амортизаційна політика, система оподаткування;

- аналіз фінансових показників.

2.2 Розкриття обраної теми курсової роботи на матеріалах підприємства, що характеризується.

2.3 Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності функціонування підприємства в межах обраної теми.

Обсяг - до 30 сторінок.

Третій розділ. Здійснення розрахунків показників виробничо-господарської діяльності підприємства згідно методичних вказівок. Обсяг - до 15 сторінок.

Висновок.Виклад основних результатів дослідження та основних заходів щодо ефективного вирішення питань, які розглядалися в роботі. Обсяг - 2-3 сторінки.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ. | ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ОБ'ЄКТІВ, НА МАТЕРІАЛАХ ЯКИХ ВОНИ ВИКОНУЮТЬСЯ | Порівняння підприємств за структурою та обсягами випуску продукції | Аналіз та порівняльна характеристика складу, структури та ефективності використання основних виробничих фондів. | Аналіз та порівняльна характеристика трудових ресурсів підприємства. | Аналіз витрат на операційну діяльність підприємства. | Аналіз фінансового стану підприємства. | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ | Теми курсових робіт. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати