На головну

Мотивація.

  1. Мотивація.
  2. Мотивація. Мотиви і потреби
  3. ТЕМА 4. ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ, ВОЛЯ, МОТИВАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ ПРО НИХ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
  4. Характеристики мотиваційної сфери. Мотив і мотивація. Класифікація. Види. Усвідомлені і неусвідомлені мотиви.

Дане заняття завершує важливий етап по закріпленню знань і практичних навичок, набутих у вивченні цитології ембріології та загальної гістології. При підготовці до цього заняття слід звернути увагу на визначення, класифікації, будова і функцію гістологічних структур, джерела розвитку тканин. Для закріплення теоретичних знань студенти пишуть на занятті контрольну роботу (20 хв).

Для закріплення практичних навичок на занятті використовується мікроскоп, гістологічні препарати кафедри, альбом, електронограми, методичні вказівки, атлас по гістології та ембріології (авт. І. В. Алмазов, Л. С. Сутулов; авт. В. Г. Єлісєєв, Ю. І. Афанасьєв, Е. Ф. Котовський, изд. II).

Для позааудиторної самостійної роботи студентів надається електронний варіант атласу гістологічних препаратів.

Цілі заняття.

3.1. Загальна мета. Закріпити практичні навички користування мікроскопом, визначити і запам'ятати гістологічні препарати, знати будову і функції гистоструктура.

3.2. Конкретні цілі.

 знати  вміти
 3.2.1. Класифікацію органел і включеній.3.2.2. Будова ядра і види репродукції клеток.3.2.3. Зародкові листки і їх проізводние.3.2.4. Морфологічну і гістогенетичної класифікації епітеліальних тканей.3.2.5. Класифікацію сполучних тканей.3.2.6. Класифікацію м'язових тканей.3.2.7. Класифікацію нейроцитів і нейроглії.  3.2.8. Вільно користуватися мікроскопом.3.2.9. Визначати положення покривного скла на гістологічному препараті (для запобігання пошкодження препарату і об'єктиву) .3.2.10. Правильно орієнтувати препарат, вибирати потрібні гістологічні структури і встановлювати їх на стрілку - указатель.3.2.11. Відтворювати схеми, табліци.3.2.12. Вирішувати завдання з лейкоцитарною формулой.тологіческом препаратеовного скла

 Попередня   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Методичні вказівки до вивчення гістологічних препаратів. | мотивація | Методичні вказівки до вивчення гістологічних препаратів. | Методичні вказівки до вивчення електронограмма. | Контрольно-навчальні та професійні завдання | мотивація | Методичні вказівки до вивчення гістологічних препаратів | Класифікація нервових клітин | Тестові завдання для самоконтролю | Методичні вказівки до вивчення гістологічних препаратів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати