Головна

Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантної поведінки

  1. А. Прогноз розвитку поведінки фірми в конкурентному середовищі
  2. Абілітації та РЕАБІЛІТАЦІЯ
  3. Агресія і агресивне поводження
  4. Аналіз і оцінка поведінки
  5. Аналіз колективної поведінки
  6. Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку
  7. Аналіз поведінки покупців на ринку товарів

Реабілітація може розглядатися як система заходів, спрямованих на вирішення завдань досить широкого діапазону - від прищеплення елементарних навичок до повної інтеграції людини в суспільстві.

Соціально-педагогічна реабілітація підлітків з девіантною поведінкою реалізується, як правило, в спеціалізованих установах, які називаються реабілітаційними центрами. Завданнями таких установ є:

- Профілактика бездоглядності, бродяжництва дезадаптованих дітей і підлітків;

- Медико-психологічна допомога дітям, які потрапили з вини батьків або у зв'язку з екстремальною ситуацією (в тому числі фізичного і психічного насильства, небезпечних умов проживання та ін.) В скрутну життєву ситуацію;

- Формування позитивного досвіду соціальної поведінки, навичок спілкування та взаємодії з оточуючими людьми;

- Виконання опікунських функцій по відношенню до тих, хто залишився без піклування батьків або засобів до існування;

- Психологічна та педагогічна підтримка, яка сприяє ліквідації кризових станів особистості;

- Сприяння в поверненні в сім'ю;

- Забезпечення можливості здобувати освіту, нормально розвиватися;

- Турбота про подальше професійному та побутовому влаштуванні.
 Іншими словами, основна мета діяльності таких установ - соціальний захист і підтримка дітей з незаможних родин, їх реабілітація та допомога в життєвому самовизначенні. , В даних установах соціально-педагогічна реабілітація включає три основних етапи: діагностики; створення і реалізації реабілітаційної програми; постреабілітаціонной захисту дитини.

Діагностика передбачає соціально-педагогічне дослідження, спрямоване на визначення рівня розвитку емоційно-пізнавальної сфери неповнолітнього, сформованості якостей особистості, соціальних ролей, професійних інтересів.

Реабілітаційна програма створюється індивідуально для кожної дитини і включає основні елементи: мета, завдання, методи, форми, засоби, етапи діяльності. Основною метою реабілітаційної програми є формування і корекція моральних цінностей особистості, допомога дітям у придбанні навичок комунікативного спілкування.

Постреабілітаціонной захист передбачає допомогу дитині після його виходу з реабілітаційного центру в відновлення гармонійних відносин з родиною, друзями, шкільним колективом шляхом регулярного патронажу та корекції виникаючих конфліктів.Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Діяльність соціального педагога з вирішення спорів про виховання | Технологія оформлення під опіку і піклування | Приймальні та патронатні сім'ї | патронатна сім'я | Порядок організації патронату | Порядок передачі дитини на патронат | Батьків батьківських прав | неповнолітніх | Методика і технологія роботи соціального педагога по адаптації та реабілітації дитини в закладах інтернатного типу. | Загальна технологія роботи соціального педагога в дитячому будинку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати