На головну

Технологія оформлення під опіку і піклування

  1. CASE-технологія створення інформаційних систем
  2. I. Технологія організованого спілкування школярів.
  3. II. Технологія індивідуального виховного взаємодії з дитиною
  4. III. Технологія педагогічної взаємодії з батьками школярів
  5. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  6. А. Опіка та піклування
  7. Адресація і технологія CIDR

Однією з форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, є опіка и піклування. Під опікою розуміють передачу недосконале-річних у віці до 14 років, які залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ю опікуна. Опікуни є представниками підопічних в силу закону і здійснюють від їх імені та в їх інтересах всі необхідні угоди. Під піклуванням розуміють передачу дитини у віці від 14 до 18 років на виховання в сім'ю опікуна. Опікуни дають згоду на здійснення тих угод, які їх підопічні не вправі здійснювати самостійно; надають підопічним сприяння у здійсненні ними своїх прав і виконанні обов'язків.

Опікуни та піклувальники підбираються органом управління освітою, перевага віддається близьким родичам. При призначенні дитині опікуна (піклувальника) враховуються моральні й інші якості особистості, здатність її до виконання обов'язків, відносини між опікуном і дитиною, ставлення до дитини членів сім'ї опікуна, і по можливості, бажання самої дитини.

Документи, необхідні для оформлення опіки (піклування):

- Заяву кандидата в опікуни (піклувальники) на ім'я голови адміністрації міста (району) про призначення опікуном над неповнолітнім (вказується П.І.Б., рік народження дитини) із зазначенням мотивованих причин встановлення опіки;

документальне свідчення того, що неповнолітній відноситься до категорії дітей, що залишилися без піклування батьків (копія свідоцтва про смерть батьків, завірена у нотаріуса; виписка з рішення суду про позбавлення батьків права на виховання; довідка про захворювання батьків і т.д.);

- Акт первинного обстеження умов життя неповнолітнього, що потребує захисту, з укладенням та мотивованим пропозицією про вид його пристрою на подальше виховання. Цей акт складається в довільній формі соціальним педагогом, проте в ньому повинні бути відображені такі відомості:

- Висновок про здоров'я неповнолітнього;

- Опис майна, яке залишилося після смерті батьків із зазначенням, кому воно передано на збереження; додається до справи один примірник опису майна з підписом особи, якій його вручено на збереження). Опис складається соціальним педагогом в 3 примірниках; свідоцтво (копія) про народження дитини;

- Довідка з місця проживання кандидата в опікуни (піклувальника) про склад його сім'ї і займаної нею житлоплощі;

- Згода чоловіка майбутнього опікуна (піклувальника) про прийом в свою сім'ю підопічного;

- Висновок про відсутність у кандидата в опікуни та членів його сім'ї, які живуть разом з ним, хвороб, що перешкоджають приміщення в сім'ю підопічного дитини. Для того щоб отримати цей висновок, кандидат в опікуни повинен представити медичні довідки з протитуберкульозного диспансеру, психоневрологічного диспансеру, наркологічного диспансеру, шкірно-венерологічного диспансеру, висновок терапевта (завірена у головлікаря). Від інших членів сім'ї - довідки від терапевта; характеристика на кандидата в опікуни з місця роботи (завірена); відомості про братів, сестер, близьких родичів кандидата в опікуни; автобіографія кандидата в опікуни;

- Письмовий висновок органу управління освітою (за місцем проживання неповнолітнього або кандидата в опікуни) про призначення громадянина (прізвище та ініціали), що проживає (адреса), опікуном (піклувальником) над неповнолітнім (прізвище та ініціали) та призначення опікунської допомоги на підопічну дитину, яка не має батьків, здатних його виховувати і сприяння з ер жати;

- Якщо дитина за своїм віком і розвитку (10 і більше років) в змозі висловити свою думку з питання про призначення над ним опіки даної особи, то орган управління освітою повинен обов'язково враховувати його думку.

Даний акт надається до відділу по утворенню, копія зберігається у соціального педагога.

Після встановлення опіки (піклування) опікун приносить довідку про отримання пенсії підопічним з пенсійного відділу комітету соціального захисту за місцем проживання.

Опіка і піклування встановлюються постановою адміністрації міста (району) за місцем проживання неповнолітнього або за місцем проживання кандидата в опікуни. Спостереження за діяльністю опікунів здійснюється органами управління освітою за допомогою соціального педагога. Незаконні дії опікуна можуть бути оскаржені в органах опіки та піклування будь-якою особою, у тому числі і підопічним. Опікуни також можуть бути звільнені від своїх обов'язків на особисте прохання, якщо органи опіки та піклування визнають, що це прохання викликане поважними причинами. Опікун несе відповідальність за долю підопічного, відповідає за завдану йому шкоду, зобов'язаний проживати спільно з ним. Опікунам виплачуються грошові кошти на харчування, придбання одягу, взуття тощо підопічним.

Органом управління освітою за допомогою соціальних педагогів здійснюється спостереження за умовами життя і виховання, здоров'ям, навчанням підопічних дітей, збереженням їх майна і житла до досягнення ними повноліття. При цьому особисті справи підопічних дітей доповнюються 2 рази в рік наступними документами:

1) актом контрольного обстеження умов життя. При виявленні несприятливих умов життя і виховання підопічних сім'я береться на особливий контроль і відвідується частіше. Копія акту контрольного обстеження умов життя і виховання зберігається у соціального педагога;

2) довідками про здоров'я, успішності підопічного, виплати аліментів або пенсій по випадок смерті батьків, про збереження його майна та житлової площі, надходження дивідендів по акціях (1 раз в рік) на його ім'я.

Після досягнення підопічним 14-річного віку опіка припиняється, а особа, що виконувало обов'язки опікуна, стає піклувальником неповнолітнього; після досягнення підопічним 18-річного віку піклування припиняється без прийняття з цього приводу будь-якого рішення. Зниження шлюбного віку і вступ підопічного в шлюб є ??також підставою для припинення піклування. При припиненні опіки (піклування) до особової справи долучаються відомості про освіту підопічного, зайнятості, забезпеченні житлом.Попередня   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Наступна

Методика і технологія вуличної роботи соціального педагога | Принципи роботи соціального педагога з вуличними дітьми | Етапи вуличної соціально-педагогічної діяльності | Методика і технологія організації дозвільної діяльності | Умови ефективності організації дозвільної діяльності | Принципи ефективності організації волонтерського руху | Методика організації благодійних акцій | неблагополучними сім'ями | Технології соціального посередництва | Посередництво у вирішенні міжособистісних, сімейних конфліктів та ін. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати