На головну

Боротьба українського козацтва проти турецько - татарської агресії наприкінці XV - першій половині XVIІ ст.

  1. II. Закон противоречия
  2. II. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
  3. IV. Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции
  4. IV. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ: ВЗЯТКА. ЕСЛИ У ВАС ЕЁ ВЫМОГАЮТ!?
  5. Q - сила полезного сопротивления. 1 страница
  6. Q - сила полезного сопротивления. 2 страница
  7. Q - сила полезного сопротивления. 3 страница

1. Турецько - татарська агресія на українські землі. Одним з найважливіших напрямів діяльності козацтва була боротьба з турецько-татарською агресією, яка посилюється з другої половини XV ст. Спричинено це було рядом обставин. У 1449 р. внаслідок розпаду Золотої Орди утворилося Кримське ханство, править в якому стала династія Гиреїв. У 1478 р. Кримське ханство стало васалом Туреччини, яка на той час підкорює все Північне Причорномор'я. У Туреччині ж існував високий попит на рабів попит на рабів, на яких в першу чергу навертали християн. У татар же переважало примітивне скотарське господарство, не завжди спроможне забезпечити всі потреби, чим і обумовлювалась економічна необхідність походів за рабами, раби для татар становили певну статтю прибутку.

З останньої чверті XV ст. татарські напади на українські землі перетворюються на справжнє лихо. Документально засвідчено за 1450 - 1586 рр. 86 великих нападів татар, а за 1600 - 1647 рр. 70 великих нападів. Кожного разу в полон потрапляло від 3 до 30 тисяч людей, відбувалося зруйнування, спустошення, підрив продуктивних сил. У 1482 р. хан Менглі-Гирей захопив Київ. У 1485 р. відбувся похід на Поділля, у 1488 р. - на Київщину, у 1490 р. - на Волинь, Холмщину. Тільки у 1498 р. в неволю попало близько 100 тисяч людей. У середині ж ХVІ ст. в степах з'явилися ногайські орди, що сприяло активізації нападів. Великим невільничим ринком у Криму стало м. Кафа.

2. Боротьба українського козацтва проти турецько - татарської агресії. У відповідь з боку козаків чинилася протидія цим нападам. У 1492 р. під Тягинею (сучасні Бендери) козаки захопили турецький корабель. Також відбувалися походи у 1493 р. на Очаків, у 1494, 1496, 1498 рр. - на татар, на турецькі фортеці, в понизов'ї Дніпра, у 1521 р. - на Молдову, у 1523 р. - на Крим, спалили Очаків, у 1523 - 1524 рр. - на Тавань, у 1524р. - на Гезлев (Євпаторія), у 1528, 1538, 1541, 1543 рр. - на Очаків, а у 1545 р. його спалили.

У 1556 - 1558 рр. було здійснено походи Дмитра Вишневецького на Крим, Очаків та ін. У 1563 р. відбувся невдалий похід Дмитра Вишневецького до Молдови, під час якого він потрапив в полон, а далі у Стамбулі був страчений. У 50 - 60 - х рр. XVI ст. Дмитро Вишневецький (Байда) найбільше уславився у боротьбі з турками та татарами.

У 1557 - 1578 рр. відбувся похід під проводом Івана Підкови до Молдови, а у 1589 р. - на Крим, Очаків, Акерман (Білгород), Гезлев (Євпаторія). У 1600 р. козаки увірвалися за Перекоп, у 1606 р. спустошили Варну, у 1608 р. захопили Перекоп, а у 1609 р. спалили Кілію, Ізмаїл, Акерман (Білгород). У 1614 р. вперше відбувся штурм Трапезунда, Синопа. У 1615 р. 80 чайок зухвало напали на Стамбул, пограбували, спалили передмістя і втекли. У 1616 р. козаки здобули Кафу, Трапезунд, а у 1620 р. знову напали на Стамбул.

У другому десятилітті XVII ст. успішні морські походи проти Туреччини відбувалися під проводом Петра Сагайдачного. Напади козаків так розлютили турок, що вони звернулися до поляків з претензіями, але козакам нічого вдіяти не могли.

У 1620 р. почалася війна Туреччини з Річчю Посполитою. У битві під Цецорою стався розгром поляків. У цій битві загинув батько Богдана Хмельницького, а його самого взяли в полон турки на кілька років. Війна ця продовжилася. У 1621 р. у битві під Хотином, більше 100 тисяч турок і татар зустрілися з 35 тисячами поляків і 40 тисячами козаків. Петро Сагайдачний очолював козаків. У цій битві мужність козаків стала вирішальною. Річ Посполиту було врятовано. Походи козаків продовжувалися і в наступні роки. У 1628 р. відбувся похід козаків до Криму під проводом гетьмана Михайла Дорошенка на допомогу одному з претендентів на ханський престол. Під час цього походу М. Дорошенко загинув. У 1635 р. відбувся морський похід під проводом Івана Сулими та ін.

Слава про козаків розійшлася по всій Європі, до них на Запорозьку Січ приїздили посли від австрійського імператора, венеціанського дожа, молдавського господаря, московського царя та ін. Військове мистецтво козаків, досконала тактика морських походів робили їх серйозними суперниками Туреччини та Кримського ханства.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Східні слов'яни в етнополітичних процесах в lV - ІХ ст. Зародження державності у східних слов'ян | Київська Русь в системі міжнародних відносин Х - XIII ст. | Посилення антифеодальної боротьби українського народу в умовах затвердження в Україні фільварково - панщинної системи | Руйнація української державності у 50 - 70-х рр. ХVІІ ст. та боротьба за її збереження. | Геополітична ситуація навколо українських земель в другій половині ХVII ст. | Політика гетьмана І. Мазепи, її наслідки. Діяльність мазепинської еміграції | Політика царату щодо Гетьманщини, Слобожанщини та Запорозької Січі у ХVІІІ ст., ліквідація їх автономного устрою | Становлення та розвиток українського національно-визвольного руху в Австрійській (Австро-Угорській) імперії в XIX ст. | Активізація українського національного руху в Наддніпрянщині у 40 - 90-х рр. XIX ст. і політика царату. | Австро-німецька окупація України у 1918 р. та її наслідки для української державності. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати