На головну

Розвиток поняття числа

  1. I. 3.1. Розвиток психіки в філогенезі
  2. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  3. II. 6.1. Визначення поняття діяльності
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  6. II. 8.4. Розвиток мови в процесі навчання
  7. II. Обчислювальні іменники в англійській мові мають форму єдиного (Singular) і множинного (Plural) числа.

34 роки.діти використовують слова-числівники, але не розуміють, що таке число. На цьому етапі діти здатні лише порівнювати різні безлічі шляхом встановлення взаємооднозначної відповідності.

45 років.Діти можуть порівнювати числа на основі порівняння множин, але не сприймають число абстрактно, без безлічі.

5-6 років.Здатні порівнювати будь-які числа на основі властивості транзитивності. При вимірюванні розуміють число як результат вимірювання, тобто як відношення всієї величини (цілого) до умовної міркою (частини). Розуміють, що число служить лише показником кількості. Відбувається абстрагування числа від конкретних множин.

1.3.4. Розвиток уявлень про натуральне ряді чисел

натуральний ряд - послідовність цілих позитивних чисел, розташованих в порядку їх зростання.

24 роки.На основі мови дорослих діти починають рано вживати слова-числівники: спочатку хаотично, потім впорядковано. Усвідомлення порядку проходження чисел відбувається відразу в 2-х напрямках:

- Збільшуються послідовності чисел, які діти запам'ятовують,

- Починають усвідомлювати, що кожне числівник завжди займає своє певне місце, але на цьому етапі не розуміють, чому це відбувається.

У дітей утворюються мовно-слухо-рухові зв'язку між званими числівниками. Дитина називає ряд натуральних чисел подібно безглуздою лічилці і не може продовжити ряд чисел з середини, тому що діти не розуміють відносин між числами.

45 років.Діти не завжди можуть відповісти на питання, яке число йде до цього, а яке після. Не можуть назвати попередні числа. Для них ряд рухається як би вперед (розуміють лише останні числа). Таке уявлення про натуральний ряді називається «Просторовим чином натурального ряду чисел». Щоб знайти число на одиницю більше діти подумки або вголос починають називати слова-числівники від початку ряду. Таким чином, різницеві відносини між попередніми та наступними числами ще не засвоєні.

5-6 років.Емпіричні уявлення про натуральний ряді як просторовому образі перебудовуються в поняття про натуральне ряді чисел. Діти починають усвідомлювати основний принцип побудови натурального ряду

(П '= п + 1).

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Формування елементарних математичних уявлень | Основні ідеї кількісної і порядкової теорій натурального числа | нумерації | системи числення | Відносини між множинами | Операції над множинами | Відносини між елементами безлічі. властивості відносин | Розбиття множини на класи | Уявлення про безліч об'єктів | Формування уявлень про множинність і одиничності предметів (з 3 до 5 років) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати