На головну

Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 13 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Останні відбувають покарання в суворих умовах.

У строгих умовах також відбувають покарання засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання та переведені із звичайних і полегшених умов відбування покарання.

В термін перебування неповнолітнього засудженого в суворих умовах зараховуються термін перебування в карантинному відділенні, а також термін утримання під вартою, якщо до неповнолітньому засудженому застосовувалася відповідна запобіжний захід і він не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася така міра стягнення, як запровадження в карцер.

Після закінчення 6 місяців при відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і при сумлінному ставленні до праці вони переводяться в звичайні умови відбування покарання.

При відсутності стягнень за порушення встановленого порядку відбування покарання і при сумлінному ставленні до праці та навчання переводяться з звичайних умов відбування покарання в полегшені:

1) засуджені чоловічої статі, вперше відбувають позбавлення волі, а також всі категорії засуджених жіночої статі - після відбуття не менше 3 місяців;

2) засуджені чоловічої статі, які раніше відбували позбавлення волі, - після відбуття не менше 6 місяців.

Для підготовки до умовно-дострокового звільнення засуджені переводяться з полегшених в пільгові умови відбування покарання.

Засуджені, визнані злісними порушниками встановленого порядку відбування покарання, переводяться з звичайних в суворі умови відбування покарання; з полегшених - в звичайні або суворі, а з пільгових - в звичайні.

Повторний переклад в звичайні і полегшені умови проводиться в тому ж порядку, а в пільгові умови - не раніше ніж через 6 місяців після повернення в полегшені умови.

Засуджені, які відбувають покарання в звичайних умовах, Проживають в гуртожитках.

Їм дозволяється:

1) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності крім засобів, зароблених в період відбування позбавлення волі, одержуваних ними пенсій та соціальних допомог, інші кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі 4 тис. Руб .;

2) мати 8 короткострокових і 4 тривалих побачення протягом року.

Засуджені, які відбувають покарання в полегшених умовах, Проживають в гуртожитках.

Їм дозволяється:

1) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності крім засобів, зароблених в період відбування позбавлення волі, одержуваних ними пенсій та соціальних допомог, інші кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі 6 тис. Руб .;

2) мати 12 короткострокових і 4 тривалих побачення протягом року; за рішенням адміністрації тривалі побачення можуть проходити за межами виховної колонії.

Засуджені, які відбувають покарання в пільгових умовах, Проживають в гуртожитках, як правило, за межами виховної колонії, але під наглядом.

Їм дозволяється:

1) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності кошти, наявні на їх особових рахунках, без обмеження;

2) користуватися грошима;

3) отримувати посилки або передачі і бандеролі без обмеження;

4) мати короткострокові побачення без обмеження їх кількості та 6 тривалих побачень з проживанням за межами виховної колонії протягом року;

5) носити цивільний одяг.

Засуджені, які відбувають покарання в строгих умовах, Проживають в ізольованих приміщеннях, що замикаються у вільний від навчання або роботи час.

Їм дозволяється:

1) щомісяця витрачати на придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності крім засобів, зароблених в період відбування позбавлення волі, одержуваних ними пенсій та соціальних допомог, інші кошти, наявні на їх особових рахунках, в розмірі 3 тис. Руб .;

2) мати 6 короткострокових побачень протягом року.

§ 2. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених

в виховних колоніях

За хорошу поведінку, сумлінне ставлення до праці та навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій до засуджених, які утримуються у виховних колоніях, поряд з передбаченими заходами заохочення щодо дорослих засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення:

1) надання права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі співробітників даної колонії;

2) надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або інших близьких родичів;

3) достроковий переклад із строгих умов відбування покарання у звичайні.

Всі ці заходи мають здатність у високому ступені стимулювати хорошу поведінку засуджених. Перші дві мають особливу привабливою силою для неповнолітніх, які, за загальним правилом, проявляють інтерес до культурно-видовищним і спортивних заходів, а також до відвідування інших місць розваги за межами виховної колонії. Третя міра заохочення містить в собі звільнення від одного з найсуворіших дисциплінарних стягнень.

При наданні засудженим права відвідування культурно-видовищних і спортивних заходів за межами виховної колонії в супроводі співробітників даної колонії і права виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або інших близьких родичів їм видається належить їм цивільний одяг.

Забороняється відвідування засудженими культурно-видовищних і спортивних заходів в нічний час.

Тривалість виходу за межі виховної колонії встановлюється начальником колонії і не може перевищувати 8 годин.

Міра заохочення у вигляді дострокового звільнення з дисциплінарного ізолятора, враховуючи особливості психіки неповнолітнього засудженого, стимулює його до діяльного каяття у скоєному порушенні і поверненню на шлях виправлення.

За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених, які утримуються у виховних колоніях, можуть застосовуватися такі види стягнення:

1) догана;

2) дисциплінарний штраф у розмірі до 200 руб .;

3) позбавлення права перегляду кінофільмів протягом одного місяця;

4) запровадження в дисциплінарний ізолятор на строк до 7 діб з виведенням на навчання.

Позбавлення права перегляду кінофільмів протягом місяця надає на неповнолітнього відчутне психологічний вплив і служить досить ефективним засобом зміцнення дисципліни.

Засудженим, проштовхування в дисциплінарний ізолятор, забороняються тривалі побачення, телефонні переговори, придбання продуктів харчування і предметів першої необхідності, отримання посилок, передач і бандеролей, користування настільними іграми і куріння.

Вони мають право користуватися щоденної прогулянкою тривалістю 2 години.

До них можуть застосовуватися всі інші види стягнення.

У виховних цілях або за медичними показаннями допускається дострокове звільнення засудженого з дисциплінарного ізолятора за постановою начальника виховної колонії або особи, що його замінює.

§ 3. Виховний вплив на засуджених

в виховних колоніях

У виховних колоніях з метою виправлення засуджених і підготовки їх до самостійного життя організовується єдиний навчально-виховний процес. Він спрямований на формування у засуджених законослухняної поведінки, сумлінного ставлення до праці та навчання, отримання початкової професійної освіти, професійної підготовки, підвищення освітнього і культурного рівня.

У виховну роботу з засудженими залучається вся адміністрація колонії за принципом: кожен співробітник - вихователь.

Виховна робота із засудженими проводиться по цілому ряду напрямів, але стрижневим є трудове виховання засуджених.

Важливим засобом виправлення засуджених у виховних колоніях є (Повну) загальну освіту засуджених. Воно здійснюється на базі вечірньої загальноосвітньої школи, що дозволяє поєднати їх загальна освіта з трудовим вихованням.

Велике значення для виправлення засуджених та підготовки їх до самостійного життя мають їх професійну освіту и професійна підготовка.

Загальна освіта, професійно-технічну освіту і професійну підготовку засуджених виробляються на базі вечірньої загальноосвітньої школи, професійно-технічного училища та навчально-виробничої (трудової) майстерні виховної колонії.

Неповнолітнім засудженим дозволяється заочно навчатися в освітніх закладах середньої та вищої професійної освіти.

Велику роль в справі виправлення засуджених у виховних колоніях грає власне виховна робота.

Основні напрямки виховної роботи - моральне, правове, трудове, естетичне і фізичне виховання.

Робота з морального виховання полягає у формуванні морально-етичних установок, ознайомленні неповнолітніх з основами етики, психології спілкування.

правове виховання здійснюється з метою отримання підлітком уявлень про взаємини між громадянином і державою; переконання їх у необхідності дотримуватися правові норми; придбання знань про свої права та обов'язки в галузі працевлаштування, освіти, сім'ї та шлюбу.

Трудове виховання направлено на розвиток у неповнолітніх засуджених трудових навичок, придбання професії для працевлаштування після звільнення.

естетичне виховання покликане емоційно розвинути підлітків, виробити у них прагнення сприймати і правильно оцінювати досягнення людської культури.

Фізичне виховання вирішує завдання підтримки фізичного і психологічного здоров'я неповнолітнього.

Виховна робота із засудженими проводиться в групових (масових) і індивідуальних формах.

Групові (масові) форми виховної роботи виражаються в організації конкурсів, диспутів, конференцій, в оглядах художньої самодіяльності, спортивно-видовищних заходах, гурткової роботи та ін.

Індивідуальна виховна робота дозволяє врахувати особливості особистості кожного засудженого. Вона виражається в основному в організації бесід індивідуально з кожним засудженим.

З метою надання допомоги адміністрації в проведенні виховної роботи створюються самодіяльні організації засуджених - Поради колективів колоній і поради колективів загонів.

У самодіяльні організації залучаються тільки бажаючі працювати в них засуджені з урахуванням їх характеру, інтересів та здібностей.

Кримінально-виконавчий кодекс РФ передбачає участь в роботі виховних колоній громадських об'єднань.

Так, для надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази, соціального захисту засуджених, трудового і побутового влаштування вивільнюваних при виховній колонії створюється опікунська рада. Він складається з представників державних підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також окремих громадян.

Крім того, з метою підвищення ефективності виховного впливу на засуджених і надання допомоги адміністрації виховної колонії при загонах можуть створюватися батьківські комітети, до складу яких входять батьки засуджених, які їх замінюють або інші родичі.

батьківські комітети допомагають адміністрації при організації взаємодії з сім'ями засуджених, виховного впливу на них, закріплення результатів виховання звільнених з виховної колонії, а також надання допомоги сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування.

До виховної роботи з неповнолітніми засудженими залучаються релігійні об'єднання з дотриманням при цьому права засуджених на свободу совісті і свободу віросповідання. Священнослужителі, що представляють зареєстровані релігійні об'єднання, можуть за згодою адміністрації та засуджених проводити викладання віровчень, релігійне виховання.

§ 4. Залишення засуджених у виховних колоніях

і їх переклад в виправні колонії після

досягнення ними повноліття

Засуджені, які досягли 18-річного віку, як правило, залишаються в виховної колонії, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років.

Негативно характеризуються засуджені, Які досягли 18-річного віку, переводяться для подальшого відбування покарання в ізольовану ділянку виховної колонії, що функціонує як виправна колонія загального режиму, або в виправну колонію загального режиму.

Це пояснюється цілою низкою причин.

По-перше, тим, що при перекладі засудженого до виправної колонії погіршуються умови його виправлення. Він виявляється в середовищі дорослих засуджених, які мають більш стійкими антисоціальними властивостями.

По-друге, порушується безперервність процесу перевиховання засудженого: чимало часу потрібно для його переміщення з однієї колонії в іншу, ознайомлення адміністрації нового виправної установи з особливостями його особистості, для його входження в новий колектив і т.п.

По-третє, порушується безперервність загальноосвітнього навчання засудженого і його професійної підготовки.

По-четверте, зміна обстановки і усталеного способу життя часто дуже несприятливо позначається на самому засудженого. Він нерідко стає жорстоким і менш сприйнятливим до заходів його виправлення.

На засуджених, залишених у виховній колонії, поширюються умови відбування покарання, норми харчування і матеріально-побутового забезпечення, встановлені для неповнолітніх засуджених.

У виховних колоніях можуть створюватися ізольовані ділянки, що функціонують як виправні колонії загального режиму, для утримання засуджених, які досягли під час відбування покарання віку 18 років.

Залишення засуджених, які досягли віку 18 років, у виховній колонії проводиться за постановою начальника виховної колонії, санкціонованою прокурором.

Підставою для переведення засуджених, які досягли 18-річного віку, з виховної колонії до виправної колонії загального режиму є негативна характеристика їхньої поведінки за час відбування покарання.

Негативна характеристика засудженого може визначатися тим, що він допускає порушення встановленого порядку відбування покарання, навіть якщо вони не є злісними, - ухиляється від навчання, недобросовісно ставиться до праці, робить негативний вплив на інших засуджених і т.д.

Рішення про переведення в виправну колонію засудженого, яке сягнуло 18-річного віку, приймається судом.

Підставою для переведення з виховної колонії до виправної засуджених, яким виповнилося 19 років, є саме досягнення цього віку. Характеристики їх поведінки і їх особистості в даному випадку значення не мають.

Глава XXI. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЩОДО

ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

§ 1. Порядок і умови виконання покарання у вигляді

обмеження по військовій службі

Покарання у вигляді обмеження по військовій службі призначається військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, на термін від 3 місяців до 2 років за вчинення злочинів проти військової служби, а також замість виправних робіт.

Не пізніше 3 днів після отримання копії вироку суду командир військової частини видає наказ, В якому оголошується, на якій підставі і протягом якого терміну засуджений не представляється до чергового військовим званням, який строк не зараховується в вислугу років і в якому розмірі проводяться утримання із грошового утримання засудженого.

Про виконання вироку в 3-денний термін командир військової частини зобов'язаний сповістити суд, який виніс вирок.

Під час відбування цього виду покарання засудженому не може бути підвищений військове звання, а строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

З грошового утримання засудженого військовослужбовця виробляються утримання в дохід держави в розмірі, встановленому судом.

Встановлений вироком суду розмір відрахувань із грошового утримання засудженого військовослужбовця обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних та інших надбавок та інших додаткових грошових виплат. До числа останніх, зокрема, відносяться одноразова грошова винагорода за підсумками року, матеріальна допомога до основної відпустки, щоквартальні премії за напруженість служби, щомісячні процентні надбавки за вислугу років та ін.

Утримання не провадяться з посібників на дітей, а також з компенсаційних виплат, пов'язаних з речовим, транспортним, страховим, санаторно-курортним і іншим забезпеченням військовослужбовців.

Разом з тим час відбування покарання не зупиняє загальну вислугу років, Що дає право на пенсійне забезпечення та інші соціальні пільги і надбавки (зокрема, місячні і інші процентні надбавки до окладу грошового утримання військовослужбовця, квартальні та щорічні одноразові грошові винагороди, черговість на квартиру і т.п.).

Відбування даного покарання також не перешкоджає наданню основної та додаткових відпусток, час яких зараховується до строку служби та покарання, а також матеріальної допомоги та компенсації військовослужбовцю і членам його сім'ї за санаторно-курортне лікування та за проїзд до місця проведення основної відпустки.

Факт засудження до обмеження по військовій службі не є підставою для звільнення військовослужбовця зі служби чи зниження його на посаді або військовому званні. Він також не перешкоджає певним переміщенням засудженого, здійснюваним відповідним повноважним командуванням в порядку службової необхідності: відрядженнях, перекладам на інші посади і на нові місця служби - постійно або тимчасово.

Військовому командуванню також надано право на свій розсуд в порядку служби переводити засудженого на час відбування покарання на посади, не пов'язані з керівництвом особовим складом (підлеглими).

Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі можливо у випадках дострокового звільнення від відбування покарання або закінчення терміну покарання.

Якщо військовослужбовець, який відбуває обмеження для військовослужбовців, довів своє виправлення зразковою поведінкою і сумлінним виконанням службових обов'язків, командир військової частини може направити до суду подання про його умовно-дострокове звільнення від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання.

Умовно-дострокове звільнення від обмеження по військовій службі може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим не менше половини призначеного строку покарання, а заміна цього покарання більш м'яким може бути застосована після фактичного відбуття не менше 1/3 терміну покарання.

У разі задоволення судом клопотання про умовно-дострокове звільнення від покарання наступний контроль за поведінкою звільненого здійснює командування військової частини. Якщо протягом решти невідбутої частини покарання військовослужбовець робить порушення громадського порядку, за яке на нього було накладено адміністративне стягнення, або злісно ухиляється від виконання обов'язків, покладених на нього судом при застосуванні умовно-дострокового звільнення, то командир військової частини направляє до суду подання про скасування умовно-дострокового звільнення і виконанні залишилася невідбутої частини покарання.

Відбування покарання у вигляді обмеження по військовій службі припиняється в останній день терміну покарання.

Не пізніше ніж за 3 дні до закінчення встановленого вироком суду строку обмеження по військовій службі командир військової частини видає наказ про припинення виконання покарання із зазначенням дати припинення. У наказі має бути вказівка ??компетентним службам про припинення з настанням дати звільнення утримань з грошового утримання військовослужбовця і обмежень на підвищення в посаді і військовому званні, а також про незалік часу відбування покарання в вислугу років для присвоєння чергового військового звання. Одночасно з виданням наказу про припинення виконання покарання його копія направляється до суду, який виніс вирок.

Факт закінчення встановленого судом терміну обмеження по військовій службі усуває всі режимні обмеження і несприятливі наслідки даного покарання.

До закінчення встановленого вироком суду строку покарання засуджений військовослужбовець може бути звільнений з військової служби з підстав, передбачених законодавством РФ.

Підставами для дострокового розірвання укладеного з військовослужбовцям контракту є невиконання умов контракту з боку військовослужбовця або визнання особи неспроможним або обмежено придатним до певного виду або в цілому до військової служби (в останньому випадку потрібно висновок військово-лікарської комісії).

У цьому випадку командир військової частини направляє подання до суду про заміну залишилася невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання або про звільнення від покарання.

§ 2. Порядок і умови виконання покарання у вигляді арешту

щодо засуджених військовослужбовців

Арешт полягає в утриманні засудженого в умовах суворої ізоляції від суспільства і встановлюється на строк від одного до 6 місяців.

Покарання у вигляді арешту щодо засуджених військовослужбовців призначається за злочини проти встановленого порядку проходження служби, вчинені військовослужбовцями:

1) проходять службу за призовом;

2) проходять службу за контрактом;

3) громадянами, які перебувають в запасі, під час проходження ними навчальних зборів;

4) будівельниками військово-будівельних загонів (частин) Міністерства оборони РФ.

Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахтах або у відповідних відділеннях гарнізонних гауптвахт.

Військовослужбовці, засуджені до арешту, повинні бути спрямовані на гауптвахту для відбування арешту в 10-денний термін після отримання розпорядження суду про виконання вироку.

Військовослужбовці, засуджені до арешту, направляються на гауптвахту під конвоєм.

На гауптвахті засуджені військовослужбовці з числа осіб офіцерського складу містяться окремо від інших категорій засуджених військовослужбовців.

Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, містяться окремо від засуджених військовослужбовців рядового складу.

Особи, які проходять службу за призовом і засуджені до арешту, утримуються окремо від військовослужбовців, що проходять службу за контрактом.

К особливостям правового становища засуджених військовослужбовців належать такі:

1) вони можуть бути звільнені від виконання своїх громадянських і військових обов'язків;

2) час відбування арешту в загальний строк військової служби не зараховується, проте відносно засуджених, які показали зразкову поведінку при несенні військової служби, може бути зроблено виняток, тобто в порядку застосування заходів заохочення час відбування арешту зараховується до загального терміну військової служби;

3) час відбування арешту не зараховується в вислугу років для присвоєння чергового військового звання;

4) грошове утримання виплачується тільки в розмірі окладу за військовим званням;

5) під час відбування арешту засуджений не може бути переведений на нове місце служби і звільнений з військової служби, за винятком випадків визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.

Засуджені містяться в камерах.

Засудженим рядового та сержантського складу на час сну видаються матраци, подушки і шинелі.

З ними проводяться стройові заняття по 8 годин на день.

Засудженим забороняється грати в будь-які ігри, мати побачення, одержувати і відправляти листи.

Засудженим дозволяється: читати статути, військово-навчальну літературу і прослуховувати радіо.

Камери офіцерів не замикав; їм видаються постільні речі дозволяється мати при собі гроші; вони можуть отримувати додаткове харчування за окрему плату.

За зразкову поведінку до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення:

1) подяка;

2) дострокове зняття раніше накладеного стягнення;

3) залік часу відбування арешту в загальний строк військової служби повністю або частково.

За порушення порядку відбування покарання до засуджених можуть бути застосовані наступні міри покарання:

1) догана;

2) переклад в одиночну камеру на строк до 10 діб.

Не пізніше ніж за 3 дні до закінчення вироку командир видає наказ про припинення виконання покарання.

До закінчення встановленого терміну покарання військовослужбовець може бути звільнений з військової служби з підстав, передбачених законом. У цьому випадку командир військової частини направляє подання до суду про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким або про звільнення від покарання.

§ 3. Порядок і умови виконання покарання у вигляді

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців призначається на строк від 3 місяців до 2 років таким категоріям військовослужбовців:

1) які проходять військову службу за призовом;

2) які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового та сержантського складу, якщо вони на момент винесення судом вироку не відслужили встановленого Законом терміну служби за призовом.

Воно застосовується у випадках, передбачених санкціями статей Особливої ??частини КК РФ про злочини проти військової служби, а також коли характер злочину і особу винного свідчать про можливість заміни позбавлення волі на строк не більше 2 років змістом засудженого в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців на той самий строк.

Військовослужбовці, засуджені до змісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, відбувають покарання в спеціально призначених для цього окремих дисциплінарних батальйонах і окремих дисциплінарних ротах.

Засуджений направляється в дисциплінарну військову частину під конвоєм після вступу вироку суду в законну силу і надходження розпорядження суду про його виконанні.

У дисциплінарному батальйоні військовослужбовців встановлюється відповідний режим, що забезпечує виправлення засуджених, виховання в них військової дисципліни, свідомого ставлення до військової служби, виконання покладених військових обов'язків і вимог військової підготовки.

За поведінкою засуджених здійснюється постійний нагляд, з тим щоб виключити можливість вчинення злочинів та інших правопорушень, забезпечити належні умови для їх виправлення, військового навчання і виховання, а також особистої безпеки самих засуджених та персоналу військової частини.

У період відбування покарання все засуджені носять однакову форму і знаки відмінності, встановлені для даної дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, та знаходяться на положенні солдат (матросів), незалежно від їх військового звання і посади, займаної до засудження.

Зберігання ними при собі грошей, цінних паперів та інших цінностей не допускається. Виявлені у засуджених цінності вилучаються і повертаються їм після відбуття терміну покарання. Вилучені заборонені предмети і речовини передаються на зберігання або знищуються.

Засуджені військовослужбовці в дисциплінарних військових частинах в необхідних випадках піддаються обшуку, А належні їм речі - огляду. Однак кореспонденція засуджених військовослужбовців цензуру не піддається.

Короткострокові побачення тривалістю до 4 годин з родичами та іншими особами надаються засудженим військовослужбовцям 2 рази в місяць, а тривалі побачення тривалістю до 3 діб - 4 рази протягом року. тривалі побачення надаються з дружиною (чоловіком) та близькими родичами, а з дозволу командира дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - з іншими особами. Під час таких побачень засуджений спільно проживає з названими особами в спеціально обладнаному приміщенні дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або йому може бути дозволено командиром дисциплінарному батальйоні військовослужбовців проживання за її межами. На час тривалого побачення засуджений звільняється від військової служби, роботи і занять.

До засуджених, які утримуються в дисциплінарному ізоляторі, на їхнє прохання запрошуються священнослужителі, що належать до зареєстрованих в установленому порядку релігійним об'єднанням, за вибором засуджених.

На прохання засудженого військовослужбовця короткострокове або тривале побачення йому може бути замінено телефонною розмовою з дозволу командира дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і з урахуванням наявних можливостей. Тривалість телефонної розмови законом не обмежена, однак він оплачується засудженим з власних коштів.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 2 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 3 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 4 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 5 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 6 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 7 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 8 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 9 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 10 сторінка | Кримінально-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО РОСІЇ 11 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати