На головну

Поняття і сторони трудового договору. Його значення (ст.56)

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

Трудовий договір - Угода між роботодавцем та працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, передбачені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами та цією угодою , своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у даного роботодавця.

Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник.

Значення трудового договору велике, як народногосподарське, так і соціальне, і правове.

Економічне, виробниче значення полягає в тому, що він є основною формою залучення, розподілу, перерозподілу, закріплення і раціонального використання робочої сили, трудових ресурсів країни. Він закріплює працівників за певними підприємствами, територіями країни, галузями народного господарства.

Соціальне значення трудового договору - в тому, що шляхом його укладення реалізується право на працю і забезпечення зайнятості, а також свобода праці.

Правове значення трудового договору - в тому, що він є підставою виникнення і дії в часі трудового правовідносини працівника.

З укладенням трудового договору на його сторони поширюються трудові права і обов'язки, передбачені іншими інститутами трудового права (щодо обмеження робочого часу, відпусток, по оплаті, охороні праці і т.д.).

Трудовий договір вважається укладеним з моменту його підписання, а цивільно-правової з моменту обумовлених всіх істотних умов.

Зміст трудового договору (ст.57)

У трудовому договорі вказуються:

прізвище, ім'я, по батькові працівника та найменування роботодавця, які уклали трудовий договір;

відомості про документи, що засвідчують особу працівника і роботодавця - фізичної особи;

ідентифікаційний номер платника податків;

відомості про представника роботодавця, що підписав трудовий договір, і підставу, в силу якого він наділений відповідними повноваженнями;

місце і дата укладення трудового договору.

Обов'язковими для включення в трудовий договір є наступні умови:

місце роботи;

трудова функція (робота за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретний вид доручається працівникові роботи);

дата початку роботи, а в разі, коли укладається строковий трудовий договір, - також термін його дії і обставини (причини), які послужили підставою для укладання строкового трудового договору;

умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати);

режим робочого часу і часу відпочинку (якщо для даного працівника він відрізняється від загальних правил, що діють у даного роботодавця);

гарантії і компенсації за роботу зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, якщо працівник приймається на роботу у відповідних умовах, з зазначенням характеристик умов праці на робочому місці;

умови, що визначають в необхідних випадках характер роботи (рухомий, роз'їзний, в дорозі, інший характер роботи);

умови праці на робочому місці;

умова про обов'язкове соціальне страхування працівника;

інші умови у випадках, передбачених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права.

Якщо при укладенні трудового договору в нього не були включені будь-які відомості та (або) умови, то це не є підставою для визнання трудового договору неукладеним або його розірвання. Трудовий договір повинен бути доповнений відсутніми відомостями і (або) умовами. При цьому відсутні відомості вносяться безпосередньо в текст трудового договору, а відсутні умови визначаються додатком до трудового договору або окремою угодою сторін, що укладається в письмовій формі, які є невід'ємною частиною трудового договору.

У трудовому договорі можуть передбачатися додаткові умови, Не погіршують становище працівника порівняно з установленим трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, зокрема:

про уточнення місця роботи (із зазначенням структурного підрозділу та його місцезнаходження) і (або) про робоче місце;

про випробування;

про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової, комерційної та іншої);

про обов'язок працівника відпрацювати після навчання не менше встановленого договором терміну, якщо навчання проводилося за рахунок коштів роботодавця;

про види і про умови додаткового страхування працівника;

про поліпшення соціально-побутових умов працівника і членів його сім'ї;

про уточнення стосовно до умов роботи даного працівника прав і обов'язків працівника і роботодавця ,;

про додаткове недержавне пенсійне забезпечення працівника.

За угодою сторін у трудовий договір можуть також включатися права і обов'язки працівника і роботодавця, встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, локальними нормативними актами, а також права та обов'язки працівника і роботодавця, що випливають з умов колективного договору, угод . Не включення в трудовий договір будь-яких із зазначених прав і (або) обов'язків працівника і роботодавця не може розглядатися як відмова від реалізації цих прав або виконання цих обов'язків.Попередня   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права | Поняття і види суб'єктів трудового права, їх правового статусу | Громадянин (працівник) як суб'єкт трудового права | Роботодавець як суб'єкт трудового права | Профспілка як суб'єкт трудового права | Поняття і види правовідносин сфери трудового права | Трудові правовідносини | Поняття і види правовідносин сфери соціального партнерства. | Правові аспекти соціального партнерства в сфері праці | Зайнятість та працевлаштування. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати