Головна

Поняття і види правовідносин сфери трудового права

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.3) Система римського права.
  5. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  6. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  7. I.4. Джерела римського права

Правовідносини сфери трудового права - це врегульовані нормами трудового законодавства відносини суб'єктів даної галузі, Їх юридична зв'язок, тобто трудові та безпосередньо з ними пов'язані правовідносини. Поняття правовідносини будь-якій галузі права, в тому числі і трудового, це наукова абстракція, оскільки в житті завжди існують конкретні правовідносини з праці конкретного працівника.

Правовідносин сфери дії трудового права стільки, скільки суспільних відносин в предметі даної галузі. Тому відповідно до дев'ятьма видами суспільних відносин, які становлять предмет трудового права, розрізняють і дев'ять відповідних видів правовідносин. І норми трудового права діють саме в цих правовідносинах.

Весь комплекс діючих в даній організації трудових і безпосередньо пов'язаних з ними правовідносин є трудовий правопорядок, так як його змістом є правомірна поведінка суб'єктів трудового права. А таке можливо, якщо всі вони дотримуються свої трудові обов'язки. Якщо ж хто-небудь із суб'єктів трудового права їх порушує, то це трудове правопорушення порушує і трудової правопорядок організації. Тому за кількістю трудових правопорушень визначається і рівень дотримання на підприємстві, в організації встановленого трудовим законодавством, договорами, угодами трудового правопорядку. Дотримання нею може бути високим, середнім, слабким і поганим.
 Щоб розкрити кожен вид правовідносин сфери трудового права, необхідно вказати чітко його елементи: суб'єкти; підстави (юридичний факт) виникнення і припинення; основні права і обов'язки суб'єктів цих правовідносин, тобто зміст юридичного зв'язку. Цей зв'язок або утримання правовідносини прийнято розкривати через обов'язки кожного його суб'єкта, оскільки їм відповідають права іншого суб'єкта цих правовідносин.
 Відповідно до предмету даної галузі і ст. 1 Кодексу розрізняють наступні види правовідносин сфери трудового права:
 1) правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування громадянина у даного роботодавця;

2) правовідносини працівника з роботодавцем, тобто трудові правовідносини; 3) правовідносини трудового колективу, його представників з роботодавцем, його адміністрацією щодо організації праці та управління працею;

4) правовідносини соціально-партнерські з ведення колективних договорів і укладення колективних договорів, угод на федеральному, галузевому, регіональному (суб'єкти Федерації), територіальному і професійному рівні;
 5) правовідносини з професійної підготовки, перепідготовки кадрів на виробництві, в тому числі учнівські та з підвищення кваліфікації безпосередньо у даного роботодавця;
 6) правовідносини з нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства, правил охорони праці;
 7) правовідносини щодо участі працівників і профспілок у встановленні умов праці та застосуванні норм трудового законодавства у передбачених законом випадках;
 8) правовідносини щодо матеріальної відповідальності сторін трудового договору за шкоду, заподіяну один одному;
 9) правовідносини процесуальні і процедурні по вирішенню індивідуальних і колективних трудових спорів, включаючи оголошення страйку.
 Кожен із зазначених видів правовідносин має свої різновиди.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Система галузі і система науки трудового права | Поняття принципів трудового права та їх значення. | Загальна характеристика основних (галузевих) принципів трудового права. | Поняття джерел трудового права і їх системи | Особливості системи джерел трудового права | Класифікація джерел трудового права, їх види | Загальна характеристика найважливіших джерел трудового права | Поняття і види суб'єктів трудового права, їх правового статусу | Громадянин (працівник) як суб'єкт трудового права | Роботодавець як суб'єкт трудового права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати