На головну

Судочинство в Україні, види.

  1. Адміністративне судочинство
  2. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЙОГО ВИДИ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ БЕЗРОБІТТЯ
  3. ВАЛОВИЙ ЗБІР ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ, млн т
  4. Поняття дозвільних проваджень, їх ознаки та види.
  5. Роздрібна торгівля, її сутність, функції та види.
  6. Юридична відповідальність: поняття, ознаки і види.

Судочинство - встановлений законом або звичаєм порядок і форма вчинення судових дій у межах завдань судів у здійсненні правосуддя. Цей порядок, як правило, регулює порядок розгляду справ у суді, порядок знаходження істини по справі, розрахунок судових витрат та інших можливих сплат тощо.

Іншими словами, судочинство - це виключна, професійна діяльність судів по відправленню правосуддя.

Судочинство в Україні здійснюється у наступних формах:

1. конституційне судочинство;

2. кримінальне судочинство;

3. цивільне судочинство;

4. господарське судочинство;

5. адміністративне судочинство.

Криміна́льне судочи́нство - врегульована кримінально-процесуальними нормами діяльність суду з відправлення правосуддяу кримінальних справах.

Кримінальне судочинство є основною і завершальною стадією кримінального процесу. Кримінальне судочинство здійснюється загальними судами

Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є відправлення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.

Цивільне судочинство - це врегульований нормами цивільного процесуального права порядок провадження в цивільних справах, який визначається системою взаємопов'язаних цивільних процесуальних прав та обов'язків і цивільних процесуальних дій, якими вони реалізуються їх суб'єктами - судом і учасниками процесу.

Завданням цивільного судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством (ст. 2 ЦПК)

Госпо́дарський процес - установлений нормами господарського процесуального права порядок досудового врегулювання та судового розгляду господарських спорів. Основне завдання господарського процесу - примирення сторін, а у разі неможливості його досягнення - швидке вирішення спору

Конституційне судочинство - це врегульований нормами конституційного права порядок розгляду конституційних спорів. Природа конституційного судочинства особлива, поскільки в конституційно-правових відносинах особливі суб'єкти.

   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   Наступна

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. | Предмет і поняття екологічного права | Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика | Поняття і види екологічних прав громадян | Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян | Загальна характеристика земельного права | Види земель та їх правовий статус | Поняття права власності на землю | Набуття і реалізація права на землю | Поняття і загальна характеристика державного управління в галузі використання та охорони земель |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати