На головну

вплив температури

  1. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  2. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  3. Алгоритм розрахунку температури горіння
  4. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
  5. Аргументи і їх вплив на ефективність спілкування
  6. Біологічні ритми та їх вплив на працездатність людини
  7. Бюджет і його вплив на соціально-економічні процеси

Відповідно до принципу Ле-Шательє, якщо на систему, що знаходиться в рівновазі, впливати ззовні шляхом зміни будь-якої умови, то в системі посилиться такий процес, протягом якого послабить вплив виробленого впливу.

Розглянемо дві реакції:

- Екзотермічну оборотну реакцію окислення сірчистого ангідриду  , Де за рахунок виділення тепла зростає температура, збільшується швидкість зворотної реакції і рівновага зсувається вліво. Для збільшення виходу  від системи необхідно відводити тепло;

- Ендотермічну оборотну реакцію: конверсію метану водяною парою  , Для зсуву рівноваги такої реакції в сторону продуктів необхідно до системи підводити тепло.

Рівноважна ступінь перетворення залежить від константи рівноваги

 . (3.8)

Для реакцій можна отримати аналітичні залежності

A R  ; (3.9)

A  2R  ; (3.10)

де р - загальний тиск.

Вплив температури на рівновагу, тобто функціональна залежність  відбивається рівнянням ізобари Вант-Гоффа:

 . (3.11)

Приймаємо, що в температурному діапазоні Т12 зміна ентальпії  const.

після інтегрування

 , (3.12)

де в1 - Константа інтегрування.

Насправді зміна ентальпії  в діапазоні Т12 залежить від температури, тому користуються емпіричним рівнянням

 , (3.13)

де А, В - коефіцієнти, які можна знайти в довідковій літературі.

 
 Зазвичай знаючи ХА, е= F (Kp) І Kp= ? (Т), встановлюють залежність:

ХА, е= Ф (Т). (3.14)

Ця залежність різна для реакцій ендо- та екзотермічних (рисунок 3.1).

XA, eЕндотермічна Екзотермічні

Т

Малюнок 3.1 - Залежність рівноважної ступеня

перетворення від температури

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Бійський технологічний інститут (філія) | ЗАГАЛЬНА ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ | Основні тенденції розвитку хімічної технології | ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ХТП | ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ | вплив температури | Вплив концентрації реагуючих речовин | вплив тиску | Гетерогенність ПРОЦЕСИ. гетерогенність | Рушійна сила процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати