На головну

Властивості і класифікація вугілля

  1. I. Класифікація іменників
  2. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  3. II. Класифікація документів
  4. II. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНЛАНГА Огір
  5. II. клінічна класифікація
  6. II.3.2) Класифікація законів.
  7. III. Класифікація ОА.

Викопні вугілля надзвичайно різноманітні за своїми властивостями. Вони визначаються материнським речовиною, умовами його накопичення і початковими процесами розкладання, а також вторинними геологічними чинниками, під впливом яких відбуваються наступні процеси зміни вугілля.

Колір вугілля змінюється від бурого до чорного, як виняток він може бути світло-жовтим.

Б л е с к вугілля залежить від ступеня вуглефікації. Чим старіше вугілля, тим більше їх блиск, особливо це помітно у антрацитів.

У д е л ь н и й в е з вугілля залежить від кількості мінеральних домішок, що потрапляють в органічну масу при її накопиченні, і від ступеня вуглефікації. Середня питома вага вугілля одного складу залежить від ступеня вуглефікації: у бурого вугілля він дорівнює 0,8-1,24, у кам'яних - 1,26-1,35.

Т в е р д с т ь залежить від петрографічного складу і ступеня вуглефікації (чим вище ступінь, тим вище твердість).

Х р у п к о с т ь залежить від внутрішнього зчеплення частинок вугільної маси і від її твердості. Основні інгредієнти гумусового вугілля можуть бути розташовані в наступний ряд по спадаючій крихкості: фюзен, ветрен, кларен, Дюрен.

Важливою характеристикою вугілля є зміст л е т у ч и х в о н е з т в. Це речовини, які видаляються при нагріванні вугілля без доступу повітря при високій температурі. Разом з летючими речовинами видаляється волога; залишається при цьому твердий залишок називають коксом, в якому буде і зола. За змістом летючих речовин вугілля розташовуються в наступній послідовності: торф -70%, буре вугілля - 45-50%, кам'яне вугілля - 35-50%, антрацит - 5%.

Важливим є х а р а к т е р к о к с а. Він визначається властивостями Королько, що залишається після видалення летких речовин. Він може бути у вигляді порошку або у вигляді спеченого маси. Розрізняють що не спеклися, слабо спечений, злиплий і, нарешті, спечений кулька.

Т е п л о т в о р н а я з п о с о б н о с т ь вугілля - це кількість тепла, що виділяється при повному згорянні одиниці їх ваги. Теплотворна здатність визначається шляхом повного спалювання навішування вугілля в атмосфері стисненого кисню в бомбі, вміщеній в калориметр. За підвищення температури води, навколишнього бомбу, обчислюють теплоту згоряння вугілля, віднесену до взятої навішуванні.

В елементарному аналізі вугілля визначають вуглеводень, водень, кисень, азот і сірку, а іноді і фосфор (табл. 1.5).

Існує кілька видів класифікацій вугілля. Вони засновані як на фізичних властивостях вугілля, так і на його елементарному складі. В основу узагальненої класифікації покладені вихід коксу, кількість летючих речовин і властивості Королько. Залежно від цього всі вугілля діляться на 6 типів, кожен з яких має свою назву (табл. 1.6).

Таблиця 1.5

характеристика вугілля

 Вид палива  Елементарний склад,%  Теплотворнаяспособность, кал / кг
C H O N
 торф  6,0  2,0  4 000-5 000
 Буре вугілля  5,2  0,8  4 500-6 200
 Кам'яне вугілля  5,0  12,2  0,8  7 000-9 000
 Антрацит  2,5  2,5 -  9 000-9 200

Таблиця 1.6

Узагальнена класифікація вугілля

 Тип вугілля  клас  Зміст,%  властивості Королько
 кокс  летючі
 Сухі вугілля довгополум'яне  55-60  45-50  Пористий, злегка спечений
 Жирні вугілля довгополум'яне  60-80  42-32  Сплавлений, спучений
 жирні вугілля  68-74  32-26  Сплавлений, щільний
 коксові вугілля  74-82  26-18  Сплавлений, дуже щільний
 худі вугілля  82-90  18-10  слабо спечений
 Антрацит  90-92  10-8  У вигляді порошку

Антрациту для коксування не можуть використовуватися, так як кокс виходить у вигляді порошку.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ | Використання вугілля | І його родовища | флотація | Схеми збагачення, фабрики | лекція 3 | матеріалів | Типи руд і родовищ | Збагачення графітових руд | флотація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати