На головну

II. Умови надання комунальних послуг

  1. Condictio ob rem dati (позов про повернення надання, мета якого не здійснилася)
  2. I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  3. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  6. II. Умови надання комунальних послуг

Виписка з наказу
 Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації від 14 березня 1996 "Про порядок проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників для допуску до професії"

Додаток 1

до Наказу Минздравмедпрома РФ

від 14 березня 1996 N 90

тимчасовий перелік
 шкідливих, небезпечних речовин і виробничих факторів, при роботі з якими обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди працівників

-------T------------------------------T-------------T-------------------¬

¦N п / п ¦ Шкідливі, небезпечні речовини і ¦Періодічность¦ Періодичність ¦

¦ ¦ виробничі фактори ¦ оглядів в ¦ оглядів в центрі ¦

¦ ¦ ¦лечебно-про- ¦ профпатології ¦

¦ ¦ ¦філактіческом¦ ¦

¦ ¦ ¦ установі ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 1.¦Хіміческіе з'єднання і¦ ¦ ¦

¦ ¦елементи ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 1.1.¦Азота неорганіческіе¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦соедіненія (аміак, азотная¦года ¦ ¦

¦ ¦кіслота, оксиди азоту та ін.) ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦1.25.1¦Свінец і його неорганіческіе¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦соедіненія ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦1.27.1¦Сери оксиди, кислоти ¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦ ¦года ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 1.36¦Аліфатіческіе, аліцікліческіе¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦терпени (метан, пропан, ¦года ¦ ¦

¦ ¦парафіни, етилен, пропилен, ¦ ¦ ¦

¦ ¦ацетілен, циклогексан та ін.). ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 2.4¦Дівініл. Сінтетіческіе¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦полімерние матеріали (смоли, ¦ ¦ ¦

¦ ¦лакі, клеї, пластмаси, ¦ ¦ ¦

¦ ¦пресс-порошки, волокна, ¦ ¦ ¦

¦ ¦смазочно-охолоджуючі рідини ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 2.4.4¦Полівінілхлорід "А", "К" (ПВХ, ¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦вініл-пласти, перхлорвініловая¦года ¦ ¦

¦ ¦смола) ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦2.4.13¦Епоксідние полімери "А" ¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦ (епоксидні смоли, компаунди, ¦года ¦ ¦

¦ ¦клеі і ДР.) Застосування: ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 2.5.¦Смесь вуглеводнів: нафти, ¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦бензііи, гас, мазут, ¦ ¦ ¦

¦ ¦бітуми, асфальти¦ ¦ ¦

¦ ¦каменноугольние і нефтяние¦ ¦ ¦

¦ ¦смоли "К" і печи "К", ¦ ¦ ¦

¦ ¦мінеральние масла і МОР на¦ ¦ ¦

¦ ¦основе мінеральних масел (не¦ ¦ ¦

¦ ¦полностью очіщенние¦ ¦ ¦

¦ ¦мінеральние масла "К"), ¦ ¦ ¦

¦ ¦сланцевие смоли "А", "К" і¦ ¦ ¦

¦ ¦масла "А", "К" ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 5.2 ¦Неіонізірующіе випромінювання ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦5.2.2 ¦Електромагнітние ¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦ (електричні і магнітние¦ ¦ ¦

¦ ¦поля радіочастот) прі¦ ¦ ¦

¦ ¦превишеніі ПДУ по: ГОСТ¦ ¦ ¦

¦ ¦12.1.006-84 ССБТ. ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦Електромагнітние поля¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦радіочастот на робочих местах¦года ¦ ¦

¦ ¦ і вимоги до проведенію¦ ¦ ¦

¦ ¦контроля (діапазон 60 кГц -¦ ¦ ¦

¦ ¦300 ГГц); "Предельно¦ ¦ ¦

¦ ¦допустімим рівнями воздействія¦ ¦ ¦

¦ ¦електромагнітних полей¦ ¦ ¦

¦ ¦діапазона частот 10 - 60 кГц "¦ ¦ ¦

¦ ¦N 5803-91. "Санітарним нормам¦ ¦ ¦

¦ ¦ і правилам виконання робіт в¦ ¦ ¦

¦ ¦условіях воздействія¦ ¦ ¦

¦ ¦електріческіх полей¦ ¦ ¦

¦ ¦промишленних частот (50 Гц) "N¦ ¦ ¦

¦ ¦5802-91 в діапазоні частот 80¦ ¦ ¦

¦ ¦МГц - 300 Гц (НВЧ, УВЧ, СВЧ, ¦ ¦ ¦

¦ ¦КВЧ) в діапазоні частот ніже¦ ¦ ¦

¦ ¦30 МГц (ВЧ, СЧ, НЧ, ОНЧ, ІНЧ, ¦ ¦ ¦

¦ ¦СНЧ, КНЧ), промишленная¦ ¦ ¦

¦ ¦частота ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 5.7¦Поніженная температура воздуха¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 5.7.1¦Общее охолодження: ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦прі температурі повітря і в¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦помещеніі нижче допустимої на¦ ¦ ¦

¦ ¦8 ° С і більше за ГОСТ¦ ¦ ¦

¦ ¦12.1.085.-88 ¦ ¦ ¦

коментар гарантій

Мабуть, в тексті попереднього рядка допущена помилка. Номер названого державного стандарту слід читати як "ГОСТ 12.1.005-88"

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на відкритій території прі¦1 раз в 2 ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦средней температурі в зімнее¦года ¦ ¦

¦ ¦время від -10 ° С до -20 ° С ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ на відкритій території прі¦1 раз на рік ¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦средней температурі в зімнее¦ ¦ ¦

¦ ¦время нижче - 20 ° С ¦ ¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦5.7.2 ¦Локальное охолодження ¦1 раз на рік ¦1 раз в 3 роки ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 5.8¦Повишенная температура воздуха¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦до 4 ° С вище верхньої граніци¦1 раз в конце¦1 раз в 5 років ¦

¦ ¦допустімой (ГОСТ 12.1.005.-88) ¦первого року, ¦ ¦

¦ ¦ ¦затем 1 раз в¦ ¦

¦ ¦ ¦2 року ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦более ніж на 4 ° С вище верхней¦1 раз в ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦граніци допустимої (ГОСТ ¦теченіе ¦ ¦

¦ ¦12.1.005.-88) ¦первого року, ¦ ¦

¦ ¦ ¦затем через ¦ ¦

¦ ¦ ¦каждие 6 мес.¦ ¦

+------+------------------------------+-------------+-------------------+

¦ 5.9¦Тепловое випромінювання (ТІ) ТІ¦1 раз в 2 ¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦више допустимого рівня прі¦года ¦ ¦

¦ ¦температуре повітря ніже¦ ¦ ¦

¦ ¦ніжней кордону допустімой¦ ¦ ¦

¦ ¦ (ГОСТ 12.1.005.-88) ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ТІ вище допустимого рівня прі¦1 раз в 6¦ ¦

¦ ¦температуре повітря више¦мес. в тече-¦ ¦

¦ ¦допустімой (ГОСТ 12.1.005.-88) ¦ніе первого¦ ¦

¦ ¦ ¦года, потім 1¦ ¦

¦ ¦ ¦раз в рік ¦ ¦

L------+------------------------------+-------------+--------------------

Роз'яснення: 1. Працівникам, що піддаються попередніми і періодичним медичним оглядам, в обов'язковому порядку проводиться дослідження крові: НВ, лейкоцити, ШОЕ. При попередньому медичному огляді обов'язково наводиться рентгенограма органів грудної клітки в прямій проекції, при періодичному медогляді 1 раз в 3 роки. При проведенні попередніх і періодичних медичних оглядів жінки оглядаються акушером-гінекологом з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипові клітини) досліджень. Терміни оглядів збігаються зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше 1 разу на рік.

2. Речовини, відмічені в переліку значком "А", відносяться до алергенів, значком "К" - до канцерогенів, значком "Ф" - володіють фіброгенного ефектом і за показаннями працівники оглядаються відповідно алергологом, онкологом, профпатологом.

Додаток 2

до Наказу Минздравмедпрома РФ

від 14 березня 1996 N 90

тимчасовий перелік
 робіт, при виконанні яких обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди працівників

------T------------------------------------------------T----------------¬

¦N п / п¦ Характер проведених робіт ¦ Періодичність ¦

¦ ¦ ¦ оглядів ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 1 ¦Работи на висоті, верхолазні роботи і связанние¦1 раз в 2 роки ¦

¦ ¦с підйомом на висоту, а також по обслужіванію¦ ¦

¦ ¦под'емних споруд ¦ ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 2 ¦Работа як кранівника (машиніста крана) ¦1 раз в 2 роки ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 3 ¦Електротехніческій персонал, який виконує работи¦1 раз в 2 роки ¦

¦ ¦по оперативного обслуговування і ремонту в¦ ¦

¦ ¦действующіх електроустановках напругою 42 В і¦ ¦

¦ ¦више змінного струму і 110 В і вище постоянного¦ ¦

¦ ¦тока, а також виконує монтажні та наладочние¦ ¦

¦ ¦работи, випробування і вимірювання в етіх¦ ¦

¦ ¦електроустановках ¦ ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 4 ¦Работи в державній лісовій охороні, по¦1 раз в 2 роки ¦

¦ ¦валке, сплаву, транспортуванні та первічной¦ ¦

¦ ¦обработке лісу ¦ ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 5 ¦Работи, пов'язані з обслуговуванням посудин под¦1 раз в 3 роки ¦

¦ ¦давленіем ¦ ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 6 ¦Работи, пов'язані із застосуванням взривчатих¦1 раз на рік ¦

¦ ¦матеріалов, роботи у вибухо- і пожароопасних¦ ¦

¦ ¦проізводствах ¦ ¦

+-----+------------------------------------------------+----------------+

¦ 7 ¦Работи у воєнізованій охороні, службах¦1 раз на рік ¦

¦ ¦спецсвязі ¦ ¦

L-----+------------------------------------------------+-----------------

Роз'яснення. При здійсненні попередніх і періодичних медичних оглядів в обов'язковому порядку проводиться дослідження крові: НВ, лейкоцити, ШОЕ;

- При попередньому медогляді обов'язково проводиться рентгенограма органів грудної клітини, в прямій проекції, при періодичному медогляді 1 раз на 3 роки;

- При проведенні попередніх і періодичних медичних оглядів жінки оглядаються лікарем акушером-гінекологом з проведенням бактериоскопического (на флору) і цитологічного (на атипові клітини) дослідження. Терміни оглядів жінок повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше 1 разу на рік;

- Лікарям, які проводять попередні і періодичні медичні огляди, при наявності медичних показань слід залучати до оглядам інших лікарів-спеціалістів;

- Участь лікаря-психіатра обов'язково тільки при проведенні попередніх при влаштуванні на роботу медичних оглядів;

- Роботами на висоті вважаються всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 метра від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, над якими проводяться роботи з монтажних пристосувань або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин і механізмів, при їх установці, експлуатації, монтажі і ремонті.

додаток 4

до Наказу Минздравмедпрома РФ

від 14 березня 1996 N 90

перелік
 загальних медичних протипоказань до допуску в контакті з шкідливими, небезпечними речовинами і виробничими чинниками, а також на роботи відповідно до додатків 1 і 2

1. Вроджені аномалії органів з вираженою недостатністю їх функцій.

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функцій.

3. Хронічні психічні захворювання і прирівняні до них стану, що підлягають обов'язковому диспансерному динамічному спостереженню в психоневрологічних диспансерах, епілепсія з пароксизмальними розладами. У випадках виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до відповідних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально.

4. Наркоманія, токсикоманія, хронічний алкоголізм.

5. Хвороби ендокринної системи з вираженими порушеннями функцій.

6. Злоякісні новоутворення (після проведеного лікування питання може вирішуватися індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).

7. Всі злоякісні захворювання системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії.

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу.

10. Хронічні хвороби легень з вираженою легенево-серцевою недостатністю.

11. Бронхіальна астма важкого лікування з вираженими функціональними порушеннями дихання і кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивуючим перебігом і схильністю до кровотеч.

14. Цирози печінки і активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок з явищами ниркової недостатності.

16. Хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби нервово-м'язової системи та опорно-рухового апарату зі стійкими порушеннями функцій, що заважають виконанню обов'язків за професією.

18. Вагітність і період лактації.

19. Звичне невиношування і аномалії плоду в анамнезі у жінок, які планують дітонародження.

20. Порушення менструальної функції, що супроводжуються матковими кровотечами (крім робіт, пов'язаних з напругою зору).

21. Глаукома декомпенсированная.

------------------------------

* (1) СНиП 12-03-99 "Безпека праці в будівництві".

* (2) Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Затверджено Держнаглядохоронпраці України 30.12.1999 р

(3) Стаття 1 Федерального закону від 17 липня 1999 N 181-ФЗ "Про основи охорони праці в Російській Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 29, ст.3702).

* (4) Міжгалузеві правила по охороні праці при роботі на висоті. ПОТ РМ-012-2000

I. Загальні положення

1. Ці Правила регулюють відносини з надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирних будинках, власникам і користувачам житлових будинків, в тому числі відносини між виконавцями і споживачами комунальних послуг, встановлюють їх права та обов'язки, порядок укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, а також порядок контролю якості надання комунальних послуг, порядок визначення розміру плати за комунальні послуги з використанням приладів обліку і при їх відсутності, порядок перерахунку розміру плати за окремі види комунальних послуг в період тимчасової відсутності громадян в займаному житловому приміщенні, порядок зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, визначають підстави і порядок припинення або обмеження надання комунальних послуг, а також регламентують питання, пов'язані з настанням відповідальності виконавців і споживачів комунальних послуг.

Інформація про зміни:

Постановою Уряду РФ від 14 травня 2013 р N 410 в пункт 2 внесені зміни

Див. Текст пункту в попередній редакції

2. Поняття, що використовуються в цих Правилах, означають наступне:

"Внутрішньобудинкові інженерні системи" - Є спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку інженерні комунікації (мережі), механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, призначені для подачі комунальних ресурсів від централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення до внутриквартирного обладнання, а також для виробництва і надання виконавцем комунальної послуги з опалення та (або) гарячого водопостачання (при відсутності централізованих теплопостачання та (або) гарячого водопостачання).

У житлових будинках внутрішньобудинкові інженерні системи включають розташовані в межах земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, а також знаходяться в житловому будинку інженерні комунікації (мережі), механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, з використанням яких здійснюється споживання комунальних послуг;

"Внутрішньоквартирних обладнання" - Знаходяться в житловому або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку і не входять до складу внутрішньобудинкових інженерних систем багатоквартирного будинку інженерні комунікації (мережі), механічне, електричне, санітарно-технічне та інше обладнання, з використанням яких здійснюється споживання комунальних послуг;

"Домоволодіння" - Житловий будинок (частина житлового будинку) і що примикають до нього і (або) окремо стоять на спільному з житловим будинком (частиною житлового будинку) земельній ділянці надвірні споруди (гараж, лазня (сауна, басейн), теплиця (зимовий сад), приміщення для утримання худоби і птиці, інші об'єкти);

"Індивідуальний прилад обліку" - Засіб вимірювання (сукупність засобів вимірювання і додаткового обладнання), що використовується для визначення обсягів (кількості) споживання комунального ресурсу в одному житловому або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку (за винятком житлового приміщення у комунальній квартирі), в житловому будинку (частини житлового будинку) або домоволодінні;

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 29 січня 2014 р N АКПІ13-1207 абзац сьомий пункту 2 цих Правил визнаний що не суперечить чинному законодавству

"Виконавець" - Юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або індивідуальний підприємець, що надають споживачеві комунальні послуги;

"Колективний (загальдомовий) прилад обліку" - Засіб вимірювання (сукупність засобів вимірювання і додаткового обладнання), що використовується для визначення обсягів (кількості) комунального ресурсу, поданого в багатоквартирний будинок;

"комунальні послуги" - Здійснення діяльності виконавця по подачі споживачам будь-якого комунального ресурсу окремо або 2 і більше з них в будь-якому поєднанні з метою забезпечення сприятливих і безпечних умов використання житлових, нежитлових приміщень, спільного майна в багатоквартирному будинку, а також земельних ділянок та розташованих на них житлових будинків (домоволодінь);

"Комунальні ресурси" - Холодна вода, гаряча вода, електрична енергія, газ, теплова енергія, побутовий газ в балонах, тверде паливо при наявності пічного опалення, використовувані для надання комунальних послуг. До комунальних ресурсів прирівнюються також стічні побутові води, що відводяться по централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення;

"Кімнатний прилад обліку електричної енергії" - Засіб вимірювання, що використовується для визначення обсягів (кількості) споживання електричної енергії в одному житловому приміщенні споживача в комунальній квартирі або в декількох житлових приміщеннях, займаних споживачем в комунальній квартирі, за умови що такий прилад обліку дозволяє визначити обсяг (кількість) споживання електричної енергії сумарно за кількома житлових приміщень, які вони займають споживачем;

"Нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку" - Приміщення в багатоквартирному будинку, яке не є житловим приміщенням і спільним майном власників приміщень у багатоквартирному будинку;

"Норматив споживання комунальних послуг" - Кількісний показник обсягу споживання комунального ресурсу, що затверджується в установленому порядку органами державної влади суб'єктів Російської Федерації і який застосовується для розрахунку розміру плати за комунальну послугу за відсутності приладів обліку;

"Загальний (квартирний) прилад обліку" - Засіб вимірювання (сукупність засобів вимірювання і додаткового обладнання), що використовується для визначення обсягів (кількості) споживання комунального ресурсу в комунальній квартирі;

"Споживач" - Особа, яка користується на праві власності або іншій законній підставі приміщенням у багатоквартирному будинку, житловим будинком, домоволодінням, яке споживає комунальні послуги;

"Розподільник" - Пристрій, що використовується в багатоквартирному будинку, обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії, і що дозволяє визначити частку обсягу споживання комунальних послуг з опалення, що припадає на окреме житлове або нежитлове приміщення, в якому встановлено такі пристрої, в загальному обсязі споживання комунальної послуги з опаленню у всіх житлових і нежитлових приміщеннях в багатоквартирному будинку, в яких встановлені розподільники;

"Ресурсопостачальних організація" - Юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець, які здійснюють продаж комунальних ресурсів (відведення стічних побутових вод);

"Централізовані мережі інженерно-технічного забезпечення" - Сукупність трубопроводів, комунікацій та інших споруд, призначених для подачі комунальних ресурсів до внутрішньобудинкових інженерних систем (відведення побутових стоків з внутрішньобудинкових інженерних систем);

"Ступінь благоустрою багатоквартирного будинку або житлового будинку" - Якісна характеристика багатоквартирного будинку або житлового будинку, що визначається наявністю і складом внутрішньобудинкових інженерних систем, що забезпечують надання споживачам комунальних послуг тих видів, які можуть бути надані з використанням таких внутрішньобудинкових інженерних систем.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 29 січня 2014 р N АКПІ13-1207 абзац двадцятий пункту 2 цих Правил визнаний що не суперечить чинному законодавству

Поняття "житлове приміщення" і "керуюча організація" вживаються в цих Правилах у значеннях, визначених Житловим кодексом Російської Федерації.

Якщо інше не обумовлено у цих Правилах, під поняттям "газ" розуміється газ, що подається по централізованих мереж газопостачання і по внутрішньобудинкових інженерних систем газопостачання.

II. Умови надання комунальних послуг

3. Умовами надання комунальних послуг споживачеві в багатоквартирному будинку або в житловому будинку (домоволодінні) є наступні:

а) комунальні послуги надаються споживачам починаючи з встановленого житловим законодавством Російської Федерації моменту, а саме:

з моменту виникнення права власності на житлове приміщення - власнику житлового приміщення і проживають з ним особам;

з моменту надання житлового приміщення житловим, житлово-будівельним кооперативом - члену житлового, житлово-будівельного кооперативу і проживають з ним особам;

з дня укладення договору найму - наймачеві житлового приміщення за таким договором, що проживають з ним особам;

з дня укладення договору оренди - орендарю житлового приміщення і проживають з ним особам;

б) склад надаються споживачу комунальних послуг визначається в залежності від ступеня благоустрою багатоквартирного будинку або житлового будинку;

в) надання комунальних послуг споживачеві здійснюється цілодобово (комунальної послуги з опалення - цілодобово протягом опалювального періоду), тобто безперебійно або з перервами, що не перевищують тривалість, що відповідає вимогам до якості комунальних послуг, наведеними в додатку N 1;

г) надання комунальних послуг здійснюється в необхідних споживачеві обсягах в межах# технічної можливості внутрішньобудинкових інженерних систем, з використанням яких здійснюється надання комунальних послуг;

д) якість надаваних комунальних послуг відповідає вимогам, наведеним в додатку N 1 до цих Правил;

е) технічний стан внутрішньобудинкових інженерних систем і внутрішньо квартирного обладнання відповідає встановленим вимогам і готово для надання комунальних послуг.

4. Споживачеві можуть бути надані наступні види комунальних послуг:

а) холодне водопостачання, тобто постачання холодною питною водою, яка подається по централізованих мереж холодного водопостачання та внутрішньобудинкових інженерних систем у житловий будинок (домоволодіння), в житлові та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку, в приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку, а також до водорозбірної колонки в разі, коли багатоквартирний будинок або житловий будинок (домоволодіння) не обладнаний внутрішньобудинковими інженерними системами холодного водопостачання;

б) гаряче водопостачання, тобто постачання гарячої води, яка подається по централізованих мереж гарячого водопостачання та внутрішньобудинкових інженерних систем у житловий будинок (домоволодіння), в житлові та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку, а також в приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку . При відсутності централізованого гарячого водопостачання постачання гарячої води споживачів в багатоквартирному будинку здійснюється виконавцем шляхом виробництва і надання комунальної послуги з гарячого водопостачання з використанням внутрішньобудинкових інженерних систем, що включають обладнання, що входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку (за наявності такого обладнання);

Інформація про зміни:

Постановою Уряду РФ від 16 квітня 2013 р N 344 до підпункту "в" внесені зміни, які набирають чинності з 1 червня 2013 р

Див. Текст підпункту в попередній редакції

в) водовідведення, тобто відведення побутових стоків з житлового будинку (домоволодіння), з житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку по централізованих мереж водовідведення і внутрішньобудинкових інженерних систем;

г) електропостачання, тобто постачання електричної енергії, яка подається по централізованих мереж електропостачання та внутрішньобудинкових інженерних систем у житловий будинок (домоволодіння), в житлові та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку, а також в приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку;

д) газопостачання, тобто постачання газом, що подається по централізованих мереж газопостачання та внутрішньобудинкових інженерних систем у житловий будинок (домоволодіння), в житлові та нежитлові приміщення в багатоквартирному будинку, в приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку, а також продаж побутового газу в балонах;

е) опалення, тобто подача по централізованих мереж теплопостачання та внутрішньобудинкових інженерних систем опалення теплової енергії, що забезпечує підтримку в житловому будинку, в житлових та нежитлових приміщеннях в багатоквартирному будинку, в приміщеннях, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку, температури повітря, зазначеної в пункті 15 додатка N 1 до цих Правил, а також продаж твердого палива за наявності пічного опалення.

5. Якщо теплова енергія для потреб опалення приміщень подається під внутрішньобудинкові інженерні системи по централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення, то виконавець починає і закінчує опалювальний період в терміни, встановлені уповноваженим органом. Опалювальний період повинен починатися або закінчуватися з дня, наступного за днем ??закінчення 5-денного періоду, протягом якого відповідно середньодобова температура зовнішнього повітря нижче 8 градусів Цельсія або середньодобова температура зовнішнього повітря вище 8 градусів Цельсія.

Якщо при відсутності централізованого теплопостачання виробництво і надання виконавцем комунальної послуги з опалення здійснюються з використанням обладнання, що входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, то умови визначення дати початку та (або) закінчення опалювального періоду і (або) дата початку і (або ) закінчення опалювального періоду встановлюються рішенням власників приміщень у багатоквартирному будинку або власниками житлових будинків. У разі неприйняття такого рішення власниками приміщень у багатоквартирному будинку або власниками житлових будинків опалювальний період починається і закінчується у встановлені уповноваженим органом терміни початку і закінчення опалювального періоду при подачі теплової енергії для потреб опалення приміщень під внутрішньобудинкові інженерні системи по централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення.

6. Надання комунальних послуг споживачеві здійснюється на підставі возмездного договору, що містить положення про надання комунальних послуг, з числа договорів, зазначених у пунктах 9, 10, 11 і 12 цих Правил.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631, залишеним без зміни Ухвалою Апеляційної колегії Верховного Суду РФ від 16 квітня 2013 р N АПЛ13-138, абзац другий пункту 6 цих Правил визнаний що не суперечить чинному законодавству

Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, може бути укладений з виконавцем у письмовій формі або шляхом здійснення споживачем дій, які свідчать про його намір споживати комунальні послуги або про фактичне споживання таких послуг (далі - конклюдентні дії).

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631, залишеним без зміни Ухвалою Апеляційної колегії Верховного Суду РФ від 16 квітня 2013 р N АПЛ13-138, абзац перший пункту 7 цих Правил визнаний що не суперечить чинному законодавству

7. Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, укладений шляхом вчинення споживачем конклюдентних дій, вважається укладеним на умовах, передбачених цими Правилами.

Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, укладений в письмовій формі, повинен відповідати положенням цих Правил і може містити особливості виконання такого договору у випадках і межах, передбачених цими Правилами. У разі невідповідності укладеного в письмовій формі договору, що містить положення про надання комунальних послуг, положенням цих Правил він вважається укладеним на умовах, передбачених цими Правилами.

Споживачеві не може бути відмовлено в наданні комунальних послуг у разі відсутності у споживача укладеного в письмовій формі договору, що містить положення про надання комунальних послуг.

8. Виконавцем комунальних послуг може виступати особа з числа осіб, зазначених у пунктах 9 і 10 цих Правил. При цьому період часу, протягом якого зазначена особа повинна надавати комунальні послуги споживачам і має право вимагати від споживачів оплати наданих комунальних послуг, підлягає визначенню відповідно до пунктів 14, 15, 16 і 17 цих Правил.

9. Умови надання комунальних послуг власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку в залежності від обраного способу управління багатоквартирним будинком визначаються:

а) в договорі управління багатоквартирним будинком, що укладається власниками приміщень у багатоквартирному будинку або органом управління товариства власників житла, житлового, житлово-будівельного чи іншого спеціалізованого споживчого кооперативу (далі - товариство або кооператив) з керуючою організацією, обраною у встановленому житловим законодательствомРоссійской Федерації порядку для управління багатоквартирним будинком.

При цьому керуюча організація не має права відмовитися від включення в укладається з нею договір управління багатоквартирним будинком умов про надання комунальних послуг того виду, надання яких можливо з урахуванням ступеня благоустрою багатоквартирного будинку, а так само не має права відмовити в наданні таких комунальних послуг;

б) в договорі про надання комунальних послуг, який укладається з товариством чи кооперативом з власниками житлових приміщень у багатоквартирному будинку, в якому створено товариство або кооператив.

При цьому товариство або кооператив не має права відмовити власнику приміщення в багатоквартирному будинку як що є, так і не є його членом в укладенні договору про надання комунальних послуг того виду, надання яких можливо з урахуванням ступеня благоустрою багатоквартирного будинку, а так само не має права відмовити в наданні таких комунальних послуг;

в) в договорах холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання, в тому числі поставки твердого палива за наявності пічного опалення), що укладаються власниками житлових приміщень у багатоквартирному будинку з відповідної ресурсопостачальними організацією.

10. Умови надання комунальних послуг власнику і користувачеві житлового будинку (домоволодіння) за його вибором визначаються:

а) в договорах холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання, в тому числі поставки твердого палива за наявності пічного опалення), що укладаються власником житлового будинку (домоволодіння) з відповідної ресурсопостачальними організацією;

б) в договорі про надання комунальних послуг, який укладається власником житлового будинку (домоволодіння) з організацією (в тому числі некомерційним об'єднанням), яка від свого імені і в інтересах власника укладає договори холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання, в тому числі поставки твердого палива за наявності пічного опалення) з відповідними ресурсоснабжающими організаціями.

11. Умови надання комунальних послуг наймачу, ссудополучателю за договором безоплатного користування приміщенням, орендарю житлового приміщення визначаються:

а) в договорі найму, в тому числі договір найму, договір найму спеціалізованого житлового приміщення, договір найму житлового приміщення, що перебуває у приватній власності, - для наймача житлового приміщення за таким договором;

б) в договорі безоплатного користування - для ссудополучателя за таким договором;

в) в договорі оренди житлового приміщення або іншому договорі про надання житлового приміщення у володіння і (або) користування, що укладається власником житлового приміщення з юридичною особою, яка може використовувати житлове приміщення тільки для проживання громадян.

12. При цьому власник житлового приміщення, який виступає наймодавцем, позикодавцем або орендодавцем житлового приміщення, з метою забезпечення надання наймачам, ссудополучатель, орендарям комунальних послуг того виду, надання яких можливо з урахуванням ступеня благоустрою житлового приміщення, укладає з виконавцем договір, що містить положення про надання комунальних послуг, з числа договорів, зазначених у пунктах 9 і 10 цих Правил.

13. Надання комунальних послуг забезпечується керуючої організацією, товариством або кооперативом або організацією, зазначеної в підпункті "б" пункту 10 цих Правил, за допомогою укладення з ресурсоснабжающими організаціями договорів про придбання комунальних ресурсів з метою використання таких ресурсів при наданні комунальних послуг споживачам, в тому числі шляхом їх використання при виробництві окремих видів комунальних послуг (опалення, гаряче водопостачання) із застосуванням обладнання, що входить до складу спільного майна власників приміщень у багатоквартирному будинку, і належного виконання таких договорів.

Умови договорів про придбання комунальних ресурсів з метою використання таких ресурсів для надання комунальних послуг споживачам визначаються з урахуванням цих Правил та інших нормативних правових актів Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 13 січня 2014 р N АКПІ13-1116 пункт 14 цих Правил визнаний що не суперечить чинному законодавству в частині, що передбачає, що керуюча організація, приступає до надання комунальних послуг не раніше дати початку поставки комунального ресурсу за договором про придбання комунального ресурсу , укладеним керуючої організацією з ресурсопостачальними організацією

14. Керуюча організація, обрана в установленому житловим законодавством Російської Федерації порядку для управління багатоквартирним будинком, приступає до надання комунальних послуг споживачам в багатоквартирному будинку з дати, зазначеної в рішенні загальних зборів власників приміщень у багатоквартирному будинку про вибір керуючої організації, або з дати укладення договору управління багатоквартирним будинком, в тому числі з керуючою організацією, обраною органом місцевого самоврядування за підсумками проведення відкритого конкурсу, але не раніше дати початку поставки комунального ресурсу за договором про придбання комунального ресурсу, укладеним керуючої організацією з ресурсопостачальними організацією. Керуюча організація припиняє надання комунальних послуг з дати розірвання договору управління багатоквартирним будинком з підстав, встановлених житловим або цивільним законодавством Російської Федерації, або з дати розірвання договору про придбання комунального ресурсу, укладеного керуючої організацією з ресурсопостачальними організацією.

15. Товариство або кооператив, якщо власниками приміщень в багатоквартирному будинку в якості способу управління багатоквартирним будинком вибрано управління товариством або кооперативом, приступає до надання комунальних послуг споживачам в багатоквартирному будинку з дати його державної реєстрації, але не раніше дати початку поставки комунального ресурсу за договором про придбанні комунального ресурсу, укладеним товариством або кооперативом з ресурсопостачальними організацією. Товариство або кооператив припиняє надання комунальних послуг з дати його ліквідації або з вказаною в пункті 14 цих Правил дати початку надання комунальних послуг керуючої організацією, з якою органом управління товариства або кооперативу укладено договір управління багатоквартирним будинком.

16. Організація, зазначена в підпункті "б" пункту 10 цих Правил, приступає до надання комунальних послуг споживачам в житловому будинку (домоволодінні) з дати початку надання комунальних послуг, зазначеної в укладеній з власником житлового будинку (домоволодіння) в письмовій формі договорі про надання комунальних послуг. Організація, зазначена в підпункті "б" пункту 10 цих Правил, припиняє надання комунальних послуг з дати розірвання договору про надання комунальних послуг з підстав, встановлених житловим або цивільним законодавством Російської Федерації.

17. ресурсопостачальних організація, для якої відповідно до законодавства Російської Федерації про водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання укладення договору зі споживачем є обов'язковим, приступає до надання комунальної послуги відповідного виду:

а) власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку, в якому в якості способу управління вибрано безпосереднє управління, - з дати, зазначеної в рішенні загальних зборів власників приміщень про вибір такого способу управління, до дати початку надання комунальних послуг керуючої організацією або товариством або кооперативом, зазначеної в пункті 14 або 15настоящіх Правил;

б) власникам і користувачам приміщень у багатоквартирному будинку, в якому не обраний спосіб управління або спосіб управління обраний, але не наступили події, зазначені в пунктах 14 і 15 цих Правил, - з дня виникнення права власності на приміщення, з дня надання житлового приміщення житловим кооперативом, з дня укладення договору найму, з дня укладення договору оренди, якщо інший термін не встановлено законодавством Російської Федерації про водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання, або з дня припинення раніше обраного способу управління багатоквартирним будинком до дня початку надання комунальних послуг керуючої організацією або товариством або кооперативом, зазначених в пункті 14 або 15 цих Правил;

в) власникам і користувачам житлових будинків (домоволодінь) - з дня першого фактичного підключення житлового будинку (домоволодіння) в установленому порядку до централізованої мережі інженерно-технічного забезпечення безпосередньо або через мережі інженерно-технічного забезпечення, що зв'язують кілька житлових будинків (домоволодінь), розташованих на прилеглих земельних ділянках, якщо інший термін не встановлено законодавством Російської Федерації про водопостачання, водовідведення, електропостачання, теплопостачання, газопостачання, за винятком періоду часу, протягом якого між власником житлового будинку (домоволодіння) та організацією, зазначеної в підпункті "б" пункту 10 цих правил, в письмовій формі укладений і виконується договір про надання комунальних послуг та такий договір не розірвано.

18. Власник нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку має право з метою забезпечення комунальними ресурсами належного йому нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку укладати договори холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, опалення (теплопостачання) безпосередньо з ресурсоснабжающими організаціями. Зазначені договори укладаються в порядку і відповідно до вимог, встановлених цивільним законодавством Російської Федерації і законодавством Російської Федерації про водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання, теплопостачання.

У разі придбання власником нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку комунальних ресурсів за вказаними договорами такий власник зобов'язаний вносити в порядку, встановленому цими Правилами, плату за комунальні послуги, надані на загальнобудинкові потреби, а також надавати виконавцю, який надає комунальні послуги споживачам комунальних послуг у багатоквартирному будинку, в якому розташоване нежитлове приміщення власника, в порядку та строки, які встановлені цими Правилами для передачі споживачами інформації про показання індивідуальних або загальних (квартирних) приладів обліку, дані про обсяги комунальних ресурсів, спожитих за розрахунковий період за вказаними договорами.

 1   2   3   4   5   6

V. Права та обов'язки споживача | VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги | VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати