Головна

III. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку

  1. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  2. I. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок
  3. I. Розрахунок накопичувальної частини трудової пенсії.
  4. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  5. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  6. I. Розрахунок розміру страхової частини трудової пенсії.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ

10. Розмір плати за комунальну послугу, надану на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, для i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення відповідно до пунктів 44 - 48 Правил визначається за формулою 10:

,

де:

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу, наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку і припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення;

 - Тариф на відповідний комунальний ресурс, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 31 жовтня 2012 р N АКПІ12-1277 пункт 11 визнаний що не суперечить чинному законодавству

11. Припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення обсяг (кількість) холодної води, наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку холодної води, визначається за формулою 11:

,

де:

 - Обсяг (кількість) холодної води, спожитий за розрахунковий період в багатоквартирному будинку, визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку холодної води. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Обсяг (кількість) холодної води, спожитий за розрахунковий період в u-м нежитловому приміщенні, визначений відповідно до пункту 43 Правил;

 - Обсяг (кількість) холодної води, спожитий за розрахунковий період в v-м житловому приміщенні (квартирі), що не оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку;

 - Обсяг (кількість) холодної води, спожитий за розрахунковий період в w-м житловому приміщенні (квартирі), оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку холодної води, визначений за показаннями такого приладу обліку. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Обсяг (кількість) гарячої води (у разі самостійного виробництва виконавцем комунальної послуги з гарячого водопостачання (при відсутності централізованого гарячого водопостачання)), спожитого за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (квартирі) або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку, визначений відповідно з пунктами 42 і 43 Правил;

 - Визначений відповідно до пункту 54 Правил обсяг холодної води, використаний виконавцем при виробництві комунальної послуги з опалення (при відсутності централізованого теплопостачання), який крім цього також був використаний виконавцем з метою надання споживачам комунальної послуги з холодного водопостачання;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку.

12. Обсяг (кількість) холодної води, спожитий за розрахунковий період в v-м житловому приміщенні (квартирі), що не оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку, визначається за формулою:

,

де:

 - Норматив споживання холодного водопостачання;

 - Кількість громадян, постійно і тимчасово проживають в v-м житловому приміщенні (квартирі), що не оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку холодної води.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 31 жовтня 2012 р N АКПІ12-1277 пункт 13 визнаний що не суперечить чинному законодавству

13. Припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення обсяг (кількість) гарячої води, газу, стічних побутових вод та електричної енергії, наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку відповідного види комунального ресурсу, визначається за формулою 12:

,

де:

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого за розрахунковий період в багатоквартирному будинку, визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку комунального ресурсу. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого за розрахунковий період в u-м нежитловому приміщенні, визначений відповідно до пункту 43 Правил;

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого за розрахунковий період в v-м житловому приміщенні (квартирі), що не оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку;

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого за розрахунковий період в w-м житловому приміщенні (квартирі), оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку комунального ресурсу, визначений за показаннями такого приладу обліку. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Визначається відповідно до пункту 54 Правил обсяг відповідного виду комунального ресурсу (електрична енергія, газ), використаний за розрахунковий період виконавцем при виробництві комунальної послуги з опалення та (або) гарячого водопостачання (при відсутності централізованого теплопостачання та (або) гарячого водопостачання), який крім цього також був використаний виконавцем з метою надання споживачам комунальних послуг з електропостачання та (або) газопостачання;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку.

14. Обсяг (кількість) комунального ресурсу, спожитого за розрахунковий період в v-м житловому приміщенні (квартирі), що не оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку визначається:

а) для гарячого водопостачання, водовідведення та електропостачання - за формулою:

,

де:

 - Норматив споживання j-ї комунальної послуги;

 - Кількість громадян, постійно і тимчасово проживають в v-м житловому приміщенні (квартирі);

б) для газопостачання - за формулою:

,

де:

 - Загальна площа v-го житлового приміщення;

 - Норматив споживання комунальних послуг з газопостачання на опалення житлових приміщень;

 - Кількість громадян, постійно і тимчасово проживають в v-м житловому приміщенні;

 - Норматив споживання комунальних послуг з газопостачання на приготування їжі;

 - Норматив споживання комунальних послуг з газопостачання на підігрів води за відсутності централізованого гарячого водопостачання.

15. Припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення обсяг (кількість) теплової енергії, наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії, в разі якщо в такому багатоквартирному будинку частина або всі житлові та нежитлові приміщення оснащені індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку теплової енергії, визначається за формулою 13:

,

де:

 - Обсяг (кількість) теплової енергії, спожитий за розрахунковий період в багатоквартирному будинку і визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії, яким оснащений багатоквартирний будинок. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Обсяг (кількість) теплової енергії, спожитий за розрахунковий період в u-м нежитловому приміщенні, визначений відповідно до пункту 43 Правил;

 - Норматив споживання комунальних послуг з опалення;

 - Загальна площа v-го житлового приміщення (квартири) у багатоквартирному будинку, не оснащеного індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку;

 - Обсяг теплової енергії, спожитий за розрахунковий період в w-м житловому приміщенні (квартирі), оснащеному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку теплової енергії, визначений за показами такого приладу обліку. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Обсяг (кількість) теплової енергії, який визначається відповідно до пункту 54 Правил, використаний виконавцем при виробництві комунальної послуги з гарячого водопостачання (при відсутності централізованого гарячого водопостачання), яка крім цього також була використана виконавцем з метою надання споживачам комунальних послуг з опалення;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку.

16. Припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення обсяг (кількість) теплової енергії, наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії, в разі якщо в такому багатоквартирному будинку у всіх житлових і нежитлових приміщеннях відсутні індивідуальні та загальні (квартирні) прилади обліку теплової енергії, визначається за формулою 14:

,

де:

 - Обсяг (кількість) теплової енергії, спожитий за розрахунковий період в багатоквартирному будинку і визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку теплової енергії, яким оснащений багатоквартирний будинок. У випадках, передбачених пунктом 59 Правил, для розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовується обсяг (кількість) комунального ресурсу, визначений відповідно до положень зазначеного пункту;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх приміщень в багатоквартирному будинку, включаючи приміщення, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку.

17. Припадає на i-е житлове приміщення (квартиру) або нежитлове приміщення обсяг (кількість) комунального ресурсу (теплова енергія, холодна вода, гаряча вода, газ, стічні побутові води, електрична енергія), наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, не обладнаному колективним (загальнобудинкових) приладом обліку, визначається за формулою 15:

,

де:

 - Норматив споживання відповідного виду комунальної послуги, наданої за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, встановлений відповідно до Правил встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2006 р N 306;

 - Загальна площа приміщень, що входять до складу спільного майна в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку.

18. Розмір плати за комунальну послугу, надану на загальнобудинкові потреби, для j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнати (кімнат) в i-й комунальній квартирі згідно з пунктом 50 Правил визначається за формулою 16:

,

де:

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу (теплова енергія, холодна вода, гаряча вода, стічні побутові води, газ, електрична енергія), що припадає на j-ю належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнату (кімнати) в i-й комунальній квартирі і наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку;

 - Тариф на відповідний комунальний ресурс, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації.

19. Обсяг (кількість) комунального ресурсу (теплова енергія, холодна вода, гаряча вода, стічні побутові води, газ, електрична енергія), що припадає на j-ю належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнату (кімнати) в i-й комунальній квартирі і наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку, визначається за формулою 17:

,

де:

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу (теплова енергія, холодна вода, гаряча вода, газ, стічні побутові води, електрична енергія), наданий за розрахунковий період на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку і припадає на i-ю комунальну квартиру, розрахований відповідно до пунктами 11 - 17 цього додатка;

 - Житлова площа j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнати (кімнат) в i-й комунальній квартирі;

 - Загальна житлова площа кімнат в i-й комунальній квартирі.

IV. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу з опалення та (або) гарячого водопостачання, надану за розрахунковий період споживачеві в житловому приміщенні (квартирі) або нежитловому приміщенні при самостійному виробництві виконавцем в багатоквартирному будинку комунальної послуги з опалення та (або) гарячого водопостачання (при відсутності централізованого теплопостачання і (або) гарячого водопостачання)

20. Розмір плати за комунальну послугу з опалення, надану за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (квартирі) або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку, згідно з пунктом 54 Правил визначається за формулою 18:

,

де:

 - Обсяг (кількість) v-го комунального ресурсу (газ або інше паливо, електрична енергія, холодна вода), використаного за розрахунковий період при виробництві комунальної послуги з опалення;

 - Загальна площа i-го житлового приміщення (квартири) або нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку;

 - Загальна площа всіх житлових приміщень (квартир) і нежилих приміщень в багатоквартирному будинку;

 - Тариф (ціна) на v-й комунальний ресурс (газ або інше паливо, електрична енергія, холодна вода), використаний за розрахунковий період при виробництві комунальної послуги з опалення, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації.

21. Розмір плати за комунальну послугу з опалення, надану за розрахунковий період в j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі, згідно з пунктом 50 Правил визначається за формулою 19:

,

де:

 - Розмір плати за комунальну послугу з опалення за розрахунковий період, визначений відповідно до формули 18, передбаченої цим додатком, для i-ї комунальної квартири;

 - Житлова площа j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнати (кімнат) в i-й комунальній квартирі;

 - Загальна житлова площа кімнат в i-й комунальній квартирі.

22. Розмір плати за комунальну послугу з гарячого водопостачання, надану за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (квартирі) або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку, згідно з пунктом 54 Правил визначається за формулою 20:

,

де:

 - Обсяг (кількість) гарячої води, певний за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (квартирі) або нежитловому приміщенні в багатоквартирному будинку відповідно до пунктів 42 і 43 Правил;

 - Тариф на холодну воду, використану в розрахунковому періоді при самостійному виробництві виконавцем комунальної послуги з гарячого водопостачання, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації;

 - Обсяг v-го комунального ресурсу (теплова енергія, газ або інше паливо, електрична енергія), використаний за розрахунковий період на підігрів холодної води при самостійному виробництві виконавцем комунальної послуги з гарячого водопостачання;

 - Тариф (ціна) на v-й комунальний ресурс, використаний за розрахунковий період при виробництві комунальної послуги з гарячого водопостачання, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації.

23. Розмір плати за комунальну послугу з гарячого водопостачання, надану за розрахунковий період в j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі, згідно з пунктом 50 Правил визначається за формулою 21:

,

де:

 - Розмір плати за комунальну послугу з гарячого водопостачання за розрахунковий період, визначений відповідно до формули 20, передбаченої цим додатком, для i-ї комунальної квартири;

 - Кількість громадян, постійно і тимчасово проживають в j-й належить споживачу (що знаходиться в його користуванні) кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі;

 - Кількість громадян, постійно і тимчасово проживають в i-й комунальній квартирі.

V. Розмір плати за комунальну послугу, надану за розрахунковий період споживачеві в домоволодінні при використанні ним земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель, в разі, якщо домоволодіння не обладнане індивідуальним приладом обліку відповідного виду комунального ресурсу

24. Розмір плати за комунальну послугу з опалення, холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання в i-м домоволодінні визначається відповідно до пункту 49 Правил за формулою 22:

,

де:

k - кількість напрямків використання комунальної послуги при використанні земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель в i-м домоволодінні, для яких встановлені нормативи споживання комунальних послуг, наданої при використанні земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель;

 - Відповідна i-му домоволодіння фактична величина показника по k-му напрямку використання комунальної послуги, стосовно до якого згідно з Правилами встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг підлягає застосуванню норматив споживання комунальної послуги з k-му напрямку використання відповідного виду комунальної послуги;

 - Норматив споживання комунальних послуг, наданої при використанні земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель, по k-му напрямку використання комунальної послуги;

 - Тариф на комунальний ресурс, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації.

VI. Розрахунок припадає на кожне житлове та нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку кількості одиниць постійної величини при розрахунку розміру плати за комунальну послугу при застосуванні двоставкового тарифу (ціни)

25. При застосуванні двоставкового тарифу (ціни) припадає на кожне житлове та нежитлове приміщення в багатоквартирному будинку кількість одиниць постійної величини (потужність і ін.), Встановленої законодавством Російської Федерації про державне регулювання тарифів, визначається шляхом розподілу між житловими і нежитловими приміщеннями багатоквартирного будинку кількості одиниць постійної величини, обчисленого для багатоквартирного будинку, пропорційно до кількості одиниць постійної величини, обчисленого для кожного житлового і нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку, а при відсутності даних про кількість одиниць постійної величини хоча б по одному житловому або нежитловому приміщенню - шляхом розподілу кількості одиниць постійної величини , обчисленого для багатоквартирного будинку, в такий спосіб:

а) певне для багатоквартирного будинку кількість одиниць постійної величини розподіляється пропорційно площі між усіма житловими і нежитловими приміщеннями в багатоквартирному будинку;

б) припадає на всі житлові приміщення кількість одиниць постійної величини розподіляється між житловими приміщеннями:

щодо опалення та газопостачання на опалення - пропорційно розміру загальної площі кожного житлового приміщення в багатоквартирному будинку;

щодо холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання та газопостачання на приготування їжі і (або) на підігрів води - пропорційно кількості осіб, постійно і тимчасово проживають в кожному житловому приміщенні;

в) припадає на всі нежитлові приміщення кількість одиниць постійної величини розподіляється між нежитловими приміщеннями пропорційно розміру загальної площі кожного нежитлового приміщення в багатоквартирному будинку.

Примітки: 1. Для застосування цього додатка при розрахунку розміру плати за комунальні послуги використовуються наступні одиниці виміру:

а) щодо обсягів комунальних ресурсів:

теплова енергія - Гкал;

холодна вода, гаряча вода, стічні побутові води, газ - куб. метр;

електрична енергія - ;

б) щодо нормативів споживання комунальних послуг:

опалення - Гкал на 1 кв. метр загальної площі житлових приміщень;

холодне водопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення - куб. метр на 1 людину;

газопостачання на опалення житлових приміщень - куб. метр на 1 кв. метр загальної площі житлових приміщень;

газопостачання на приготування їжі, газопостачання на підігрів води за відсутності централізованого гарячого водопостачання - куб. метр на 1 людину;

електропостачання - кВт · год на людину;

в) щодо тарифів (цін) на комунальні ресурси:

теплова енергія - рублів / Гкал;

холодна вода, гаряча вода, стічні побутові води, газ - рублів / куб. метр;

електрична енергія - рублів / кВт · год;

г) щодо площ приміщень - кв. метр;

д) щодо кількості громадян - людина;

е) щодо розміру плати за комунальну послугу - рубль.

2. Цей порядок розрахунку розміру плати за комунальні послуги викладено виходячи з застосування одноставочних тарифів (цін) на комунальні ресурси. У разі встановлення та застосування відповідно до законодавства Російської Федерації тарифів (цін), відмінних від одноставочних тарифів (цін) (двоставочні тарифи (ціни), тарифи (ціни), диференційовані за часом доби або за іншими критеріями, що відображає ступінь використання комунальних ресурсів) , справжній розрахунок підлягає застосуванню з урахуванням правил застосування таких тарифів (цін), встановлених законодавством Російської Федерації про державне регулювання тарифів.

Зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань надання комунальних послуг
 (Затв. Постановою Уряду РФ від 6 травня 2011 N 354)

1. Пункт 13 Правил встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2006 р N 306 (Офіційний вісник України, 2006, N 22, ст. 2338), викласти в такій редакції:

"13. Зміна нормативів споживання комунальних послуг здійснюється в наступних випадках:

а) зміна конструктивних і технічних параметрів, ступеня благоустрою багатоквартирного будинку або житлового будинку, кліматичних умов, при яких обсяг (кількість) споживання комунальних ресурсів споживачем в багатоквартирному будинку або житловому будинку змінюється більш ніж на 5 відсотків;

б) внесення змін до чинних Правил у частині, що стосується вимог до складу нормативів споживання комунальних послуг, умов і методів встановлення і визначення нормативів споживання комунальних послуг. ".

2. У Правилах надання комунальних послуг громадянам, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 23 травня 2006 р N 307 "Про порядок надання комунальних послуг громадянам" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 23, ст. 2501; 2008, N 30, ст. 3635; 2010 N 31, ст. 4273):

а) останнє речення підпункту "а" і останнє речення підпункту "б" пункту 19 виключити;

б) в пункті 20:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"А) при відсутності в багатоквартирному будинку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку холодної води та (або) гарячої води - розрахунковим шляхом виходячи з нормативів водоспоживання, а при відсутності таких нормативів - відповідно до вимог будівельних норм і правил. При обладнанні багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку і окремих приміщень в такому будинку індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку розмір плати за комунальні послуги визначається відповідно до підпункту 1 пункту 3 додатка N 2 до цих Правил; ";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"В) при відсутності в багатоквартирному будинку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку газу і (або) електричної енергії - розрахунковим шляхом, узгодженим ресурсопостачальними організацією з особою, що уклала з нею договір, виходячи з потужності і режиму роботи встановлених в цих приміщеннях споживають пристроїв. При обладнанні багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку і окремих приміщень в такому будинку індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку розмір плати за комунальні послуги визначається відповідно до підпункту 1 пункту 3 додатка N 2 до цих Правил; ";

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"Г) для опалення - відповідно до підпункту 1 пункту 1, підпункту 2 пункту 2 та підпункту 2 пункту 3 додатка N 2 до цих Правил. При цьому виконавець виробляє 1 раз в рік коригування розміру плати за опалення в порядку, встановленому підпунктом 3 пункту 2 і підпунктом 3 пункту 3 додатка N 2 до цих Правил. ";

в) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. При обладнанні багатоквартирного будинку колективними (загальнобудинковими) приладами обліку споживачі комунальних послуг у багатоквартирному будинку дотримуються своїх зобов'язань з оплати комунальних послуг виходячи зі свідчень колективного (загальнобудинкового) приладу обліку.";

г) абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:

"23. При обладнанні багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку і обладнанні частково або повністю індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку приміщень в такому будинку розмір плати за комунальні послуги, спожиті в житловому і в нежитловому приміщенні, обладнаному або НЕ обладнаному індивідуальними і (або) загальними (квартирними) приладами обліку, визначається: ";

д) в пункті 25 останнє речення викласти в такій редакції: "При цьому виконавець виробляє 1 раз в рік коригування розміру плати за опалення житлових та (або) нежитлових приміщень, обладнаних розподільниками, відповідно до підпункту 5 пункту 3 додатка N 2 до цих Правил . ";

е) в пункті 27:

слова "за комунальні послуги" замінити словами "за комунальну послугу опалення";

слова "підпунктами" а "і" б "пункту 19," виключити;

ж) в підпункті "а" пункту 80 слова "перевищує 6 щомісячних розмірів" замінити словами "перевищує 3 щомісячних розміру";

з) в додатку N 2:

в пункті 1:

в абзаці першому слова "в житловому приміщенні" виключити;

в підпункті 1 слова "в i-тому житловому приміщенні багатоквартирного будинку" замінити словами "в житловому будинку або в i-тому житловому або нежитловому приміщенні";

підпункт 2 визнати таким, що втратив силу;

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:

"3) розмір плати за холодне водопостачання, гаряче водопостачання, водовідведення та електропостачання (руб.) В i-тому нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку визначається відповідно до пункту 20 цих Правил, в житловому будинку або в i-тому житловому приміщенні багатоквартирного будинку - по формулою: ";

підпункт 4 визнати таким, що втратив силу;

абзац перший підпункту 5 викласти в такій редакції:

"5) розмір плати за газопостачання (руб.) В i-тому нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку визначається відповідно до пункту 20 цих Правил, в житловому будинку або в i-тому житловому приміщенні багатоквартирного будинку - за формулою:";

в пункті 3:

в абзаці першому слова "в житловому приміщенні" виключити;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) розмір плати (руб.) За холодне водопостачання, гаряче водопостачання, газопостачання, електропостачання в житловому і в нежитловому приміщенні, обладнаному індивідуальною і (або) загальним (квартирним) приладом обліку або який не має індивідуальним і (або) загальним (квартирним) приладом обліку, визначається за формулою:

 , (9)

де:

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу (холодної води, гарячої води, газу або електричної енергії), фактично спожитого за розрахунковий період, визначений за показаннями колективного (загальнобудинкового) приладу обліку в багатоквартирному будинку або в житловому будинку (куб. М, кВт · год );

 - Сумарний обсяг (кількість) комунального ресурсу (холодної води, гарячої води, газу або електричної енергії), спожитого за розрахунковий період в житлових або нежитлових приміщеннях, обладнаних приладами обліку, виміряний індивідуальними приладами обліку, а в комунальних квартирах - загальними (квартирними) приладами обліку (куб. м, кВт · год);

 - Сумарний обсяг (кількість) комунального ресурсу (холодної води, гарячої води, газу або електричної енергії), спожитого за розрахунковий період в житлових або нежитлових приміщеннях, не обладнаних приладами обліку, певний для житлових приміщень - виходячи з нормативів споживання комунальних послуг за формулами 3 і 5, для нежитлових приміщень - відповідно до пункту 20 цих Правил (куб. м, кВт · год);

 - Обсяг (кількість) комунального ресурсу (холодної води, гарячої води, газу або електричної енергії), спожитого за розрахунковий період в i-тому житловому або нежитловому приміщенні, обладнаному приладом обліку, виміряний індивідуальним приладом обліку, а в комунальних квартирах - загальним (квартирним ) приладом обліку, або в i-тому житловому або нежитловому приміщенні, не обладнаному приладом обліку, певний для житлового приміщення - виходячи з нормативів споживання комунальних послуг за формулами 3 і 5, для нежитлового приміщення - відповідно до пункту 20 цих Правил (куб. м, кВт · год);

 - Тариф на комунальний ресурс, встановлений відповідно до законодавства Російської Федерації (для холодного водопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання та водовідведення - руб. / Куб. М; для електропостачання - руб. / КВт · год); ";

в підпункті 2 слова "в i-тому житловому приміщенні" замінити словами "в i-тому житловому або нежитловому приміщенні";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) розмір плати за опалення в i-тому житловому або нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку (руб.) 1 раз на рік коригується виконавцем за формулою:

 , (10)

де:

 - Розмір плати за теплову енергію, спожиту за минулий рік у всіх приміщеннях, певний виходячи зі свідчень колективного (загальнобудинкового) приладу обліку і тарифу на теплову енергію, затвердженого відповідно до законодавства Російської Федерації (руб.);

 - Розмір плати за теплову енергію, спожиту за розрахунковий період в приміщеннях, обладнаних приладами обліку, певний виходячи зі свідчень індивідуальних приладів обліку, в комунальних квартирах - загальних (квартирних) приладів обліку і тарифу на теплову енергію, затвердженого відповідно до законодавства Російської Федерації ( руб.);

 - Розмір плати за теплову енергію, спожиту за розрахунковий період в приміщеннях, не обладнаних приладами обліку, певний виходячи з нормативу споживання теплової енергії і тарифу на теплову енергію, затвердженого відповідно до законодавства Російської Федерації (руб.);

 - Загальна площа всіх житлових і нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку (кв. М);

 - Загальна площа i-того приміщення (квартири, нежитлового приміщення) в багатоквартирному будинку (кв. М); ";

у підпункті 4 слова "в житловому приміщенні" замінити словами "в житловому і в нежитловому приміщенні";

в підпункті 5 слова "в i-тому житловому приміщенні" замінити словами "в i-тому житловому або нежитловому приміщенні".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2006 р N 491 "Про затвердження Правил утримання спільного майна в багатоквартирному будинку і Правил зміни розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення в разі надання послуг та виконання робіт з управління, утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість "(Відомості Верховної Ради України, 2006, N 34, ст. 3680):

а) в Правилах утримання спільного майна в багатоквартирному будинку, затверджених зазначеною постановою:

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"До складу загального майна включається будинків інженерна система водовідведення, що складається з каналізаційних випусків, фасонних частин (в тому числі відводів, переходів, патрубків, ревізій, хрестовин, трійників), стояків, заглушок, витяжних труб, водостічних воронок, прочисток, відгалужень від стояків до перших стикових з'єднань, а також іншого обладнання, розташованого в цій системі. ";

пункт 10 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"Ж) дотримання вимог законодавства Російської Федерації про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.";

в пункті 11:

підпункти "б" і "в" викласти в такій редакції:

"Б) забезпечення готовності внутрішньобудинкових інженерних систем електропостачання та електричного обладнання, що входять до складу спільного майна, до надання комунальної послуги електропостачання;

в) підтримання приміщень, що входять до складу спільного майна, в стані, що забезпечує встановлені законодавством Російської Федерації температуру і вологість в таких приміщеннях; ";

доповнити підпунктом "буд.1" такого змісту:

"Буд.1) організацію місць для накопичення і накопичення відпрацьованих ртутьвмісних ламп і їх передачу в спеціалізовані організації, які мають ліцензії на здійснення діяльності по збору, використання, знешкодження, транспортування, розміщення відходів I - IV класу небезпеки;";

доповнити підпунктами "і" і "до" такого змісту:

"І) проведення обов'язкових щодо спільного майна заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності, включених до затвердженого в установленому законодавством Російської Федерації порядку перелік заходів;

к) забезпечення установки і введення в експлуатацію колективних (загальнобудинкових) приладів обліку холодної та гарячої води, теплової та електричної енергії, природного газу, а також їх належної експлуатації (огляди, технічне обслуговування, повірка приладів обліку і т.д.). ";

пункт 12 після слів "вчиняти дії по утриманню і ремонту загального майна" доповнити словами ", за винятком дій, зазначених у підпункті" буд.1 "пункту 11 цих Правил,";

пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Витрати за утримання і ремонт житлового приміщення визначаються в розмірі, що забезпечує утримання спільного майна відповідно до вимог законодавства Російської Федерації, включаючи в тому числі оплату видатків на утримання та ремонт внутрішньобудинкових інженерних систем електро-, тепло-, газо- і водопостачання, водовідведення , обгрунтовані витрати на витребування заборгованості по оплаті жилих приміщень та комунальних послуг, на зняття показань приладів обліку, зміст інформаційних систем, що забезпечують збір, обробку та зберігання даних про платежі за житлові приміщення і комунальні послуги, виставлення платіжних документів на оплату житлових приміщень і комунальних послуг . ";

доповнити пунктами 38.1 - 38.5 такого змісту:

"38.1. У разі якщо власники приміщень в багатоквартирному будинку до 1 січня 2013 р не забезпечили оснащення такого будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку використовуваного комунального ресурсу і при цьому відповідно до частини 12 статті 13 Федерального закону" Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації "був встановлений колективний (загальдомовий) прилад обліку, власники приміщень зобов'язані сплатити витрати на установку такого приладу обліку на підставі рахунків і в розмірі, зазначених у абзаці другому цього пункту, за винятком випадків, коли такі витрати були враховані в складі плати за утримання і ремонт житлового приміщення і (або) в складі встановлених для членів товариства власників житла або житлового кооперативу або іншого спеціалізованого споживчого кооперативу обов'язкових платежів і (або) внесків, пов'язаних з оплатою витрат на утримання, поточний та капітальний ремонт загального майна.

Рахунки на оплату витрат на установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку із зазначенням загального розміру витрат на установку такого приладу обліку і частки витрат на установку такого приладу обліку, тягар яких несе власник приміщення, виставляються власникам приміщень організацією, що здійснила відповідно до частини 12 статті 13 федерального закону "про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку. Частка витрат на установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, тягар яких несе власник приміщення, визначається виходячи з його частки у праві спільної власності на спільне майно.

При незгоді з зазначеним в рахунку розміром витрат на установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку і (або) віднесеної на нього часткою витрат власник приміщення має право звернутися в організацію, що здійснила установку такого приладу обліку та надає рахунок, з розбіжностями, а при неурегулировании розбіжностей має право оскаржити виставлений рахунок в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Громадяни - власники приміщень у багатоквартирному будинку здійснюють оплату виставлених рахунків відповідно до частини 12 статті 13 Федерального закону "Про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації".

38.2. Власники приміщень має право прийняти рішення про укладення енергосервісного договору (контракту), спрямованого на збереження і (або) підвищення ефективності споживання комунальних ресурсів при використанні спільного майна (далі - енергосервісний договір на загальнобудинкові потреби), з керуючою організацією, товариством власників житла, житловим, житлово -Будівельно кооперативом або іншим спеціалізованим споживчим кооперативом або про наділення зазначених організації, товариства або кооперативу повноваженнями щодо укладення в інтересах власників від свого імені або від імені власників енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби з організацією, яка надає енергосервісні послуги.

Енергосервісний договір на загальнобудинкові потреби з керуючою організацією укладається окремо від договору управління багатоквартирним будинком.

При безпосередньому управлінні багатоквартирним будинком власники приміщень в багатоквартирному будинку має право прийняти рішення про укладення енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби з ресурсопостачальними організацією або іншою організацією, яка надає енергосервісні послуги.

38.3. Рішення власників приміщень, вказане в пункті 38.2 цих Правил, приймається на загальних зборах власників приміщень і має містити в тому числі такі умови укладення енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби:

величина економії комунальних ресурсів в натуральному вираженні (зменшення в порівнянних умовах обсягу (кількості) спожитих на загальнобудинкові потреби комунальних ресурсів), яка повинна бути забезпечена в результаті виконання енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби, і термін, необхідний для досягнення такої величини економії;

ціна енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби і порядок її оплати;

термін дії енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби.

Зразкові умови енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби затверджуються Міністерством регіонального розвитку Російської Федерації за узгодженням з Міністерством економічного розвитку Російської Федерації.

38.4. Оплата ціни енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби здійснюється окремо від плати за комунальні послуги та плати за утримання і ремонт житлового приміщення.

38.5. Ціна енергосервісного договору на загальнобудинкові потреби визначається угодою сторін такого договору. ";

б) Правила зміни розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення в разі надання послуг та виконання робіт з управління, утримання та ремонту спільного майна в багатоквартирному будинку неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, затверджені зазначеною постановою, доповнити пунктом 6.1 наступного змісту:

"6.1. У разі невиконання робіт з оснащення багатоквартирного будинку колективним (загальнобудинкових) приладом обліку до встановленого рішенням власників приміщень терміну і включення при цьому витрат на установку приладу обліку до складу плати за утримання і ремонт житлового приміщення розмір плати за утримання і ремонт житлового приміщення, нарахований власникам приміщень, повинен бути знижений на суму, визначену відповідно до пункту 10 цих Правил.

При зниженні розміру плати за утримання і ремонт житлового приміщення в зазначеному випадку особа, відповідальна за утримання багатоквартирного будинку, не має права вимагати від власників приміщень компенсації фактично понесених ним витрат на установку колективного (загальнобудинкового) приладу обліку, не забезпечених в складі плати за утримання і ремонт житлових приміщень. ".

4. Втратив силу.

Інформація про зміни:

Див. Текст пункту 4

5. У Правилах поставки газу для забезпечення комунально-побутових потреб громадян, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2008 р N 549 "Про порядок поставки газу для забезпечення комунально-побутових потреб громадян" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 30 , ст. 3635):

а) пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. Обсяг спожитого газу за період з дня демонтажу приладу обліку газу для направлення його на повірку або в ремонт і до дня, наступного за днем ??установки пломби на місці, де прилад обліку газу після проведення повірки або ремонту приєднується до газопроводу, але не більше 3 місяців поспіль, визначається виходячи з обсягу середньомісячного споживання газу споживачем, визначеного по приладу обліку газу за період не менше одного року, а якщо період роботи приладу обліку газу склав менше одного року - за фактичний період роботи приладу обліку газу. Після закінчення зазначеного 3 місячного періоду обсяг спожитого газу за кожний наступний місяць аж до дня, наступного за днем ??установки пломби на місці, де прилад обліку газу після проведення повірки або ремонту приєднується до газопроводу, визначається відповідно до нормативів споживання газу. ";

б) абзац перший пункту 31 викласти в такій редакції:

"31. У разі якщо абонент у встановлений договором строк не представив постачальнику газу відомості про показання приладу обліку газу, обсяг спожитого газу за минулий розрахунковий період і до розрахункового періоду, в якому абонент відновив уявлення зазначених відомостей, але не більше 3 місяців поспіль, визначається виходячи з обсягу середньомісячного споживання газу споживачем, визначеного по приладу обліку газу за період не менше одного року, а якщо період роботи приладу обліку газу склав менше одного року - за фактичний період роботи приладу обліку газу. Після закінчення зазначеного 3-місячного періоду обсяг спожитого газу за кожний наступний місяць аж до розрахункового періоду, в якому абонент відновив уявлення зазначених відомостей, визначається відповідно до нормативів споживання газу. ".

 Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань | X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість | XI. Призупинення або обмеження надання комунальних послуг | XII. Особливості надання комунальної послуги з холодного водопостачання через водорозбірну колонку | XIII. Особливості надання комунальної послуги газопостачання споживачів по централізованої мережі газопостачання | XIV. Особливості продажу побутового газу в балонах | XV. Особливості продажу і доставки твердого палива | XVI. Відповідальність виконавця і споживача | Вимоги до якості комунальних послуг | I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати