На головну

VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань

  1. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  2. I. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в i-м житловому приміщенні (житловий будинок, квартира) або нежитловому приміщенні
  3. II. Порядок утворення комісії
  4. II. Розрахунок розміру плати за комунальну послугу, надану споживачеві за розрахунковий період в яку він обіймав j-й кімнаті (кімнатах) в i-й комунальній квартирі
  5. II. Умови надання комунальних послуг
  6. II. Умови надання комунальних послуг
  7. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.

80. Облік обсягу (кількості) комунальних послуг, наданих споживачеві в житловому або в нежитловому приміщенні, здійснюється з використанням індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку.

До використання допускаються прилади обліку затвердженого типу і пройшли перевірку відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про забезпечення єдності вимірювань. Інформація про відповідність приладу обліку затвердженому типу, відомості про дату первинної повірки приладу обліку та про встановлений для приладу обліку міжповірочний інтервалі, а також вимоги до умов експлуатації приладу обліку повинні бути вказані в супровідних документах до приладу обліку.

81. Оснащення житлового або нежитлового приміщення приладами обліку, введення встановлених приладів обліку в експлуатацію, їх належна технічна експлуатація, збереження і своєчасна заміна повинні бути забезпечені власником житлового чи нежитлового приміщення.

Введення встановленого приладу обліку в експлуатацію, тобто документальне оформлення приладу обліку в якості приладу обліку, за показаннями якого здійснюється розрахунок розміру плати за комунальні послуги, здійснюється виконавцем на підставі заявки власника житлового або нежитлового приміщення, поданої виконавцю.

Встановлений прилад обліку повинен бути введений в експлуатацію не пізніше місяця, що настає після дати його установки. При цьому виконавець зобов'язаний починаючи з дня, наступного за днем ??введення приладу обліку в експлуатацію, здійснювати розрахунок розміру плати за відповідний вид комунальної послуги виходячи зі свідчень введеного в експлуатацію приладу обліку.

Критерії наявності (відсутності) технічної можливості установки приладів обліку, а також форма акту обстеження на предмет встановлення наявності (відсутності) технічної можливості установки приладів обліку і порядок її заповнення затверджуються Міністерством регіонального розвитку Російської Федерації.

82. Виконавець зобов'язаний:

а) проводити перевірки стану встановлених і введених в експлуатацію індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку і розподільників, факту їх наявності або відсутності;

б) проводити перевірки достовірності поданих споживачами відомостей про показання індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку і розподільників шляхом звірки їх з показаннями відповідного приладу обліку на момент перевірки (у випадках, коли зняття показань таких приладів обліку і розподільників здійснюють споживачі).

83. Перевірки, зазначені в пункті 82 цих Правил, повинні проводитися виконавцем не рідше 1 разу на рік, а якщо перевіряються прилади обліку розташовані в житловому приміщенні споживача, то не частіше 1 разу на 3 місяці.

84. У разі неподання споживачем виконавцю показань індивідуального або загального (квартирного) приладу обліку понад 3 місяців поспіль виконавець не пізніше 15 днів з дня закінчення зазначеного 3-місячного терміну зобов'язаний провести зазначену в пункті 82 цих Правил перевірку і зняти показання приладу обліку.

85. Перевірка, зазначена в пункті 82 цих Правил, якщо для її проведення потрібно доступ в житлове або нежитлове приміщення споживача, здійснюється виконавцем в наступному порядку:

а) виконавець надсилає споживачеві способом, що дозволяє визначити дату отримання такого повідомлення, або вручає під розпис письмове повідомлення з пропозицією повідомити про зручні для споживача датою (датах) і часу допуску виконавця для скоєння перевірки і роз'ясненням наслідків бездіяльності споживача або його відмови в допуску виконавця до приладів обліку;

б) споживач зобов'язаний протягом 7 календарних днів з дня отримання зазначеного повідомлення повідомити виконавцеві способом, що дозволяє визначити дату отримання такого повідомлення виконавцем, про зручні для споживача датою (датах) і часу протягом наступних 10 календарних днів, коли споживач може забезпечити допуск виконавця в займане ним жиле або нежиле приміщення для проведення перевірки. Якщо споживач не може забезпечити допуск виконавця в займане ним жиле приміщення через тимчасову відсутність, то він зобов'язаний повідомити виконавцеві про інші можливі дату (дати) і часу допуску для проведення перевірки;

в) при невиконанні споживачем обов'язки, зазначеної в підпункті "б" цього пункту, виконавець повторно направляє споживачу письмове повідомлення в порядку, зазначеному в підпункті "а" цього пункту, а споживач зобов'язаний протягом 7 календарних днів з дня отримання такого повідомлення повідомити виконавцеві способом , що дозволяє визначити дату отримання такого повідомлення виконавцем, інформацію, зазначену в підпункті "б" цього пункту;

г) виконавець в узгоджені з споживачем відповідно до підпункту "б" або "в" цього пункту дату і час зобов'язаний провести перевірку і скласти акт перевірки і передати 1 примірник акта споживачеві. Акт перевірки підписується виконавцем і споживачем, а в разі відмови споживача від підписання акта - виконавцем і 2 незацікавленими особами;

д) якщо споживач не відповів на повторне повідомлення виконавця або 2 і більше разів не допустив виконавця в займане ним жиле або нежиле приміщення в узгоджені споживачем дату і час і при цьому відносно споживача, що проживає в житловому приміщенні, у виконавця відсутня інформація про його тимчасове відсутності в займаному житловому приміщенні, виконавець складає акт про відмову в допуску до приладу обліку. Акт про відмову в допуску виконавця до приладів обліку, розташованим в житловому або в нежитловому приміщенні споживача, підписується виконавцем і споживачем, а в разі відмови споживача від підписання акта - виконавцем і 2 незацікавленими особами. В акті зазначаються дата і час прибуття виконавця для проведення перевірки, причини відмови споживача у допуску виконавця до приладів обліку (якщо споживач заявив виконавцю про такі причини), інші відомості, що свідчать про дії (бездіяльності) споживача, що перешкоджають виконавцю в проведенні перевірки. Виконавець зобов'язаний передати 1 примірник акта споживачеві;

е) виконавець зобов'язаний протягом 10 днів після отримання від споживача, щодо якої залишено акт про відмову в допуску до приладу обліку, заяви про готовність допустити виконавця в приміщення для перевірки провести перевірку, скласти акт перевірки і передати 1 примірник акта споживачеві. Акт перевірки підписується виконавцем і споживачем, а в разі відмови споживача від підписання акта - виконавцем і 2 незацікавленими особами.

VIII. Порядок перерахунку розміру плати за окремі види комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживачів в займаному житловому приміщенні, не обладнаному індивідуальною і (або) загальним (квартирним) приладом обліку

86. При тимчасовому, тобто більше 5 повних календарних днів поспіль, відсутності споживача в житловому приміщенні, не обладнаному індивідуальним або загальним (квартирним) приладом обліку, здійснюється перерахунок розміру плати за надану споживачеві в такому житловому приміщенні комунальну послугу, за винятком комунальної послуги з опалення і газопостачання на цілі опалення житлових приміщень.

87. Розмір плати за комунальну послугу з водовідведення підлягає перерахунку в тому випадку, якщо здійснюється перерахунок розміру плати за комунальну послугу з холодного водопостачання та (або) гарячого водопостачання.

88. Не підлягає перерахуванню у зв'язку з тимчасовим відсутністю споживача в житловому приміщенні розмір плати за комунальні послуги на загальнобудинкові потреби.

89. При застосуванні двоставкових тарифів перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється тільки у відношенні змінної складової плати, яка визначається відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання тарифів виходячи з обсягів споживання комунальних ресурсів. Постійна складова плати, яка припадає на займане споживачем житлове приміщення, не підлягають перерахуванню у зв'язку з тимчасовою відсутністю споживача в житловому приміщенні, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації про державне регулювання тарифів.

90. Перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється пропорційно кількості днів періоду тимчасової відсутності споживача, яке визначається виходячи з кількості повних календарних днів його відсутності, не включаючи день вибуття з житлового приміщення і день прибуття в житлове приміщення.

91. Перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється виконавцем протягом 5 робочих днів після отримання письмової заяви споживача про перерахунок розміру плати за комунальні послуги (далі - заява про перерахунок), поданого до початку періоду тимчасової відсутності споживача або не пізніше 30 днів після закінчення періоду тимчасової відсутності споживача.

У разі подання заяви про перерахунок до початку періоду тимчасової відсутності споживача перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється виконавцем за вказаний в заяві період тимчасової відсутності споживача, але не більше ніж за 6 місяців. Якщо після закінчення 6 місяців, за які виконавцем проведено перерахунок розміру плати за комунальні послуги, період тимчасової відсутності споживача триває і споживач подав заяву про перерахунок за наступні розрахункові періоди в зв'язку з продовженням періоду тимчасової відсутності, то перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється виконавцем за період, зазначений у заяві про продовження періоду тимчасової відсутності споживача, але не більше ніж за 6 місяців, наступних за періодом, за який виконавцем проведено перерахунок розміру плати за комунальні послуги.

Якщо споживач, який подав заяву про перерахунок до початку періоду тимчасової відсутності, не надав документи, що підтверджують тривалість його відсутності, або подані документи не підтверджують тимчасову відсутність споживача протягом усього або частини періоду, зазначеного в заяві про перерахунок, виконавець нараховує плату за комунальні послуги за період непідтвердженого відсутності в повному розмірі відповідно до цих Правил і має право застосувати передбачені частиною 14 статті 155 Житлового кодексу Російської Федерації наслідки несвоєчасного та (або) неповного внесення плати за комунальні послуги.

У разі подання заяви про перерахунок протягом 30 днів після закінчення періоду тимчасової відсутності споживача виконавець здійснює перерахунок розміру плати за комунальні послуги за період тимчасової відсутності, підтверджений представленими документами, з урахуванням платежів, раніше нарахованих виконавцем споживачеві за період перерахунку.

92. У заяві про перерахунок вказуються прізвище, ім'я та по батькові кожного тимчасово відсутнього споживача, день початку і закінчення періоду його тимчасової відсутності в житловому приміщенні.

До заяви про перерахунок повинні додаватися документи, що підтверджують тривалість періоду тимчасової відсутності споживача.

При подачі заяви про перерахунок до початку періоду тимчасової відсутності споживач має право вказати в заяві про перерахунок, що документи, які підтверджують тривалість періоду тимчасової відсутності споживача, не можуть бути надані разом із заявою про перерахунок за описаними в ньому причин і будуть надані після повернення споживача. У цьому випадку споживач протягом 30 днів після повернення зобов'язаний подати виконавцю документи, що підтверджують тривалість періоду тимчасової відсутності.

93. В якості документів, що підтверджують тривалість періоду тимчасової відсутності споживача за місцем постійного проживання, до заяви про перерахунок можуть додаватися:

а) копія посвідчення про відрядження або копія рішення (наказу, розпорядження) про направлення у службове відрядження або довідка про службове відрядження з додатком копій проїзних квитків;

б) довідка про перебування на лікуванні в стаціонарному лікувальному закладі або на санаторно-курортному лікуванні;

в) проїзні квитки, оформлені на ім'я споживача (у разі якщо ім'я споживача вказується в таких документах відповідно до правил їх оформлення), або їх завірені копії. У разі оформлення проїзних документів в електронному вигляді виконавцю пред'являється їх роздруківка на паперовому носії, а також виданий перевізником документ, що підтверджує факт використання проїзного документа (посадковий талон в літак, інші документи);

г) рахунки за проживання в готелі, гуртожитку або іншому місці тимчасового перебування або їх завірені копії;

д) документ органу, що здійснює тимчасову реєстрацію громадянина за місцем його тимчасового перебування в встановлених законодавством України випадках, або його завірена копія;

е) довідка організації, що здійснює позавідомчу охорону житлового приміщення, в якому споживач тимчасово відсутній, що підтверджує початок і закінчення періоду, протягом якого житлове приміщення знаходилося під безперервною охороною і користування яким не здійснювалося;

ж) довідка, що підтверджує період тимчасового перебування громадянина за місцем знаходження навчального закладу, дитячого будинку, школи-інтернату, спеціального навчально-виховного та іншого дитячого закладу з цілодобовим перебуванням;

з) довідка консульської установи або дипломатичного представництва Російської Федерації в країні перебування, що підтверджує тимчасове перебування громадянина за межами Російської Федерації, або завірена копія документа, що посвідчує особу громадянина Російської Федерації, що містить відмітки про перетинання державного кордону Російської Федерації при здійсненні виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію;

і) довідка дачного, садового, городницького товариства, що підтверджує період тимчасового перебування громадянина за місцем знаходження дачного, садового, городницького товариства;

к) інші документи, які, на думку споживача, підтверджують факт і тривалість тимчасової відсутності споживача в житловому приміщенні.

94. Документи, зазначені в пункті 93 цих Правил, за винятком проїзних квитків, повинні бути підписані уповноваженою особою що їх видала (індивідуальним підприємцем), завірені печаткою такої організації, мати реєстраційний номер і дату видачі. Документи повинні бути складені російською мовою. Якщо документи складені іноземною мовою, вони повинні бути легалізовані в установленому порядку і переведені на російську мову.

Надані споживачем копії документів, що підтверджують тривалість періоду тимчасової відсутності споживача, повинні бути завірені працівниками, які видали такі документи, або особою, уповноваженою відповідно до законодавства Російської Федерації на вчинення дій по засвідченню копій таких документів.

Споживач має право надати виконавцю одночасно оригінал і копію документа, що підтверджує тривалість періоду тимчасової відсутності споживача. У цьому випадку в момент прийняття документа від споживача виконавець зобов'язаний провести звірку ідентичності копії і оригіналу наданого документа, зробити на копії документа позначку про відповідність дійсності копії документа оригіналу і повернути оригінал такого документа споживачеві.

95. Виконавець має право знімати копії з пропонованих споживачем документів, перевіряти їх достовірність, повноту і достовірність які у них відомостей, в тому числі шляхом направлення офіційних запитів в видали їх органи та організації.

96. У разі якщо на період тимчасової відсутності споживача виконавцем за зверненням споживача було проведено відключення та опломбування запірної арматури, яка відділяє внутрішньоквартирних обладнання в житловому приміщенні споживача від внутрішньобудинкових інженерних систем, і після повернення споживача виконавцем в ході проведеної ним перевірки було встановлено факт збереження встановлених пломб після закінчення періоду тимчасової відсутності, то перерахунок розміру плати за комунальні послуги здійснюється без подання споживачем виконавцю документів, зазначених в пункті 93 цих Правил.

97. Результати перерахунку розміру плати за комунальні послуги відображаються:

а) у разі подачі заяви про перерахунок до початку періоду тимчасової відсутності - в платіжних документах, які формуються виконавцем протягом періоду тимчасової відсутності споживача в займаному житловому приміщенні;

б) у разі подачі заяви про перерахунок після закінчення періоду тимчасової відсутності - в черговому платіжному документі.

IX. Випадки і підстави зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, а також при перервах в наданні комунальних послуг для проведення ремонтних і профілактичних робіт в межах встановленої тривалості перерв

98. При наданні в розрахунковому періоді споживачеві в житловому або нежитловому приміщенні або на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку комунальної послуги неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, а також при перервах в наданні комунальних послуг для проведення ремонтних і профілактичних робіт в межах встановленої тривалості перерв розмір плати за таку комунальну послугу за розрахунковий період підлягає зменшенню аж до повного звільнення споживача від оплати такої послуги.

Вимоги до якості комунальних послуг, допустимі відступи від цих вимог і допустима тривалість перерв надання комунальних послуг, а також умови і порядок зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість, наведені в додатку N 1 до цих Правил.

Якщо відповідно до цих Правил розмір плати за комунальну послугу за розрахунковий період формується неостаточно і надалі підлягає коригуванню, то розмір зниження плати за комунальну послугу за такий розрахунковий період не може перевищувати остаточно нарахованого розміру плати за відповідну комунальну послугу за такий розрахунковий період.

99. Під час перерв у наданні комунальних послуг, що перевищують встановлену тривалість, а також при перервах в наданні комунальних послуг для проведення ремонтних і профілактичних робіт в межах встановленої тривалості перерв розмір плати за таку комунальну послугу, що розраховується за відсутності колективного (загальнобудинкового), індивідуального або загального (квартирного) приладу обліку відповідного виду комунального ресурсу, знижується на розмір плати за обсяг ненаданої комунальної послуги.

100. Обсяг (кількість) ненаданої протягом розрахункового періоду комунальної послуги на загальнобудинкові потреби в багатоквартирному будинку за відсутності колективного (загальнобудинкового) приладу обліку відповідного виду комунального ресурсу розраховується виходячи з тривалості ненадання комунальної послуги та нормативу споживання комунальних послуг на загальнобудинкові потреби.

Обсяг (кількість) ненаданої протягом розрахункового періоду комунальної послуги споживачу в житловому або нежитловому приміщенні за відсутності індивідуального або загального (квартирного) приладу обліку відповідного виду комунального ресурсу розраховується:

виходячи з тривалості ненадання комунальної послуги та нормативу споживання комунальної послуги - для житлових приміщень;

виходячи з тривалості ненадання комунальної послуги та розрахункової величини споживання комунальних послуг, визначеної відповідно до пункту 43 цих Правил, - для нежитлових приміщень.

Обсяг (кількість) ненаданої комунальної послуги опалення розраховується тільки в випадках, коли багатоквартирний будинок не обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії або коли багатоквартирний будинок обладнаний колективним (загальнобудинкових) приладом обліку теплової енергії і не всі житлові або нежитлові приміщення багатоквартирного будинку обладнані індивідуальними або загальними (квартирними) приладами обліку теплової енергії.

101. При наданні в розрахунковому періоді комунальної послуги неналежної якості розмір плати за таку комунальну послугу, певний за розрахунковий період згідно з додатком N 2 до цих Правил, підлягає зменшенню на розмір плати, обчислений сумарно за кожен період (день) надання такої комунальної послуги неналежної якості, у випадках, передбачених додатком N 1 до цих Правил.

Розмір плати, обчислений сумарно за кожен період надання комунальної послуги неналежної якості, визначається як добуток розміру плати за комунальну послугу, визначеного за розрахунковий період згідно з додатком N 2 до цих Правил, і відносини тривалості надання комунальної послуги неналежної якості в зазначеному розрахунковому періоді до загальної тривалості надання комунальної послуги в такому розрахунковому періоді.

102. При застосуванні двоставкових тарифів плата за комунальну послугу знижується:

а) при проведенні ремонтних і профілактичних робіт, які тягнуть перерви в наданні комунальних послуг та тривалість таких перерв не перевищує строки, встановлені в додатку N 1 до цих Правил, - тільки відносно змінної складової плати за комунальну послугу, яка визначається відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання тарифів виходячи з обсягів споживання відповідного виду комунального ресурсу;

б) при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену додатком N 1 до цих Правил тривалість, в тому числі в зв'язку з проведенням ремонтних і профілактичних робіт, - щодо всіх складових плати за комунальну послугу.

103. Якщо виконавцем є ресурсопостачальних організація, яка відповідно до договору, що містить положення про надання комунальних послуг, не здійснює обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем, то така організація виробляє зміна розміру плати за комунальну послугу в тому випадку, якщо порушення якості комунальних послуг і (або ) перерви в наданні комунальних послуг виникли до кордону розділу елементів внутрішньобудинкових інженерних систем та централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення.

У зазначеному випадку, якщо порушення якості комунальних послуг і (або) перерви в наданні комунальних послуг, що перевищують їх встановлену тривалість, виникли у внутрішньобудинкових інженерних системах, то зміна розміру плати за комунальну послугу не проводиться, а споживачі мають право вимагати відшкодування завданих їм збитків, в тому числі викликаних внесенням плати за ненадану комунальну послугу або комунальну послугу неналежної якості з осіб, залучених власниками приміщень у багатоквартирному будинку або власниками житлових будинків (домоволодінь) для обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем.

ГАРАНТ:

Рішенням Верховного Суду РФ від 23 січня 2013 р N АКПІ12-1631 розділ X визнаний що не суперечить чинному законодавствуПопередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

II. Умови надання комунальних послуг | III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення | IV. Права і обов'язки виконавця | V. Права та обов'язки споживача | XI. Призупинення або обмеження надання комунальних послуг | XII. Особливості надання комунальної послуги з холодного водопостачання через водорозбірну колонку | XIII. Особливості надання комунальної послуги газопостачання споживачів по централізованої мережі газопостачання | XIV. Особливості продажу побутового газу в балонах | XV. Особливості продажу і доставки твердого палива | XVI. Відповідальність виконавця і споживача |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати