Головна

III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення

  1. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення

19. Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, повинен включати:

а) дату і місце укладення договору;

б) найменування, адреса, реквізити розрахункового рахунку та іншу контактну інформацію виконавця;

в) такі відомості про споживача:

для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реквізити документа, що посвідчує особу, контактний телефон;

для юридичної особи - найменування (фірмове найменування) і місце державної реєстрації, контактний телефон;

г) адреса приміщення в багатоквартирному будинку, житлового будинку (домоволодіння), за яким надаються комунальні послуги із зазначенням розміру (обсягу, площі) опалювальних приміщень, кількості осіб, які постійно проживають в житловому приміщенні, або виду діяльності, здійснюваної в нежитловому приміщенні;

д) найменування надається споживачеві комунальної послуги (комунальних послуг);

е) вимоги до якості наданої комунальної послуги (комунальних послуг);

ж) порядок визначення обсягу (кількості) спожитого комунального ресурсу виходячи з нормативів споживання комунальних послуг, показань приладів обліку або іншим вказаним у цих Правилах способом;

з) відомості про наявність і тип встановлених індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку, дату і місце їх установки (введення в експлуатацію), дату опломбування приладу обліку заводом-виробником або організацією, що здійснювала останню перевірку приладу обліку, а також встановлений термін проведення чергової повірки;

і) періодичність та порядок проведення виконавцем перевірок наявності або відсутності індивідуальних, загальних (квартирних), кімнатних приладів обліку, розподільників і їх технічного стану, достовірності наданих споживачем відомостей про показання таких приладів обліку і розподільників;

к) порядок визначення обсягу наданих комунальних послуг та розміру плати за комунальні послуги, порядок, термін і форму внесення плати за комунальні послуги;

л) заходи соціальної підтримки з оплати комунальних послуг, надані споживачеві комунальних послуг відповідно до законодавства Російської Федерації (в разі надання таких заходів);

м) адреса і спосіб доставки споживачеві рахунки для оплати комунальних послуг;

н) порядок встановлення факту ненадання комунальних послуг або надання комунальних послуг неналежної якості, порядок зміни розміру плати за комунальні послуги при наданні комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість;

о) права, обов'язки і відповідальність виконавця і споживача;

п) підстави і порядок припинення і обмеження надання комунальних послуг;

р) підстави і порядок зміни і розірвання договору;

с) термін дії договору.

20. У договорі, що містить положення про надання комунальних послуг, який укладається з власником або користувачем житлового будинку (домоволодіння), додатково вказуються реквізити акта про визначення кордону розділу внутрішньобудинкових інженерних систем та централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення (за наявності), а також в разі відсутність індивідуального приладу обліку вказуються:

а) відомості про напрямки споживання комунальних послуг при використанні земельної ділянки та розташованих на ній надвірних будівель (освітлення, приготування їжі для людей, приготування кормів для худоби, опалення, підігрів води, полив і т.д.);

б) види і кількість сільськогосподарських тварин і птахів (за наявності);

в) площа земельної ділянки, що не зайнятий житловим будинком і надвірними будівлями;

г) режим водоспоживання на полив земельної ділянки;

д) потужність застосовуваних пристроїв, за допомогою яких здійснюється споживання комунальних ресурсів.

21. Договори холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання, в тому числі поставки твердого палива за наявності пічного опалення), які укладають із ресурсоснабжающими організаціями, повинні містити положення про визначенні межі відповідальності за режим і якість надання комунальних послуг відповідного виду. Якщо інше не визначено в договорі, укладеному з ресурсопостачальними організацією, то така ресурсопостачальних організація несе відповідальність за якість надання комунальних послуг відповідного виду на кордоні розділу внутрішньобудинкових інженерних систем та централізованих мереж інженерно-технічного забезпечення. При цьому обслуговування внутрішньобудинкових інженерних систем здійснюється особами, що залучаються власниками приміщень у багатоквартирному будинку або власниками житлових будинків за договорами надання послуг з утримання та (або) виконання робіт по ремонту внутрішньобудинкових інженерних систем в такому будинку, або такими власниками самостійно, якщо законодавством Російської Федерації виконання ними таких робіт не заборонено.

22. Для укладення в письмовій формі договору, що містить положення про надання комунальних послуг, з числа договорів, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 9 цих Правил, виконавець в особі керуючої організації, товариства або кооперативу зобов'язаний не пізніше 20 робочих днів з дня, зазначеного відповідно в пункті 14 або 15 цих Правил, передати підписаний ним проект договору в 2 примірниках власнику приміщення в багатоквартирному будинку за місцем знаходження виконавця, поштою або іншим узгодженим з власником способом. Власник приміщення в багатоквартирному будинку, який отримав проект договору, що містить положення про надання комунальних послуг, при відсутності у нього розбіжностей по такому проекту зобов'язаний протягом 30 днів з дня його отримання передати виконавцю за місцем знаходження виконавця, поштою або іншим узгодженим з виконавцем способом підписаний зі свого боку 1 екземпляр договору із зазначенням в ньому інформації, зазначеної в підпунктах "в", "г", "д", "з", "л" і "з" пункту 19 і пункті 20 цих Правил, з додатком до нього копій наступних документів:

а) документ, що підтверджує право власності (користування) на приміщення в багатоквартирному будинку (житловий будинок);

б) документ, що засвідчує особу фізичної особи - власника приміщення, або свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - власника приміщення;

в) документи, що підтверджують інформацію, зазначену в підпункті "з" пункту 19 і пункті 20 цих Правил (при їх наявності у заявника).

23. Власник приміщення в багатоквартирному будинку і власник житлового будинку (домоволодіння) має право ініціювати укладення в письмовій формі договору, що містить положення про надання комунальних послуг, з числа договорів, зазначених у підпунктах "а" і "б" пункту 9 і підпункті "б" пункту 10 цих Правил, в письмовій формі шляхом подачі виконавцю за місцем його знаходження, поштою або іншим узгодженим з виконавцем способом підписаного власником (одним із співвласників) заяви про укладення договору в 2 примірниках, що містить інформацію, зазначену в підпунктах "в", " г "," д "," з "," л "і" з "пункту 19 і пункті 20 цих Правил, і копій документів, зазначених у пункті 22 цих Правил.

Подачу документів в місці знаходження виконавця може здійснити один із співвласників при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або уповноважений представник будь-якого з співвласників при пред'явленні оформленої в установленому порядку довіреності.

Виконавець, який отримав заяву і додані до неї документи, зобов'язаний їх зареєструвати в день надходження, зробити на другому примірнику заяви відмітку про дату прийняття заяви та доданих до неї документів та передати їх заявнику.

Виконавець не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття заяви та доданих до неї документів зобов'язаний видати заявнику в місці знаходження виконавця, поштою або іншим узгодженим із заявником способом підписаний виконавцем проект договору, що містить положення про надання комунальних послуг, в 2 примірниках.

24. При наявності розбіжностей по отриманому від виконавця проекту договору, що містить положення про надання комунальних послуг, власник приміщення в багатоквартирному будинку і власник житлового будинку (домоволодіння) зобов'язані протягом 30 днів передати виконавцю в місці його знаходження, поштою або іншим узгодженим з виконавцем способом протокол розбіжностей до проекту договору, що містить положення про надання комунальних послуг.

Виконавець, який отримав протокол розбіжностей до проекту договору, що містить положення про надання комунальних послуг, зобов'язаний протягом 30 днів з дня його отримання повідомити власника про прийняття договору в його редакції або про відхилення протоколу розбіжностей із зазначенням причин відхилення.

При відхиленні виконавцем протоколу розбіжностей або неотримання заявником повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін власник має право передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, що містить положення про надання комунальних послуг, на розгляд суду.

Якщо виконавець ухиляється від укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, власник має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір і відшкодування завданих цим заявнику збитків.

25. Для укладення в письмовій формі договору холодного водопостачання, гарячого водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах), опалення (теплопостачання, в тому числі поставки твердого палива за наявності пічного опалення) з ресурсопостачальними організацією власник житлового приміщення в багатоквартирному будинку або власник житлового будинку (домоволодіння) подає в ресурсопостачальних організацію, що здійснює продаж відповідного виду (видів) комунальних ресурсів, за місцем її знаходження, поштою або іншим узгодженим з ресурсопостачальними організацією способом підписана власником (одним із співвласників) заяву про укладення договору в 2 примірниках, що містить інформацію, зазначену в підпунктах "в", "г", "д", "з", "л" і "з" пункту 19 і пункті 20 цих Правил, і копії документів, зазначених у пункті 22 цих Правил.

26. Якщо власники приміщень в багатоквартирному будинку, які здійснюють безпосереднє управління таким будинком, прийняли на загальних зборах рішення про видачу одному з власників або іншій особі повноважень діяти у відносинах з третіми особами від імені власників в такому будинку, то в цьому випадку уповноважена особа має право звернутися в ресурсопостачальних організацію для укладення в письмовій формі договору щодо всіх власників з наступними документами:

а) заяву про укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, підписаний такою особою;

б) копія рішення загальних зборів про передачу уповноваженій особі повноважень щодо укладення з ресурсопостачальними організацією договору, що містить положення про надання комунальних послуг, від імені власників;

в) копія довіреності, виданої уповноваженій особі в письмовій формі всіма або більшістю власників;

г) інформація і документи, зазначені в підпунктах "в", "г", "д", "з", "л" і "з" пункту 19 і пункті 20 цих Правил (при їх наявності).

27. Укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, з ресурсопостачальними організацією здійснюється в порядку, зазначеному в пунктах 23 і 24 цих Правил.

28. Підставою для відмови в укладанні договору, що містить положення про надання всіх, деяких або однієї комунальної послуги, може з'явитися тільки те, що ступінь благоустрою багатоквартирного будинку або житлового будинку не дозволяє надати споживачеві відповідно одну, кілька або всі комунальні послуги, про надання яких заявник вказав у заяві про укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, або те, що організація, до якої звернувся споживач для укладення цього договору, не має можливості надання комунальної послуги споживачу через ненастання подій, зазначених в пунктах 14, 15, 16 і 17 цих Правил. У разі відмови від укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, з підстав, передбачених цим пунктом, виконавець зобов'язаний в 5-денний строк з дня звернення заявника за укладенням договору в письмовій формі повідомити його про відмову від укладення договору із зазначенням причин такої відмови .

29. Подання заявником неповного пакету документів або неправильний їх оформлення не є підставою для відмови в укладанні договору, що містить положення про надання комунальних послуг. У цьому випадку виконавець в термін, що не перевищує 5 робочих днів з дня отримання документів, зобов'язаний в письмовій формі повідомити заявника про допущені невідповідності і порядку їх усунення, а у разі подання не всіх документів з числа обов'язкових виконавець зобов'язаний повідомити заявника найменування організацій (установ) і їх адреси, за якими заявник може отримати бракуючі документи. Після цього виконавець зупиняє розгляд документів заявника без їх повернення заявнику аж до отримання від заявника документів, яких не. У разі якщо відсутні документи не будуть подані заявником виконавцю протягом 6 місяців з дня припинення їх розгляду, то виконавець має право припинити розгляд заяви і повернути подані документи заявнику. В цьому випадку для укладення договору, що містить положення про надання комунальних послуг, заявник подає заяву повторно.

30. Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, укладений в письмовій формі, вступає в силу і є обов'язковим для сторін з дня його підписання обома сторонами. Умовами такого договору може бути передбачено, що права і обов'язки сторін виникають з більш пізньої дати після дати набрання цим договором сили.

Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, укладений шляхом вчинення споживачем конклюдентних дій, вважається укладеним споживачем з відповідним виконавцем з дати початку надання комунальних послуг таким виконавцем, зазначеної в пунктах 14, 15, 16 і 17 цих Правил.

Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, діє до дати (включно) припинення надання комунальних послуг відповідним виконавцем, зазначеної в пунктах 14, 15, 16 і 17 цих Правил.

Договір, що містить положення про надання комунальних послуг, укладений в письмовій формі, може бути розірваний достроково на підставах, передбачених цивільним і житловим законодавством Російської Федерації.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

V. Права та обов'язки споживача | VI. Порядок розрахунку та внесення плати за комунальні послуги | VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань | X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість | XI. Призупинення або обмеження надання комунальних послуг | XII. Особливості надання комунальної послуги з холодного водопостачання через водорозбірну колонку | XIII. Особливості надання комунальної послуги газопостачання споживачів по централізованої мережі газопостачання | XIV. Особливості продажу побутового газу в балонах | XV. Особливості продажу і доставки твердого палива | XVI. Відповідальність виконавця і споживача |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати