Головна

Доцент Є. В. Кабатова

  1. В) доцента вищого навчального закладу;
  2. До проблеми пріродоцентріческого типу екологічної свідомості
  3. К.і.н. , Доцент Тікіджьян Р. Г.
  4. к.і.н., доцента Аксьонова В. Б.
  5. кордоцентез
  6. Основи теорії журналістики. Конспект лекції. Мальцева О. П., доцент, к.політ.н

Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням

з юридичної освіти вищих навчальних закладів

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом

"Юриспруденція" і за фахом "Юриспруденція"

рецензенти:

Вилкове М. Г., доктор юридичних наук.

Жильцов А. Н., кандидат юридичних наук.

авторський колектив

Абдуллін А. І. - д-р юрид. наук, професор, зав. кафедрою державно-правових дисциплін Казанської філії ГОУ ВПО "Російська академія правосуддя" (п. 2.1 гл. 2);

Артем'єва Н. М. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 3.1 та 3.4 гл. 3, в співавторстві);

Афанасьєв Д. В. - радник Управління приватного права Вищого Арбітражного Суду РФ (п. 4.7 гл. 4);

Бондаренко В. Ю. - аспірант кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 3.1 та 3.4 гл. 3, в співавторстві);

Кабатова Е. В. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 1.5 та 1.6 гл. 1, п. 3.2.1 гл. 3);

Кіпріянова О. А. - аспірант кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 3.1 та 3.4 гл. 3, в співавторстві);

Леановіч Е. Б. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного та європейського права Білоруського державного університету (п. 3.2.2 гл. 3);

Лебедєв С. Н. - канд. юрид. наук, професор кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (передмова, п. 1.1 - 1.4 гл. 1);

Лобода А. І. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 4.3, 4.5 гл. 4, в співавторстві);

Лобода Ю. В. - аспірант кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 4.5 гл. 4, в співавторстві);

Мережко А. А. - д-р юрид. наук, професор Університету економіки та права "КРОК" (Київ) (п. 2.2 гл. 2, п. 3.2.3 та п. 3.3 гл. 3);

Монастирський Ю. Е. - партнер фірми "Монастирський, Зюба, Степанов & Партнери" (п. 4.1 гл. 4);

Муранов А. І. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного права МДІМВ (п. 4.10 гл. 4);

Новікова О. В. - аспірантка Державного університету "Вища школа економіки" (п. 4.8 гл. 4);

Поротіков А. І. - канд. юрид. наук, доцент Воронезького державного університету (п. 4.4 гл. 4);

Рубініна Е. А. - аспірант кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 4.9 гл. 4);

Сироткіна О. В. - канд. юрид. наук, заст. начальника відділу розгляду скарг по цивільно-правових питань Апарату Уповноваженого Російської Федерації при Європейському суді з прав людини (п. 3.2.4 гл. 3);

Тимохов Ю. А. - канд. юрид. наук, ст. науч. співр. Центру правових проблем міжнародних економічних відносин Інституту держави і права РАН (п. 4.6 гл. 4);

Ходикін Р. М. - канд. юрид. наук, доцент кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (п. 4.2 гл. 4).

ПЕРЕДМОВА

Міжнародне приватне право (далі - МПП) сьогодні привертає до себе увагу як ніколи раніше. Для цього є кілька причин. Перш за все сучасне МПП, на відміну від класичного, оперує новими інструментами, які вимагають дуже серйозного аналізу і вивчення. Виникають нові спеціальні колізійні правила, викликані до життя появою нових або більшою спеціалізацією вже існували суспільних відносин, наприклад в сфері обігу цінних паперів, культурних цінностей, екологічній сфері та ін. За останні кілька десятиліть МПП як на національному, так і на міжнародному рівні поповнилося вельми великим числом нових актів. Що з'явилася останнім часом в Росії і за кордоном література з питань МПП також вимагає вивчення і осмислення. Сучасне МПП ставить велику кількість таких питань, які ніколи раніше не вставали перед фахівцями, зокрема, пов'язаних з джерелами МПП, характером застосовуваних регуляторів, оцінкою результату застосування тих чи інших регуляторів. Ці та інші обставини призводять до необхідності розширення кола фахівців, що займаються МПП.

Ухвалення Концепції розвитку цивільного законодавства Російської Федерації, схваленої рішенням Ради при Президентові РФ з кодифікації і вдосконалення цивільного законодавства від 7 жовтня 2009 р <1>, що містить спеціальний розділ, присвячений МПП, також змушує зайвий раз замислитися над звичними конструкціями МПП, оцінити можливість їх використання в сучасних умовах або необхідність їх модернізації.

---

<1> Вісник ВАС РФ. 2009. N 11.

Інтегрування Росії в міжнародне економічне і інше співробітництво в свою чергу надає додаткову важливість і актуальність проблем МПП. Збільшується число міжнародних договорів, в яких бере участь Росія, є додатковим свідченням цього процесу. Все це вимагає підготовки фахівців з міжнародного приватного права, які вміють грамотно оперувати сучасним інструментарієм МПП.

Зближення правових систем різних країн, що відбувається в різних формах, призводить до появи в російському МПП нових положень, підходів, рішень. Іноді можна зустрітися на практиці з певним протистоянням цих явищ. Нові покоління тих, хто вивчає МПП не повинні боятися "вітру змін", зберігаючи при цьому розумні і зважені підходи.

Ведуться переговори про вступ Росії до СОТ також безпосередньо пов'язані з необхідністю вивчення МПП і грамотного використання його інститутів, що у великій мірі може допомогти в адекватному дотриманні інтересів Росії в цьому процесі.

Все це логічним чином веде до неминучого висновку про розширення викладання курсу МПП, що і відбувається в сучасній Росії.

Це видання являє собою перший том підручника, в якому викладаються питання, які традиційно відносять до загальної частини МПП. Особливу увагу приділено питанням історії МПП в Росії, не викладаються настільки докладно в аналогічних виданнях, а також питань, пов'язаних з окремими інститутами загальної частини МПП, - принципам формування колізійних норм, принципу тісного зв'язку, міжнародним регуляторам МПП та ін.

Однією з концепцій підготовки цього підручника є залучення молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Крім цього в підготовці даної роботи брали участь автори з провідних юридичних центрів Росії - Воронежа, Челябінська, Казані і ін., А також України. Така співпраця дозволяє сподіватися на введення в сучасне МПП нових імен, що завжди є позитивним для розвитку будь-якої галузі знань. У зв'язку з цим не зайве нагадати, що найперші роботи в Росії по МПП були підготовлені двома молодими магістрантами, які захистили свої магістерські дисертації в Петербурзькому університеті в 1850 р

Хотілося б також підкреслити, що МПП - це область права, істотно оновлюється в останні щонайменше 50 років. У великій мірі таке оновлення відбувається і на наших очах. Для проведення в життя необхідних нововведень роль фахівців, початківців займатися МПП, може бути дуже великий. Зрозуміло, ця роль буде тим більш успішною, ніж більше такі фахівці будуть відчувати зв'язок з дослідниками, вже внесли свій вагомий внесок в розвиток МПП.

Авторський колектив висловлює глибоку подяку рецензентам - професору кафедри приватного права Всеросійської академії зовнішньої торгівлі, доктору юридичних наук, заслуженому юристу РФ Н. Г. Вилкове і начальнику відділу порівняльного і міжнародного приватного права при Президенті РФ, завідувачу кафедри міжнародного приватного права Російської школи приватного права, кандидату юридичних наук А. Н. Жильцову.

Авторський колектив також висловлює щиру подяку співробітнику кафедри міжнародного приватного і цивільного права МДІМВ (У) МЗС Росії Н. К. Бєляєвої за її постійну допомогу і підтримку.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ПРИВАТНОГО ПРАВА | Глава 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА | Країни, де норми МПП містяться в кодифікованих актах різної галузевої приналежності (міжгалузева кодифікація). | Юридична природа міжнародного торгового звичаю. | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 1 сторінка | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 2 сторінка | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 3 сторінка | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 4 сторінка | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 5 сторінка | Глава 4. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 6 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати