На головну

Що таке "політика Союзу"?

  1. Fro таке / let / on research
  2. А. В. Луначарського. ЩО ТАКЕ ОСВІТА?
  3. Побутовий рівень. Що таке щастя і сенс життя
  4. Побутовий рівень. Що таке щастя і сенс життя.
  5. Введення: що таке філософія? 1 сторінка
  6. Введення: що таке філософія? 10 сторінка
  7. Введення: що таке філософія? 11 сторінка

Політика Союзу - це комплекс заходів, що проводяться ним стосовно конкретних сфер суспільного життя.

Оскільки таких сфер існує нині понад 20, в установчих документах термін "політика" використовується у множині (англ. Policies; франц. Politiques). Зокрема, так іменується третя частина Договору про ЄС (дослівно: "Політики Товариства"). Так само будуть іменуватися відповідні частини і розділи установчих документів "нового" Європейського Союзу після вступу в силу Лісабонського договору 2007 року (див. Питання N 17 та N 78).

У деяких випадках установчі документи разом зі словом "політика" використовують прикметник спільна з метою підкреслити прагнення до вироблення єдиного політичного курсу в певній сфері: "загальна торгова політика", "загальна політика в сфері транспорту", "загальна політика в сферах сільського господарства та рибальства " і т.д.

Навпаки, в тих областях, де діяльність Товариства і Союзу зводиться в основному до доповнення та підтримки (в тому числі фінансової) заходів, здійснюваних на рівні окремих держав-членів, установчі договори зазвичай вживають більш обережні формулювання: "сприяння наукових досліджень та технологічного розвитку" , "внесок в освіту і якісне навчання, а також в розквіт культур держав-членів" і т. п.

З точки зору свого предмета політика Союзу підрозділяється на внутрішню і зовнішню. Перша звернена до суспільних відносин, що складаються на території Союзу між його державами-членами, громадянами та юридичними особами.

Зовнішня політика має своїм предметом відносини Європейського Союзу з державами, що не входять до його складу (з "третіми країнами"), а також з міжнародними організаціями. Виходячи з класифікації політики Союзу на внутрішню і зовнішню, в подальшому буде закріплюватися вся його компетенція після вступу в силу Лісабонського договору 2007 року (див. Питання N 78).

 Попередня   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   Наступна

Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу? | Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим процесом? | У чому полягає процедура консультацій? | Що являє собою процедура співпраці? | Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень? | У якому порядку здійснюється процедура санкціонування? | Що являє собою бюджетна процедура? | Як укладаються угоди Європейського Союзу з іноземними державами і міжнародними організаціями? | За допомогою яких процедур в Європейському Союзі видаються акти делегованого законодавства? | В яких джерелах закріплюється компетенція Європейського Союзу? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати