На головну

Які сутність і походження компетенції Європейського Союзу?

  1. I. САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  2. IV.4.1) Походження і зміст формулярного процесу.
  3. V. 18.4. Талант, його походження і структура
  4. VI.1.1) Правова сутність шлюбу.
  5. VII.2.1) Походження і правова конструкція власності.
  6. VII.3.1) Походження і правова конструкція.
  7. Аудиторський контроль, його сутність, призначення, види.

За своєю сутністю компетенція Союзу є владною, так як включає в себе повноваження видавати нормативні та індивідуальні акти, які мають юридично обов'язкової силою на його території.

Здійснювані Союзом владні прерогативи з'явилися за рахунок добровільної поступки державами-членами своїх суверенних прав у багатьох областях (в західній доктрині пишуть також про "злиття суверенітетів"). За своїм походженням компетенція Європейського Союзу, таким чином, є похідною, або делегованої, тобто отриманої від держав-членів.

З даної ознаки, який зведений проектом Лісабонського договору в розряд принципу - принципу наділення компетенцією (франц. Principe d'attribution), випливає важливий наслідок: за державами-членами зберігається залишкова компетенція, тобто повноваження приймати рішення з усіх питань, не віднесених до відання Союзу. Навпаки, інститути та органи останнього можуть діяти тоді і тільки тоді, коли відповідна компетенція передбачена в його установчих документах.

Згаданий ознака (або принцип) на практиці піддається певної коригуванні з урахуванням динамічного характеру інтеграційного процесу:

- По-перше, Договір про ЄС містить особливі "статті-лазівки", що дозволяють співтовариству видавати нормативні акти з питань, які прямо не віднесені до її відання, але важливі для нормального функціонування внутрішнього ринку (ст. 94, 95) або, ширше, для досягнення цілей ЄС (ст. 308).

Наприклад, 3 червня 2003 року в відповідно до ст. 94 Рада видав Директиву "З питань оподаткування доходів від заощаджень у формі процентних платежів". Ця Директива відноситься до сфери прямого оподаткування, хоча Договір про ЄС прямо уповноважив Рада законодательствовать тільки в сфері непрямих податків і зборів (ПДВ, акцизи і т. П.).

Іншим прикладом можуть служити директиви Європейського парламенту і Ради про порядок введення літнього часу (видані на підставі ст. 95). Спеціальних повноважень з цього питання установчі договори також не передбачають;

- По-друге, що уповноважують норми Договору про ЄС зазвичай піддаються розширеному тлумаченню з боку Суду Європейських співтовариств, рішення якого носять характер прецеденту.

"Відкинувши традиційні канони тлумачення міжнародного права ... Суд вважав за краще забезпечити собі можливість виходити з амбітних цілей Договору, в одних випадках даючи розширене тлумачення положень про компетенцію Співтовариства, в інших - здійснюючи уважний контроль за тим, як держави-члени використовують свої прерогативи" * (110).

 Попередня   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   Наступна

Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу? | Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу? | Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим процесом? | У чому полягає процедура консультацій? | Що являє собою процедура співпраці? | Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень? | У якому порядку здійснюється процедура санкціонування? | Що являє собою бюджетна процедура? | Як укладаються угоди Європейського Союзу з іноземними державами і міжнародними організаціями? | За допомогою яких процедур в Європейському Союзі видаються акти делегованого законодавства? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати