На головну

В яких джерелах закріплюється компетенція Європейського Союзу?

  1. Бюджетна компетенція. Матеріальні і процесуальні бюджетні права
  2. В яких випадках виникає необхідність у застосуванні норм права?
  3. В яких випадках має бути негайно припинено рух поїзда.
  4. В яких випадках приймають рішення про якісному дослідженні проблеми?
  5. В яких випадках проводиться залучення до понаднормової роботи?
  6. В яких випадках розірвання шлюбу проводиться в органах РАГСу?

Джерелами, в яких закріплена компетенція Європейського Союзу, служать його установчі документи: Договір про заснування Європейського співтовариства 1957 року (Договір про ЄС), Договір про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 року (Договір про Евратоме) і Договір про Європейський Союз 1992 м (див. питання N 15).

Переважна більшість питань, що входять в компетенцію даної організації, містяться в першому джерелі, тобто в Договорі про ЄС 1957 р Підписаний одночасно з ним Договір про Евратоме носить вузькоспеціалізований характер і закріплює повноваження наднаціональних інститутів у сфері атомної енергетики.

У Договорі про Європейський Союз 1992 року накладає його повноваження з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СЗБП), співпраці поліцій і судових органів в кримінально-правовій сфері (СПСО), тобто в рамках другої і третьої опор.

Таким чином, в даний час компетенція Європейського Союзу міститься в трьох основних джерелах:

- В Договорі про ЄС 1957 р насамперед в його частини третьої "Політика Співтовариства";

- Розділах V і VI Договору про Європейський Союз: в положеннях про ОВПБ і СПСО;

- Розділі другому Договору про Евратоме 1957 г. "Положення щодо сприяння прогресу в галузі атомної енергії".

Саме в даних джерелах зосереджені уповноважують статті, тобто положення, які наділяють інститути Союзу повноваженнями вживати заходів щодо конкретних питань суспільного життя. Посилання на ці статті обов'язкові в преамбулі кожного правового акту Союзу.

Після вступу в силу Лісабонського договору 2007 року про реформу Європейського Союзу (див. Питання N 17) вся внутрішньополітична компетенція організації, тобто компетенція з регулювання суспільних відносин в межах території Союзу, буде закріплена в частині третій Договору про функціонування Європейського Союзу під назвою "Внутрішня політика та діяльність Союзу". Ця частина включає 24 розділу, присвячені окремим сферам внутрішньополітичної діяльності Союзу: розділ I "Внутрішній ринок", розділу XX "Навколишнє середовище" і т.д.

Базові положення про зовнішньополітичну компетенції організації, тобто компетенції щодо розвитку відносин з третіми країнами і міжнародними організаціями, будуть міститися в Договорі про Європейський Союз (розділ V "Загальні положення про зовнішньополітичну діяльність Союзу та спеціальні правила про спільної зовнішньої політики і політики безпеки"). Інші правила про зовнішню політику Союзу закріплені в частині п'ятій Договору про функціонування Європейського Союзу "Зовнішньополітична діяльність Союзу" (включає сім розділів).

Повноваження інститутів Союзу в області мирного використання атомної енергії будуть як і раніше регулюватися Договором про Евратоме (розділ II "Положення про сприяння прогресу в галузі атомної енергії").

 Попередня   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   Наступна

Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу? | Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу? | Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу? | Що розуміється в Європейському Союзі під законодавчим процесом? | У чому полягає процедура консультацій? | Що являє собою процедура співпраці? | Як здійснюється процедура спільного ухвалення рішень? | У якому порядку здійснюється процедура санкціонування? | Що являє собою бюджетна процедура? | Як укладаються угоди Європейського Союзу з іноземними державами і міжнародними організаціями? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати