На головну

Яким шляхом вносяться зміни і доповнення до установчих документів Європейського Союзу?

  1. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  2. V) Чи існувало лист у древніх слов'ян до введення кирилиці, і яким було цей лист
  3. V.5. Правові зміни в статусі осіб
  4. VII. Якими найбільш близькими за змістом словами або виразами
  5. Абсолютні і відносні показники зміни структур
  6. Абсолютні і відносні показники зміни структури
  7. Адаптація маршрутизаторів RIP до змін стану мережі

Установчі документи Європейського Союзу за формою є міжнародними договорами (Договір про ЄС і Договір про Евратоме 1957 р Договір про Європейський Союз 1992 г.). Отже, їх перегляд здійснюється також в договірному порядку, вимагає згоди всіх держав-членів.

Процедура перегляду установчих документів передбачена ст. 48 Договору про Європейський Союз та поділяється на три основних етапи:

- Будь-яка держава-член або Комісія подає до Ради Європейського Союзу "проекти, спрямовані на перегляд договорів, на яких заснований Союз" (таким чином, установчі документи переглядаються в комплексі, а не окремо);

- Якщо Рада підтримує реформу, то після консультацій з Європейським Парламентом та, коли необхідно, з Комісією та Європейським центральним банком його Голова скликає конференцію представників урядів держав-членів. Міжурядова конференція готує текст ревізійного договору, який потім підписується всіма державами-членами;

- Ревізійний договір підлягає ратифікації в кожній з держав-членів відповідно до національних конституційної процедури кожної. Лише після цього він вступає в силу, а внесені ним поправки включаються (инкорпорируются) відповідно до Договору про Європейський Союз, Договір про ЄС, Договір про Евратоме або інші джерела первинного права Союзу (див. Питання N 24).

Поряд із загальною (стандартної) процедурою установчі документи передбачають можливість перегляду окремих своїх положень в спрощеному порядку. У цьому випадку або не потрібно проводити міжурядову конференцію (наприклад, щоб розширити перелік основних прав громадян, закріплених у частині другій Договору про ЄС), або поправки вносяться Радою зовсім без ратифікації з боку держав-членів. Таким шляхом дозволяється змінювати, наприклад, чисельний склад Європейської комісії і союзних судів, деякі положення Статуту Європейської системи центральних банків та Європейського центрального банку, норми Статуту Суду.

Загальна процедура перегляду установчих документів у новій редакції (після вступу в силу Лісабонського договору 2007 року) про реформу Європейського Союзу) буде подібна до нині діючої: міжурядова конференція, підписання та ратифікація поправок усіма державами-членами.

Однак правом ініціювати поправки наділяється також Європейський парламент. Крім того, для обговорення найважливіших реформ передбачено скликання тимчасового представницького органу - Конвенту - в складі представників національних парламентів і урядів, а також Європейського парламенту і Комісії (див. Питання N 17). Конвент повинен буде представляти свою рекомендацію міжурядової конференції на підставі консенсусу, тобто з правом вето у будь-якої держави-члена, а так само у Європейського парламенту і Комісії.

 Попередня   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   Наступна

Як формуються суди Європейського Союзу? | Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення до судів Європейського Союзу? | Які посадові особи існують в судах Європейського Союзу? | Яка структурна організація судів Європейського Союзу? | Як організована діяльність судів Європейського Союзу? | Чи допускаються в судах Європейського Союзу особливі думки суддів? | У якому порядку порушуються справи в судах Європейського Союзу? | Чи дозволяється участь третіх осіб у справах, що розглядаються судами Європейського Союзу? | З яких стадій складається розгляд справ в судах Європейського Союзу? | Які характерні риси процедури в судах Європейського Союзу? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати