На головну

Чи дозволяється оскарження рішень судів Європейського Союзу?

  1. II. Об'єктивні методи дослідження органів кровообігу. Особливості загального огляду. Місцевий огляд області серця і великих кровоносних судин.
  2. V. Об'єктивні методи дослідження органів кровообігу. Аускультація серця. Аускультація великих судин.
  3. Z. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ухвалення управлінських рішень 379
  4. Адміністративне оскарження рішень податкових органів.
  5. Адміністративне оскарження рішень податкових органів.
  6. адміністратори судів
  7. Аналітика у процесі прийняття державних рішень

Рішення Трибуналу по справах публічної служби в якості представника нижчої ланки судової системи ЄС можна оскаржити в касаційному порядку до Трибуналу першої інстанції. Останній в цьому випадку de facto виступає вже як суд другої інстанції, що і зумовило його перейменування Лісабонським договором 2007 року в "Трибунал" (див. Питання N 47). Надалі сторона, що програла може виробляти оскарження в порядку нагляду в Суді Європейських співтовариств (термін "нагляд", відомий російському праву, в даному випадку не використовується). З цією метою вона може звернутися з клопотанням до Першого генеральному адвокату Суду Європейських співтовариств (див. Питання N 60). Останній, визнавши клопотання обгрунтованим, має право внести відповідне подання до Суду.

Рішення Трибуналу першої інстанції можуть бути переглянуті Судом Європейських співтовариств за скаргами зацікавлених осіб. При цьому "скарга до Суду обмежена питаннями права" (ст. 58 Статуту), тобто мова йде про касаційної процедурі.

Якщо Суд визнає скаргу обґрунтованою, він може винести по справі остаточне рішення або відправити його на новий розгляд до Трибуналу.

Термін на оскарження є досить тривалим: два місяці з моменту повідомлення про рішення Трибуналу. Досить великим є також коло осіб, уповноважених подавати скаргу: крім сторін такою можливістю володіють будь-яка держава-член або інститут Союзу.

З іншого боку, звернення до вищої інстанції (тобто до Суду Європейських співтовариств) не зупиняє дії оскаржуваного рішення Трибуналу. За загальним правилом, останнім вступає в силу з моменту його оголошення. Щоб призупинити виконання, зацікавлена ??сторона повинна подати мотивоване клопотання перед Головою Суду складає Європейських співтовариств.

Суд Європейських співтовариств - вища інстанція, рішення якої не можуть бути скасовані жодним інститутом або органом Союзу, так само як іншими європейськими, національними або міжнародними інстанціями.

Статут і Процесуальний регламент в деяких випадках допускають можливість перегляду своїх рішень самим Судом, а саме:

- Ревізія (франц. Revision): перегляд за нововиявленими обставинами не пізніше 10 років з моменту винесення рішення;

- Опозиція (франц. Opposition): оскарження заочних рішень з боку не з'явився відповідача (не пізніше одного місяця з моменту повідомлення про рішення);

- Опозиція третіх осіб (франц. Tierce opposition): оскарження з боку осіб, які не брали участі в судовому розгляді, на думку яких рішення Суду завдає шкоди їх інтересам (не пізніше двох місяців після опублікування рішення в Офіційному журналі Європейського Союзу).

Зазначені способи оскарження на практиці майже не використовуються. Передбачене Лісабонським договором 2007 р приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод (див. Питання N 17 та N 84) дозволить оскаржувати акти його органів, в тому числі судових, в чинному на підставі даної Конвенції Європейському суді з прав людини (див. питання N 49).

Однак слід враховувати, що Європейський суд з прав людини не наділений повноваженнями скасовувати акти, визнані їм суперечать Конвенції. У разі констатації такого факту сторона (держава - учасник Конвенції або, в майбутньому, Європейський Союз) повинна самостійно внести зміни в свої правові акти, в тому числі, при необхідності, переглянути раніше винесені нею судові рішення.

 Попередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

Які додаткові категорії справ правомочні розбирати суди Європейського Союзу? | Як формуються суди Європейського Союзу? | Чи існують кваліфікаційні вимоги для призначення до судів Європейського Союзу? | Які посадові особи існують в судах Європейського Союзу? | Яка структурна організація судів Європейського Союзу? | Як організована діяльність судів Європейського Союзу? | Чи допускаються в судах Європейського Союзу особливі думки суддів? | У якому порядку порушуються справи в судах Європейського Союзу? | Чи дозволяється участь третіх осіб у справах, що розглядаються судами Європейського Союзу? | З яких стадій складається розгляд справ в судах Європейського Союзу? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати