Головна

Тема 14. Особливості виникнення і розвитку держави і права в Новий час

  1. Amp; 6. Типологія історичного розвитку суспільства
  2. At that time в той час
  3. Future Simple (Майбутнє простий час)
  4. I РЕГІОНИ проривного розвитку
  5. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  6. I. Особливості хірургії дитячого віку
  7. I. Особливості експлуатації родовищ

Епоха Нового часу, як прийнято вважати у вітчизняній науці, починається в XVII столітті і завершується в кінці XIX століття. Буржуазна революція в Англії відкриває початок цього періоду. Зміст цієї епохи в соціальному і політичному плані неоднозначно. Лише в окремих країнах Західної Європи і в США перемогло нове суспільно-політичний устрій. В інших регіонах світу як і раніше панували феодальні, а в окремих країнах - первіснообщинні відносини. З перемогою буржуазного ладу людство зробило новий прогресивний крок у своєму розвитку. Виникали нові продуктивні сили і, відповідно, відбувалися зміни в державі і праві. В ідеології виникали нові філософські, політичні, економічні та юридичні ідеї, багато з яких спочатку проявлялися в релігійних формах. Вперше послідовно обгрунтована і викладена теорія поділу влади, організаційно незалежних і взаємноврівноважуючого. Як найважливіша гарантія незалежності суду також обгрунтовано положення про незмінюваність суддів. Державі відведена роль «нічного сторожа», що означає лише охорону з його боку економічних відносин в суспільстві.

Становлення національних правових систем. Після перемоги буржуазних революцій зміцнилися нові суспільні відносини, які спричинили за собою становлення нового, буржуазного права. Для буржуазного права характерні нові принципи - єдність закону, юридична рівність, законності і свободи. Уніфікація права - це найважливіша проблема буржуазних революцій. Множинність правових систем феодального ладу перешкоджала розвитку торгівлі і встановлення необмеженої приватної власності. З цих причин необхідно було встановити єдине для всієї держави право. У міру зміцнення влади буржуазії стали формуватися єдині національні системи права. У буржуазному суспільстві затверджується юридичну рівність особисто вільних людей і загальна правоздатність, оскільки вони є передумовами без спеціальної договору. Останній грає в буржуазній державі величезну роль. Принцип законності нерозривно пов'язаний з принципом юридичної рівності. Юридична рівність означає не тільки рівні права, але і рівну для всіх відповідальність перед законом. Законність проявляється в правомірному поведінці громадян та юридичних осіб, що забезпечує стабільність політичних і економічних відносин. Свобода, що розуміється в широкому сенсі, є також важливим принципом буржуазного права. Політична свобода розуміється як основа для розвитку буржуазного суспільного ладу.

Правові системи буржуазних держав можна розділити на дві групи. До першої групи належать континентальні (романо-германська). Вони розвивалися в XIX в. під впливом французького права, а в XX ст. - Німецького права. Для цієї системи характерний розподіл права на приватне і публічне. Приватне право захищає інтереси громадян від злочинних посягань з боку як окремих осіб, так і держави. Цивільне, сімейне, торгове право відносяться до приватного права. Публічне право захищає інтереси всього суспільства і держави від будь-яких посягань. До публічного права відносяться: конституційне, міжнародне, адміністративне, кримінальне, процесуальне. Континентальні правові системи розмежовують право матеріальне і процесуальне. Закон є основним джерелом права. Суд не займається встановленням норм права, а лише застосовує їх до конкретних випадків. Для цих систем також характерна кодифікація матеріального і процесуального права.

Другу групу складають англосаксонські правові системи. Вони грунтуються на загальному праві Англії і беруть свій початок з XI ст. Тут немає поділу права на приватне і публічне і суворого поділу матеріального і процесуального права. Галузі права не виділяються структурно і не кодифіковані. Судовий прецедент є основним джерелом права. Суд створює право під час вирішення конкретних справ. Для цих систем права характерна особлива термінологія і наявність ряду правових інститутів, яких немає в інших країнах.Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Тема 4. Історія держави і права Стародавнього Китаю | Тема 5. Історія держави і права Стародавньої Індії. закони Ману | Тема 6. Історія держави і права Стародавньої Греції | Тема 7. Історія держави і права Стародавнього Риму | Тема 8. Франкська держава | Тема 9. Середньовічна держава і право Франції | Період абсолютної монархії (XVI-XVIII ст.). | Тема 10. Середньовічна держава і право в Німеччині | Тема 11. Середньовічна держава і право в Англії | Тема 12. Візантійська держава і право |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати