На головну

Де закріплені принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу?

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. D. Додаток 4 - Дії на човнах.
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I.2.1) Поняття права.
  5. I.2.3) Система римського права.
  6. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  7. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.

Принципи верховенства і прямої дії права Європейського Союзу мають прецедентне походження: не будучи прямо закріпленими в установчих договорах, вони були встановлені судовою практикою - рішеннями Суду Європейських співтовариств.

Спочатку, в 1963 р, Суд визнав принцип прямої дії (рішення у справі "Van Gend en Loos"), потім, в 1964 р, принцип верховенства (рішення у справі "Costa") * (38). У наступні роки Суд Європейських співтовариств уточнив зміст і умови застосування названих принципів, в тому числі проголосив пріоритет приписів Співтовариства над конституціями держав-членів (рішення 1970 р справі "Internationale Handelsgesellschaft" і рішення 1978 по справі "Simmenthal") * ( 39).

У 1980-і рр. з принципу верховенства Суд вивів принцип лояльною інтерпретації, званий також принципом непрямого дії. Даний принцип вимагає від судових органів держав-членів здійснювати тлумачення національного законодавства відповідно до права ЄС, включаючи норми, що містяться в директивах Сообщества1 * (40).

У 1990-і рр. Суд встановив принцип майнової відповідальності держав-членів перед фізичними / юридичними особами за шкоду, заподіяну порушенням з їх боку норм права ЄС (принцип "Francovich", введений Судом в рішенні 1991 року, за однойменним справі).

При підписанні Лісабонського договору про реформу Європейського Союзу від 13 грудня 2007 року (див. Питання N 17) держави-члени в спеціальній декларації підтвердили свою прихильність принципу верховенства (примату) права Європейського Союзу в тому вигляді, як він був сформульований судовою практикою Суду Європейських спільнот ( "Декларація про примат" від 13 грудня 2007р.)

Таким чином, і після вступу в силу Лісабонського договору принцип верховенства, а так само принцип прямої дії права Європейського Союзу будуть регулюватися, застосовуватися і охоронятися на підставі судової практики (прецедентного права) Суду Європейських співтовариств, перейменованого Лісабонським договором в Суд Європейського Союзу (див. Питання N 47).

 Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Як відбувалося формування Європейського Союзу та його правової системи? | Які передумови утворення Європейського Союзу? | Як розвивалася "європейська ідея" до Першої світової війни? | Як розвивалася "європейська ідея" після закінчення Першої світової війни до початку формування Європейського Союзу? | Як влаштований Європейський Союз в даний час? | Європейський Союз | Що являють собою установчі документи Європейського Союзу? | Що являють собою Договори про приєднання 2003 і 2005 рр.? | Що являє собою Лісабонський договір про реформу Європейського Союзу 2007 г.? | Розділ III. Принципи права Європейського Союзу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати