На головну

Тема 12. Візантійська держава і право

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. B. Правосуддя
  3. Соціальна підтримка осіб, які мають особливі заслуги перед державою
  4. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  5. I.1. Римське право у сучасній правовій культурі
  6. I.4.1) Звичайне право.
  7. I.4.4) Магістратське право.

У Візантії збереглося єдине кодифіковане законодавство. У VI столітті імператор Юстиніан кодифікував римське право, яке згодом мало великий вплив на розвиток європейського права. Корпус Юстиніана - так називався збірник законів, який складався з чотирьох частин: кодексу (основних установлений чинного римського права), дигест (зборів правових положень і казусів), інституцій (короткого керівництва з питань правозастосування та юридичної техніки), і новел (нових правових актів , виданих Юстиніаном).

Для візантійського права характерна постійна тенденція до систематизації матеріалу за систематичним і хронологічним принципам. У неофіційних творах юристів наводилися типові форми договорів, позовів і т.п. У 693 р Вселенський Трульський собор ввів в дію корпус джерел канонічного права, який вважався вичерпним. У 726 році виходить офіційний законодавчий звід - Еклога, де процесуальне право було значно змінено: а саме, був проголошений принцип рівності всіх громадян перед судом, був звільнений від судових мит ряд осіб, які брали участь в позовах і т.п. З злочинів у візантійському праві виділяються: порушення святості вівтаря і церковного притулку, віровідступництво, розграбування могил, розкрадання, перелюбство і т.п. За вчинення злочинів були передбачені покарання: смертна кара, биття батогами, покарання відсіканням кінцівок, грошовий штраф,

У сімейному праві набула така форма, як заручення - юридичною угодою для підготовки до вступу в шлюб. У разі розірвання договору без поважних причин наступала відповідальність у вигляді сплати неустойки. Сторони в шлюбі мали рівні майнові права.

В додаток до зводу законів - Еклогу - були включені чотири самостійних закону: землеробський, військовий, морський і Моїсеєв. Землеробський закон містить норми звичаєвого і римсько-візантійського права і регламентує життя сільської громади. Морський закон - це приватна компіляція звичайного морського права. У військовому були передбачені кримінально-правові норми, які стосуються правопорушень, учинених військовослужбовцями. Моїсеєв закон складався з морально-релігійних приписів, запозичених зі Старого Завіту. З 867 року юристи імператорів македонської династії почали перегляд всього писаного правового спадщини (скасування застарілих актів і усунення протиріч). У 1296 році імператор Андронік II ввів інститут «вселенських суддів», які мали право виносити рішення по всіх справах і особам. Були проголошені основні принципи суду: рівність усіх перед законом, компетентність суддів.Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Тема 2. Історія держави і права Стародавнього Єгипту | Тема 3. Історія держави і права в Стародавній Месопотамії | Тема 4. Історія держави і права Стародавнього Китаю | Тема 5. Історія держави і права Стародавньої Індії. закони Ману | Тема 6. Історія держави і права Стародавньої Греції | Тема 7. Історія держави і права Стародавнього Риму | Тема 8. Франкська держава | Тема 9. Середньовічна держава і право Франції | Період абсолютної монархії (XVI-XVIII ст.). | Тема 10. Середньовічна держава і право в Німеччині |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати