На головну

Ім'я і місце проживання фізичної особи.

  1. Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника органів внутрішніх справ. Загальне уявлення
  2. Апарат держави і його місце в механізмі держави
  3. Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
  4. Визнання фізичної особи безвісне відсутньою і оголошення її померлою.
  5. Випадки, коли ідеальна сукупність не може мати місце
  6. Виявлення особливостей української мови і суперечки про її давність та місце у слов'янській родині (перша половина XIX ст. - 60-80 р. XIX ст.).
  7. Військово-прикладне значення дисципліни, її місце і роль в підготовці військового інженера-метеоролога

Право на ім'я є особистим правом фізичної особи. Фізична особа набуває прав і обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке включає прізвище, ім'я, по батькові, якщо інше не витікає із закону або звичаю національної меншини, до якої воно належить (ст. 28 ЦК України).

Здійснюючи цивільні права, фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без вказівки імені.

Так, відповідно до ст. 14 Закону України «О авторському праві і суміжні права», авторові належать такі особисті (немайнові) права:

- вимагати визнання свого авторства шляхом визнання належним чином імені автора на твори і його копії і якого-небудь публічного використання твору, якщо це практично можливо;

- забороняти згадку свого імені під час публічного використання твору, якщо він як автор бажає залишитися анонімом;

- вибирати псевдонім (вигадане ім'я) у зв'язку з використанням твору, указувати і вимагати вказівки псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його копіях і під час його публічного використання.

Проте, використовуючи псевдонім, необхідно мати на увазі, що вигадане ім'я не повинне співпадати з яким-небудь ім'ям конкретної фізичної особи, оскільки в цьому випадку має місце використання імені цієї фізичної особи.

- вимагати збереження цілісності твору і протидіяти якому-небудь спотворенню, повторення або іншої зміни твору, а так само якого-небудь іншого посягання на твір, що може нашкодити честь і репутації автора.

Відомості про ім'я (прізвище, ім'я, по батькові) вносяться до актового запису про народження дитини відповідно до правил, передбачених ст. ст. 145 - 147 СК України.

Порядок і випадки зміни прізвищу, імені, по батькові фізичної особи, передбачений ст. 148 СК України, а так само Положенням про порядок розгляду клопотань про зміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженого ухвалою КМ. України від 27. 03. 1990 року.

Відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про зміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, фізична особа має право змінювати своє ім'я по досягненню 16 років. Чинне законодавство не закріплює яких-небудь конкретних підстав для зміни прізвищу, імені, по батькові. Проте встановлюються випадки, коли зміна прізвищу, імені, по батькові не допускається:

- знаходження заявника під слідством, судом або наявність у нього у минулому судимості;

- наявність заборони на зміну прізвищу, імені, по батькові, виданого органами внутрішніх справ.

У разі задоволення клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, до записів актів цивільного стану вносяться відповідні зміни, і видається нове свідоцтво про народження, новий паспорт, якщо фізична особа полягає в юридичному браку, то і нове свідоцтво про шлюб.

Ще однією ознакою, яка індивідуалізує фізичну особу, є його місце проживання.

Відповідно до ст. 29 ЦК України, місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в нім (гуртожиток, готель і т. д.), в певному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Фізична особа, що досягла чотирнадцяти років, вільно вибирати собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно вибирати собі місце проживання, за винятком обмежень встановлених законом.

Місцем проживання фізичної особи від десяти до чотирнадцяти років є місце проживання його батьків (усиновлювачив) або одного з них, з ким воно проживає, опікуна або місце знаходження учбового закладу або закладу охорони здоров'я, в якому воно проживає, якщо інше місце проживання не встановлене за угодою між дитиною і батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує відносно нього функції опікуна.

У разі суперечки місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років визначається органом опіки і піклування або судом.

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання його батьків (усиновлювачив) або одного з них, з ким воно проживає, опікуна або місцезнаходження учбового закладу або закладу охорони здоров'я, в якому воно проживає.

Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання його опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує відносно нього функції опікуна.

Фізична особа має право мати декілька місць проживання.

Визначення місця проживання фізичної особи має велике значення, оскільки виконання зобов'язань, відкриття спадку і багато інших цивільно-правових дій здійснюється по місцю проживання фізичної особи.

Так, відповідно до ст. 1221 ЦК України, місцем відкриття спадку є останнє місце проживання спадкодавця.  46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 42 страница | ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 43 страница | ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 44 страница | ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 45 страница | ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 46 страница | ДОНБАССКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 47 страница | Г. Краматорск, 2012 | Дія цивільного законодавства в часі, просторі і по коло осіб. | Види цивільно-правових відносин. | Здійснення юридичних прав і виконання обов'язків. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати