Головна

Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I. Зловживання свободою асоціацій
  3. PDV фіксованого доходу в нескінченному періоді
  4. PEST-аналіз і приклад його використання
  5. SWOT-аналіз і приклад його використання
  6. VI.4. ІМ'Я ВЛАСНЕ І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ
  7. VI.5. Прикметник І НОРМИ ЙОГО ВЖИВАННЯ

Дохід, що надходить в особисте розпорядження, може бути використаний або на поточне споживання, або на заощадження. Споживання і заощадження завжди взаємопов'язані: при фіксованому доході зі збільшенням споживання зменшується можливість заощадження, і навпаки. Тому фактори, що впливають на розміри споживання, одночасно надають певну дію і на заощадження.

Найважливіший фактор, що впливає на споживання і заощадження, - це рівень доходу. Сукупний розмір доходу в суспільстві зростає разом із зростанням суспільного виробництва, тому є умови для збільшення як споживання, так і накопичення. Але з ростом доходу починає діяти одна закономірність: частка доходу, що йде на споживання, зменшується, а частка заощаджень збільшується. Це природно, тому що поточне споживання обмежується фізичними можливостями людини.

Види доходів домогосподарств:

- трудовий дохід (labor income) - Доходи членів домогосподарств, які працюють за наймом і доходи осіб, що займаються самостійною підприємницькою діяльністю;

- майновий дохід (property income) -Доходи від володіння власністю;

- трансферти (transfers) - Доходи, за які член домогосподарства нічого не віддає особі, яка їх надала.

Валовий дохід домогосподарств (gross income) - Сума доходів, одержуваних домогосподарством з усіх джерел, до того, як воно здійснює будь-які платежі.

Трудовий дохід + Майновий дохід + Трансферти = Валовий дохід

Наявний доход (disposable income) - валовий дохід домогосподарства за вирахуванням обов'язкових платежів і внесків.

Валовий дохід - Податки - Інші обов'язкові платежі = Наявний доход (Yd)

Джерела доходів домогосподарств в Україні представлені на рис. 17.1.

Малюнок 17.1 - Джерела доходів домогосподарств в Україні

Витрати домогосподарств включають:

- споживання (consumption, C) - Витрати на покупку товарів і послуг, призначених для споживання;

- заощадження (saving, S) - Накопичення грошей або негрошових активів з розрахунком на їх використання в майбутньому;

- трансферти (transfers) -інші витрати домогосподарств, які не використовуються на споживання або заощадження.

Бюджет домогосподарства (household budget) - Баланс доходів
 і витрат домогосподарства за певний проміжок часу.

Номінальний дохід (nominal income) - сума грошових доходів членів домогосподарства за певний період часу, наприклад за місяць.

Реальний дохід (real income) - обсяг товарів і послуг, які домогосподарство може придбати на свої номінальні доходи.

Споживання (C)- Частина доходу домашніх господарств (населення), яка витрачатися на придбання матеріальних благ і послуг.

заощадження (S) - частина доходу домашніх господарств (населення), яка не споживається.

 Попередня   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   Наступна

МАКРОЕКОНОМІКА | ББК 65.050 | Становлення і розвиток макроекономіки | Макроекономічна система, її суб'єкти, проблеми і протиріччя | Методи і принципи макроекономічного моделювання | Економічний кругообіг і методологічні принципи побудови системи національних рахунків | Валовий внутрішній продукт, методи його обчислення | Номінальний і реальний ВВП, цінові індекси | Сутність сукупного попиту, його структура. Фактори, що впливають на сукупний попит | Сукупна пропозиція. Фактори, що визначають сукупну пропозицію |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати