Головна

Номінальний і реальний ВВП, цінові індекси

  1. агрегатні індекси
  2. Агрегатні індекси кількісних та якісних показників
  3. Агрегатні індекси. система індексів
  4. Базисні і ланцюгові індекси
  5. біржові індекси
  6. Вплив економічної політики на реальний валютний курс
  7. Питання 2. ІДЕАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ І РЕАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Основні показники в системі національних рахунків вимірюються в ринкових цінах. Тому динаміка цих показників, тобто зміна їх у часі, визначається як змінами фізичного обсягу випуску, так і зміною цін. Це створює складності в зіставленні стану національної економіки в різні періоди часу, а також при аналізі проблем економічної динаміки: циклічних коливань, темпів економічного зростання, змін рівня життя населення країни. Для отримання достовірних результатів в цих випадках необхідно елімінувати (виключити) вплив цін. Це досягається за допомогою індексів цін.

індекси цін розраховуються як відношення ринкової ціни певного набору (кошика) товарів в цінах поточного року до ринкової ціни аналогічного набору товарів в цінах базового року, в якому рівень цін приймається за 1 (або 100%), формула 15.5:

 (15.5)

Існує кілька індексів цін. Індекс загального рівня цін (дефлятор ВНП) так як розраховується по всьому набору кінцевих товарів і послуг, вироблених в країні. Приватні індекси характеризує певну сторону зміни загального рівня цін. До них, наприклад, відносяться індекс споживчих цін, індекс цін товарів виробничого призначення.

З огляду на можливість впливу змін в рівні цін на вартісну оцінку результатів економічної діяльності, в макроекономіці застосовуються показники номінального і реального ВНП.

номінальний ВНП - Це вартість кінцевої продукції, виміряна в поточних цінах, тобто в цінах даного періоду, формула 15.6:

(15.6)

реальний ВНП вимірює вартість кінцевої продукції в фіксованих цінах, тобто в цінах року, прийнятого за базу, формула 15.7:

 
 


(15.7)

На практиці реальний ВНП розраховується за допомогою коригування номінального ВНП на індекс загального рівня цін (дефлятор ВНП), формула 15.8:

 
 


(15.8)

Зміна реального ВВП (в%) = Зміна номінального ВВП (в%) - зміна загального рівня цін (в%)

Якщо за аналізований період рівень цін зріс, то величина дефлятора ВНП виявиться більше одиниці. В результаті номінальний ВНП коригується в бік зменшення, що називається дефлірованія. При зниженні рівня цін, номінальний ВНП коригується в бік збільшення, інфліруется.

Показник реального ВНП вільний від впливу цін, з його допомогою оцінюється зміна фізичного обсягу випуску за певний період часу. За допомогою індексу-дефлятора можуть бути також розраховані реальні значення інших показників системи національних рахунків.

лекція 3

Тема 16 Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції - 4 години

План лекції:

16.1 Сутність сукупного попиту, його структура. Фактори, що впливають на сукупний попит.

16.2 Сукупна пропозиція. Фактори, що визначають сукупну пропозицію.

16.3 Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції.

 Попередня   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

МАКРОЕКОНОМІКА | ББК 65.050 | Становлення і розвиток макроекономіки | Макроекономічна система, її суб'єкти, проблеми і протиріччя | Методи і принципи макроекономічного моделювання | Економічний кругообіг і методологічні принципи побудови системи національних рахунків | Сукупна пропозиція. Фактори, що визначають сукупну пропозицію | Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції | Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання | Середня схильність до споживання і заощадження. Гранична схильність до споживання і заощадження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати