Головна

Економічний кругообіг і методологічні принципи побудови системи національних рахунків

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I.I.I. Основне тотожність національних рахунків
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  7. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Для аналізу процесів, що протікають в національній економіці на макроекономічному рівні, необхідна система надійних показників, що характеризують стан і тенденції розвитку національної економіки. Практика макроекономічних розрахунків в будь-якій країні застосовує велику кількість показників, які обчислюються за певними правилами. Але оскільки кожна країна певним чином інтегрована в світову економіку, то з метою забезпечення міжнародних порівнянь виникає необхідність застосування єдиних підходів до системи і методології обчислення макроекономічних показників.

Ця вимога реалізується за допомогою спеціального міжнародного стандарту - «Системи національних рахунків» (СНС). Стандартна СНР розроблена статистичної комісією ООН в 1953 р В даний час СНР використовуються більш ніж в 100 країнах світу. СНС - національний облік в рамках країни в цілому.

Система національних рахунків (СНР) (System of National Product and Income Accounts) - це комплекс таблиць у формі бухгалтерських рахунків, які відображають процес виробництва, розподілу, перерозподілу і кінцевого використання національного продукту і прибутку в межах держави.

Методологія СНР була запозичена з практики бухгалтерського обліку і побудована на принципах подвійного запису та бухгалтерських балансів. У СНС відображені, з одного боку, наявні ресурси, а з іншого боку - їх використання.

Однією з найважливіших особливостей СНР є її всеосяжний характер. Це означає, що СНР містить впорядковану інформацію про:

- Всіх господарюючих суб'єктів, які беруть участь в економічному процесі: юридичні особи (підприємства, корпорації, банки, страхові компанії, органи державного управління) та домогосподарства;

- Все економічні операції, пов'язані з виробництвом, розподілом і перерозподілом доходів, накопиченням активів та іншими аспектами економічного процесу;

- Все економічні активи і пасиви, які формують національне багатство (основні фонди, матеріальні оборотні кошти, монетарне золото та інші фінансові активи, вартість землі і корисних копалин тощо).

Згідно з міжнародними стандартами в СНР інституційні одиниці групуються в 5 секторів:

- Нефінансові корпорації;

- Фінансові корпорації;

- Сектор державного управління;

- Сектор домогосподарств;

- Сектор некомерційних організацій, які обслуговують домашні господарства (НООДХ);

- Закордон.

 Попередня   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

МАКРОЕКОНОМІКА | ББК 65.050 | Становлення і розвиток макроекономіки | Макроекономічна система, її суб'єкти, проблеми і протиріччя | Номінальний і реальний ВВП, цінові індекси | Сутність сукупного попиту, його структура. Фактори, що впливають на сукупний попит | Сукупна пропозиція. Фактори, що визначають сукупну пропозицію | Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції | Споживання і заощадження. Дохід кінцевого використання і споживання | Середня схильність до споживання і заощадження. Гранична схильність до споживання і заощадження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати