На головну

додаток Ж

  1. A. Додаток 1 - Авіаційні перевезення.
  2. B. Додаток 2 - Постачання по повітрю.
  3. C. Додаток 3 - Патрульна база.
  4. D. Додаток 4 - Дії на човнах.
  5. F. Додаток 5 - Вихід до своїх військ.
  6. G. Додаток 6 - Перевезення автомобільним транспортом.
  7. додаток

Завдання для самостійного рішення по темі «Машина Тьюринга»

1. На інформаційній стрічці машини Тьюринга міститься масив символів +. Необхідно розробити функціональну схему машини Тьюринга, яка кожен другий символ + замінить на -. Каретка в початковому стані знаходиться десь над зазначеним масивом.

2. Дано число п в вісімковій системі числення. Розробіть машину Тьюринга, яка збільшувала б заданий число п на 1.

3. Дана десяткова запис натурального числа п> 1. Розробіть машину Тьюринга, яка зменшувала б заданий число і на 1. При цьому запис числа п - 1 не повинна містити лівий нуль, наприклад, 100 - 1 = 99, а не 099. Початкове положення головки - праве.

4. Дан масив з відкриваються і закриваються дужок. Побудуйте машину Тьюринга, яка видаляла б пари взаємних дужок. Наприклад, дано: «) (() (()», треба отримати: «) ... ((.».

5. Дана рядок з літер а и Ь. Розробіть машину Тьюринга, яка перемістить всі букви а в ліву, а літери b в праву частину рядка. Каретка знаходиться над крайнім лівим символом рядка.

6. Дано два цілих позитивних числа в десятковій системі числення. Сконструюйте машину Тьюринга, яка знаходитиме різницю цих чисел, якщо відомо, що перше число більше другого, а між ними стоїть знак «мінус». Каретка знаходиться над лівій крайній цифрою лівого числа.

7. Дано два цілих позитивних числа в різних системах числення; одне - в трійчастий системі, інше - в десяткового. Розробіть машину Тьюринга, яка знаходитиме суму цих чисел в десятковій системі числення.

8. Сконструюйте машину Тьюринга, яка виступить в якості двійковій-вісімкового дешифратора. Дана кінцева послідовність міток, записаних в клітини стрічки поспіль, без пропусків. Необхідно розробити машину Тьюринга, яка буде записувати в десятковій системі числення число цих міток.

9. На інформаційній стрічці машини Тьюринга в трьох секціях в довільному порядку записані три різні літери: А, В и С. Каретка в початковому стані оглядає букву, розташовану праворуч. Необхідно скласти функціональну схему машини Тьюринга, яка зуміє поміняти місцями крайні літери.

10. Дано два натуральних числа / лив, представлених в унарною системі числення. Відповідні набори символів «| »Розділені« - », слідом за останнім символом набору л коштує знак« = ». Розробіть машину Тьюринга, яка знаходитиме різницю чисел тип. При цьому результат повинен бути записаний у такий спосіб: якщо т > Л, то праворуч від «=» повинні стояти знак «+» і набір символів «| " в кількості т - п \ якщо т - л, то праворуч від знака «=» повинна стояти порожня клітина; якщо т <Л, то праворуч від «=» повинні стояти знак «-» і набір символів «| »В кількості л - Т.

11. Дано два натуральних числа л і т, заданих в унарною системі числення. Числа чи / л представлені наборами символів «| », Розділених« \ ». В кінці набору варто «=». Розробіть машину Тьюринга, яка буде виробляти ділення націло двох натуральних чисел л і т і знаходити залишок від ділення. При цьому результат повинен бути записаний у такий спосіб: після «=» повинен знаходитися набір символів «| »Приватного (він може бути і порожнім), після чого ставиться знак« ( », за яким йде набір символів« | »залишку від ділення л на т.

12. На стрічці машини Тьюринга знаходиться число, записане в десятковій системі числення. Помножте це число на 2, якщо каретка знаходиться над крайній лівій цифрою числа.

13. На стрічці машини Тьюринга знаходиться ціле позитивне число, записане в десятковій системі числення. Знайдіть твір цього числа на число 11. Каретка оглядає крайню праву цифру числа.

14. На стрічці машини Тьюринга знаходиться слово, що складається з букв латинського алфавіту {А, b, с, d). Підрахуйте число букв «а» в даному слові і отримане значення запишіть на стрічку лівіше вихідного слова через пробіл. Каретка оглядає крайню ліву букву.

15. На стрічці машини Тьюринга знаходиться десяткове число. Визначте, чи ділиться це число на 5 без залишку. Якщо ділиться, то запишіть праворуч від числа слово «так», якщо ні - «ні». Каретка знаходиться десь над числом.

16. На стрічці машини Тьюринга записано число в десятковій системі числення. Каретка знаходиться над крайній правій цифрою. Запишіть цифри цього числа в зворотному порядку.

17. На інформаційній стрічці машини Тьюринга знаходиться десяткове число. Знайдіть результат цілочисельного ділення цього числа на 2.

18. На інформаційній стрічці машини Тьюринга знаходиться масив, що складається тільки з символів А и В. Стисніть масив, видаливши з нього всі елементи В.

19. На стрічці машини Тьюринга знаходиться масив 2N міток. Зменшіть цей масив в 2 рази.

20. Дано два натуральних числа піт, представлені в унарною системі числення. Між цими числами стоїть знак «?». З'ясуйте ставлення тип, тобто знак «? * замініть на один з відповідних знаків«> »,« < »,« = ».

21. Знайдіть добуток двох натуральних чисел тип, заданих в унарною системі числення. Відповідні набори символів «|» розділені знаком «*», а праворуч від останнього символу правого члена стоїть знак «=». Помістіть результат множення цих чисел слідом за знаком «=».

22. На інформаційній стрічці машини Тьюринга в трьох секціях в довільному порядку записані три цифри: 1, 2, 3. Каретка оглядає крайню ліву цифру. Необхідно скласти функціональну схему машини Тьюринга, яка розташує ці цифри в порядку зростання.

23. На стрічці машини Тьюринга знаходиться десяткове число. Визначте, чи ділиться це число на 5 без залишку. Якщо ділиться, то запишіть праворуч від числа слово «так», якщо ні - «ні». Каретка знаходиться десь над числом.

24. На стрічці машини Тьюринга записано число в десятковій системі числення. Каретка знаходиться над крайній правій цифрою. Запишіть цифри цього числа в зворотному порядку.

25. На інформаційній стрічці машини Тьюринга знаходиться десяткове число. Знайдіть результат цілочисельного ділення цього числа на 2.

26. На інформаційній стрічці машини Тьюринга знаходиться масив, що складається тільки з символів А и В. Стисніть масив, видаливши з нього всі елементи В.


 Попередня   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   Наступна

Принцип роботи. | Interface | Загальні відомості | Implementation | Interface | Основні функціональні елементи блок-схем алгоритмів відповідно до ГОСТ 19002-89 ЕСПД (Єдина система програмної документації) | додаток Б | додаток В | додаток Г | додаток Д |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати