На головну

додаток Е

  1. A. Додаток 1 - Авіаційні перевезення.
  2. B. Додаток 2 - Постачання по повітрю.
  3. C. Додаток 3 - Патрульна база.
  4. D. Додаток 4 - Дії на човнах.
  5. F. Додаток 5 - Вихід до своїх військ.
  6. G. Додаток 6 - Перевезення автомобільним транспортом.
  7. додаток

Завдання для самостійного рішення по темі «Машина Поста»

1. На стрічці машини Посту розташований масив в N зазначених секціях. Необхідно праворуч від даного масиву через один порожній секцію розмістити масив вдвічі більший (він повинен складатися з 2N міток). При цьому вихідний масив може бути стертий.

2. На стрічці машини Посту розташований масив з N міток (мітки розташовані через пробіл). Треба стиснути масив так, щоб всі N міток займали N розташованих підряд секцій.

3. На інформаційній стрічці машини Посту розташоване N масивів міток, відділених один від одного вільної осередком. Каретка знаходиться над крайній лівій міткою першого масиву. Визначте число масивів.

4. Гра Баше. У грі беруть участь двоє (чоловік і машина Посту). Напишіть програму, за якою завжди буде вигравати машина Посту. Суть гри полягає в наступному: є 21 предмет. Першим ходить людина. Кожен з гравців може брати 1, 2, 3 або 4 предмети. Програє той, хто бере останній предмет.

5. Число к представляється на стрічці машини Посту к + 1 йдуть підряд мітками. Одна мітка відповідає нулю. Складіть програму збільшення 1 до довільному числу к. Каретка розташована над однією з міток, що належать заданому числу к.

6. Складіть програму складання двох цілих невід'ємних чисел а и Ь, розташованих на стрічці машини Посту. Каретка розташована над однією з міток, що належать числу а. число b знаходиться правіше числа а через кілька порожніх секцій.

7. Складіть програму складання довільної кількості цілих невід'ємних чисел, записаних на стрічці машини Посту на відстані однієї порожньої секції один від одного. Каретка знаходиться над крайній лівій міткою лівого числа.

8. На стрічці машини Посту розташований масив з N міток. Складіть програму, діючи за якою машина з'ясує, чи ділиться число на 3. Якщо так, то після масиву через один порожній секцію поставте позначку V

9. Число к представлено на стрічці машини Посту до + 1 йдуть підряд мітками. Знайдіть залишок від ділення цілого невід'ємного числа к на 3, якщо відомо, що каретка знаходиться праворуч від заданого числа.

10. Складіть програму знаходження різниці двох невід'ємних цілих чисел а и Ь, Які перебувають на стрічці машини Посту. Каретка знаходиться над лівою міткою лівого числа. Невідомо, яке число більше: а або Ь.

11. На стрічці машини Посту розташований масив з 2N зазначених секцій. Складіть програму, за якою машина Посту розсуне на відстань в одну секцію дві половини даного масиву.

12. На стрічці машини Посту розташований масив з 27V-1 міток. Складіть програму відшукання середньої мітки масиву і стирання її.

13. На стрічці машини Посту розташовані два масиви. Складіть програму стирання того з масивів, який має більшу кількість міток.

14. На інформаційній стрічці машини Посту знаходяться два масиви в М и N міток. Складіть програму з'ясування, чи однакові масиви по довжині.

15. Завдання В. А. Успенського. На інформаційній стрічці або вправо, або вліво від секції, над якою розташована каретка, знаходиться масив міток. Відстань до масиву виражається довільним числом. Необхідно скласти програму, працюючи по якій машина Посту знайде цей масив і встановить каретку на початок цього масиву.

16. Складіть програму множення двох чисел а й Ь.

17. На стрічці машини Посту знаходиться п масивів міток, після останнього масиву на відстані більше трьох порожніх секцій знаходиться одна мітка. Масиви розділені трьома порожніми осередками. Кількість міток в масивах не може бути менше двох. Провести обробку масивів наступним чином: якщо кількість міток в масиві кратно трьом, то стерти мітки в даному масиві через одну, інакше - масив стерти повністю. Каретка знаходиться над крайній лівій міткою першого масиву.

18. На стрічці зображено п масивів міток, відділених один від одного однією вільної осередком. Каретка знаходиться над першою міткою першого масиву. Визначте кількість масивів.

19. На стрічку машини Посту нанесені два масиви міток на деякій відстані один від одного. З'єднайте ці два масиви в один. Каретка знаходиться над крайній лівій міткою лівого масиву.

20. На стрічці машини Посту відзначений масив і міток. Знайдіть число 2п + 1 і перевірте, чи ділиться воно на 3. Якщо так, то після числа через один порожній секцію, поставте дві мітки, якщо немає - поставте три мітки. Каретка знаходиться над крайній лівій зазначеної секцією.

21. Дан масив міток. Каретка оглядає першу порожню секцію перед початком масиву. Розведіть масив так, щоб після кожної мітки була порожня секція.

22. Складіть програму складання довільної кількості чисел, записаних на стрічці машини Посту через один порожній секцію. Каретка оглядає крайню ліву секцію лівого числа.

23. Знайти НСД двох чисел, що знаходяться на стрічці машини Посту. Між цими числами знаходиться довільну кількість порожніх секцій. Каретка знаходиться над лівою міткою лівого числа.

24. На стрічці машини Посту знаходяться п масивів міток. Каретка знаходиться десь над першим масивом. Видаліть всі масиви з парними номерами (сусідні масиви розділені трьома порожніми секціями).

25. На інформаційній стрічці машини Посту знаходиться масив міток. Каретка знаходиться десь над масивом (але не над крайньою міткою). Зітріть все мітки, крім крайніх, таким чином, щоб положення каретки при цьому не змінилося.


 Попередня   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   Наступна

Загальні відомості | Принцип роботи. | Interface | Загальні відомості | Implementation | Interface | Основні функціональні елементи блок-схем алгоритмів відповідно до ГОСТ 19002-89 ЕСПД (Єдина система програмної документації) | додаток Б | додаток В | додаток Г |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати