На головну

Парадигма соціальної поведінки

  1. Quot; Зникнення соціального "і симуляція
  2. А. Прогноз розвитку поведінки фірми в конкурентному середовищі
  3. Агенти і інструменти соціального контролю
  4. Агресія і агресивне поводження
  5. Аналіз колективної поведінки
  6. Аналіз поведінки витрат і взаємозв'язку витрат, обсягу продажів і прибутку
  7. Аналіз поведінки покупців на ринку товарів

1. зразок: для соціальних біхевіористів моделлю служить творчість психолога Б. Ф. Скіннера.

2. Образ предметної області: з точки зору соціальних біхевіористів предметною областю соціології є неусвідомлене поведінка індивідів. Особливий інтерес для них представляють нагороди, викликають бажані види поведінки, і покарання, що стримують небажану поведінку.

3. Методи: характерним для соціального біхевіоризму є експеримент.

4. Теорії: в поняття "соціальних біхевіоризм" можна включити два теоретичних соціологічних підходу. перший - поведінкова соціологія, Дуже близька до чистого психологічному біхевіоризму. Другий, значно помітніший підхід, - теорія обміну.

література

Абекромбі, Н. Соціологічний словник [Текст] / Н. Абекромбі, С.Хілл, Б.С. Тернер; пров. з англ. І.Г. Ясавеева; Під ред. С.А. Єрофєєва. - 2-е изд., Перераб. і доп. // М .: Економіка, - 2004.

Американська соціологічна думка. Тести / Под ред. В.І. Добренькова. // М.: Изд-во МГУ, - тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири.

Артемов, Г.П. Політична соціологія: Учеб. Посібник [Текст] / Г.П. Артемов // М .: Логос, - 2003.

Вебер, М. «Об'єктивність» соціально-наукового і соціально-політичного пізнання: вибрані твори М, - 1990.

Вебер, М. Основні соціологічні поняття: Вибрані твори [Текст] / М. Вебер // М., - 1990. С. 601-628.

Громов, І.А. Західна соціологія: Учеб. Посібник для вузів [Текст] / І.А. Громов, А.Ю. Мацкевич, В.А. Семенов. - СПб .: // М .: Изд-во ДПК, -2003.

Добрєньков, В.І. Соціологія: Підручник для вузів [Текст] / В.І. Добрєньков, А.І. Кравченко // М .: Инфра-М. Т-1: Теорія і методологія, -2003.

Добрєньков, В.І. Фундаментальна соціологія: У 15 т. [Текст] / В.І. Добрєньков, А.І. Кравченко II М .: Инфра-М. - Т. 1 .Теорія і методологія, - 2003.

Кравченко. А.І. Соціологія [Текст] / А.І. Кравченко // М .: Проспект, - 2005.

Масіоніс, Дж. Соціологія [Текст] / Дж. Масіоніс // СПб .: Питер, -2004.

Загальна соціологія [Текст] /Учеб.пособіе під ред. А.Г. Ефеідіева //

М ..- ИНФРА, -2005.

Парсонс, Т. Про структуру соціальної дії [Текст] / Под ред. В.Ф. Чеснокова, С.А. Беланівського // М .: Академічний проспект, - 2000.

Рітцер, Дж. Сучасні соціологічні теорії [Текст] / Дж.

Рітцер. 5-е вид. - СПб // Пітер, - 2005.

Соціологія. Основи загальної теорії: Підручник для вузів [Текст] / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичов, А.В. Кабища і ін .; Відп. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичов; РАН Ін-т Соціально-політ, дослідження. // М .: НОРМА (Ізд.гр. НОРМАІНФРА-М), - 2002.

Соціологічна енциклопедія: в 2т. [Текст] / Рук.науч. проекту Г.Ю. Семінін // М .: Думка. - Т.2: Н-Я, - 2003.

Хрестоматія до курсу «Основи тендерних досліджень» [Текст] / Моск. Центр тендерних дослідні .; Моск. Виш. Шк. Соціальних і екон. наук. - 2-е вид. И М .: МЦГІ, 2001..

Шереги, Ф.Е. Соціологія політики: прикладні дослідження [Текст] / Ф.Е. Шереги И М .: Центр соціал. Прогнозування, - 2003.

 Попередня   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Збір, обробка та аналіз даних | Тема 5. Природа соціологічного знання, його джерела, верифікація і кордони | Тема 6. Внутрішнє різноманіття соціології | Тема 7. Соціологічне плюралізм. Основні напрямки сучасної світової соціологічної думки | Соціологічне плюралізм: що це таке? | Родові соціологічні парадигми (позитивізм, сцієнтизм | Детерміністські напрямки в соціології | Структурні соціологічні парадигми (структурний | Інтерпретівние парадигми в соціології (символічний | Парадигма соціального біхевіоризму (теорія соціального |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати