На головну

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Теоретична соціологія

  1. Quot; Індивідуальна псіхосоціолог "А. Адлера
  2. Анотації до текстів лекцій з курсу МХК
  3. Види лекцій. Особливості проблемної лекції.
  4. Військова соціологія
  5. Питання 42. Поняття «колекція». види колекцій
  6. Генетична соціологія і теорія прогресу
  7. Глава 14. Соціологія особистості

Основна

1 Бєляєв Н. М. Опір матеріалів. Вид. 9. - М .: Гостехиздат, 1954.

2 Дарков А. В., Шпіра Г. С. Опір матеріалів. - М .: Вища. шк., 1975. - 654 с.

3 Опір матеріалів, під ред. Писаренко Г. С., Держ. вид-во техніч. літ-ри УРСР, К., 1983

4 Феодос'єв В. І. Опір матеріалів. - М .: Наука, 1979. - 559 с.

Додаткова

5 Галлагер Р. Метод кінцевих елементів. Основи: Пер. з англ. - М .: Світ, 1984. - 428с., Мул.

6 Гордон Дж. Конструкції, або чому не ламаються речі.
 Пер. з англ. В. Д. Ефроса / Под ред. С. Т. Мілейко. - М .: Світ, 1980. -390 с. з мул.

7 Корнілов В. К., Опір матеріалів: виконан розрахунково-проектних робіт. Навчальний посібник. - Херсон: 2005. -188с.

8 Мудров А. Е. Чисельні методи для ПЕОМ на мовах Бейсік, Фортран і Паскаль. - Томськ: МП "РАСКО", 1991.-272 с .: іл.

9 Довідник з опору матеріалів / Писаренко Г. С.,
 Яковлєв А. П., Матвєєв В. В .; Відп. ред. Писаренко Г. С. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Київ: Наукова думка, 1988. - 736 с.

10 Довідник з будівельної механіки корабля. / Бойцов Г. В.,

Палій О. М., Постнов В. А., Чувіковскій В. С. - У трьох томах. Том 1. Загальні поняття. Стрижні. Стрижневі системи і перекриття. - Jl .: Суднобудування, 1982, с. 376.

11 Довідник проектувальника промислових, житлових і громадських будівель і споруд. Розрахунково-теоретичний. У 2-х кн. Кн. 1. Під ред. А. А. Уманського. Вид. 2-е, перераб. і доп. М., Стройиздат, 1972. 600 с.

12 Сталеві конструкції: довідник конструктора / Под ред. Н. П. Мельникова. - М .: Стройиздат, 1976. - 329 с.

13 Суслов В. П., Кочанов Ю. П., Спіхтаренко В. Н. Будівельна механіка корабля і основи теорії пружності. - Л .: «Суднобудування», 1972. - 720 с.

14 Феcік О. П. Довідник з опору матеріалів. - Київ: Будiвельник, 1982. - 280 с.

15 Філоненко-Бородич М. М. та ін. Курс опору матеріалів. - Ч.2. - М .: ГІТТЛ, 1956. - 539 с.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Теоретична соціологія

Напрям підготовки: 040100 Соціологія

Профіль підготовки: 040100 Соціальні процеси і структури

на макро- та мікрорівнях

Кваліфікація (ступінь) випускника: 040100 бакалавр соціології

Форма навчання: очна, заочна

Тула 2012 р


ЛИСТ

узгодження конспекту лекцій

Конспект лекцій складений доцентом Ляхом В. І. та обговорено на засіданні кафедри соціології та політології гуманітарного факультету,

протокол № 5 від « 14 » березня 2012 м

Зав. кафедрою І. А. Батаніна

Погоджено:

Завідувач кафедри СІП ___________________________________________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Завідувач кафедри СІП ___________________________________________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Завідувач кафедри СІП ___________________________________________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Завідувач кафедри СІП ___________________________________________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Завідувач кафедри СІП ___________________________________________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Завідувач відділом комплектування наукової бібліотеки ФГБОУ ВПО ТулГУ

_____________ ____________________ ___________

 особистий підпис расшіфровка підпису дата

Конспект лекцій зареєстровано за обліковий номер на правах навчально-методичного електронного видання.

Інженер РОЗУМУ _____________________ О. І. Зайцев _________________

 особистий підпис дата


тематика лекцій

 Тема  обсяг годин
 Об'єкт і предмет соціології
 Категоріально-понятійний апарат соціології
 Дослідницькі засоби соціології
 Соціологічне дослідження - етапи, програма, головні теоретичні процедури і дослідницькі стратегії
 Природа соціологічного знання, його джерела, верифікація і кордони
 Внутрішнє різноманіття соціології
 Соціологічне плюралізм. Основні напрямки сучасної світової соціологічної думки
 Соціологія та інші науки
 Соціологія і життя суспільства. функції соціології
 Соціологічне мислення - деякі гносеологічні характеристики
 Соціальне. Соціальна життя, її базисні елементи
 Суспільство як тип соціальної спільності, соціальна і социетальная система
 Соціальна структура суспільства - поняття, плюралізм трактувань, місце в категоріальної системі соціології
 Особистість. соціалізація індивіда
 Культура. соціокультурна динаміка
 Девіація - сутність, причини та типи. соціальний контроль
 Соціальна структура суспільства
 Сім'я і шлюб, їх місце і функції в суспільстві
 Етнічні спільності. Нації і міжнаціональні відносини
 Поселенські спільності. Соціологія міста
 Соціальний процес і зміни в суспільстві - класичні та сучасні теорії
 Колективне поведінка - особливості, суб'єкти, форми
 Соціальні рухи - сутність типи, життєвий цикл
 Управління соціальними процесами
 Загальний обсяг лекційних годин


Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Зміна (розвиток) уявлень про предмет соціології в процесі інституціоналізації та вдосконалення | Про термінах «поняття» і «категорія» і їх ролі в науці | види понять | Відносини між поняттями | Освіта понять | визначення понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати