На головну

Програмний комплекс «Project Expert». Функції, можливості оптимізації ресурсів.

  1. I.3. ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС
  2. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3. Автомобільна дорога як комплексне інженерна споруда
  4. Агропромисловий комплекс
  5. Агропромисловий комплекс (АПК)
  6. Агропромисловий комплекс США
  7. Агропромисловий комплекс.

Однією з перших розробок в області програмних комплексів, орієнтованих на управління проектами, є пакет Project Expert. створений фірмою «ПроІнвест Консалтинг»

Доступна в даний час версія пакету підтримує весь ланцюжок реалізації проекту і забезпечує рішення більшості завдань, що виникають при управлінні проектом на етапах від задуму і планування до реалізації. За допомогою Project Expert менеджер проекту може:

- Провести узагальнений аналіз бізнес - ідеї;

- Визначити потреби у фінансуванні і підібрати підходящу схему фінансування, що включає в себе формування акціонерного капіталу і залучення позикових коштів.

- Описати економічне оточення і його можливу зміну під час реалізації проекту. Економічне оточення включає стандартний набір показників - курс основної та додаткової валюти, диференційована інфляція з різних видів доходів і витрат, облікові ставки за позиковими коштами, податкове оточення, що дозволяє створювати нові податки з урахуванням обраної бази оподаткування.

- створити календарний план проекту; програму продажів кожного виду продукції з урахуванням сезонності, умов поставок та оплати; програма виробництва докладно дозволяє описати обсяг продукції, що випускається, норми витрат кожного виду сировини на одиницю продукції, описати придбання матеріальних ресурсів, облік витрат на персонал і загальні витрати виробництва.

- Описати загальні і прямі витрати проекту;

- Отримати аналітичні фінансові таблиці (баланс, звіт про прибутки і збитки, кеш-флоу, звіт про використання прибутку);

- Розрахувати фінансові показники проекту: ефективності інвестицій (BP - період окупності, PI - індекс прибутковості, NPV - чиста, наведена величина доходу, IRR - внутрішня норма рентабельності), показники рентабельності (ROI), показники ліквідності та платоспроможності;

- Отримати показники ефективності інвестицій, визначити їх чутливість на зміну різних чинників зовнішнього середовища;

- Сформувати і надрукувати фінансовий звіт проекту.

Функціонально пакет Project Expert складається з шести блоків, кожен, з яких призначений для вирішення відповідних завдань і включає в себе набір функціональних модулів, що містять діалогові засоби, що дозволяють менеджеру проекту за допомогою опису бізнес - операцій в інтерактивному режимі сформувати імітаційну модель проекту.

1. Блок моделювання: Моделювання навколишнього середовища і зовнішніх умов функціонування підприємства (податки, інфляція, схема бухобліку і т.п.); Моделювання грошових потоків за допомогою опису бізнес-операцій.

2. Блок генерації фінансових документів: Звіт про прибутки і збитки (Про фінансові результати); Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow); Бухгалтерський баланс.

3. Блок аналізу: Аналіз чутливості; Аналіз ефективності проекту по відношенню до окремих його учасникам; Розрахунок стандартних фінансових коефіцієнтів і показників ефективності; Аналіз варіантів проекту.

4. Блок групування проектів: Сумарний звіт про рух грошових коштів гркппи проектів; Варіантний аналіз; Аналіз ефективності групи проектів.

5. Блок контролю реалізації проекту: Введення актуальних даних про розвиток проекту; Актуалізація даних Cash Flow; Генерація детальних звітів неузгодженості фактичних і планованих даних (інвестиційного плану, плану продажів, виробництва і т.д.)

6. Генератор звітів: Формування описової частини бізнес-плану; Формування стандартних звітних таблиць; Побудова графіків та діаграм; Друкування звітних документів.

Укрупнене процес використання Project Expert для управління проектом може бути представлений у вигляді схеми: 1. побудова моделі; 2. Визначення потреби у фінансуванні; 3. Розробка стратегії фінансування; 4. Аналіз фінансових результатів; 5. Формування і друк звіту; 6. Аналіз даних про поточний стан проекту.

Досвід використання пакета Project Expert показав, що пакет є досить ефективним засобом підтримки діяльності менеджера з управління проектами різного призначення, в тому числі і інноваційними.
Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Амортизація способом списання вартості за сумою чисел років корисного використання | Відображення в бухгалтерському обліку | Трудові ресурси підприємств, їх характеристика та роль в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Принципи та методи формування трудових ресурсів на підприємствах. | Капітальні вкладення підприємств: поняття та джерела формування. Показники ефективності використання капітальних вкладень. | Витрати - витрати фірми на виробництво товарів або послуг, вироблених протягом певного періоду часу. | Змінні витрати змінюються в залежності від обсягів виробництва. До них відносяться: витрати на покупку сировини, наймання робочої сили і т. Д. | Сутність і види підприємництва. | Об'єкти та суб'єкти підприємницької діяльності. | Процес формального створення малого інноваційного підприємства. | Організаційно-правові форми підприємств. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати