На головну

Об'єкти та суб'єкти підприємницької діяльності.

  1. Amp; 5. суб'єкти історії
  2. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  3. II 6.3. Освоєння діяльності. навички
  4. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  5. Аналіз діяльності. Посадові інструкції
  6. Антикризові заходи в підприємницької діяльності.
  7. Аудіовізуальні твори. Складні об'єкти.

Об'єкти підприємницької діяльності - це види діяльності, якими займається підприємець. Підприємець може здійснювати будь-які види господарської діяльності, не заборонені законодавством, включаючи комерційне посередництво, торговельно-закупівельну, інноваційну, консультаційну та іншу діяльність, операції з цінними паперами.

Для здійснення деяких видів підприємницької діяльності потрібен спеціальний дозвіл місцевого органу управління. Наприклад, згідно із законодавством Російської Федерації для підприємницької діяльності може знадобитися кваліфікаційний атестат і т. П. У дозволі може бути вказаний термін його дії. У видачі дозволу може бути відмовлено, якщо виробництво не відповідає встановленим законодавством Російської Федерації екологічним або медичним нормам, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Відмова у видачі дозволу, як і в наданні землі та інших природних ресурсів може бути оскаржено в судовому порядку в місячний термін.

Крім того, передбачено перелік видів діяльності, виконувати які можуть тільки державні підприємства. Це виробництво зброї, боєприпасів, вибухових речовин, піротехнічних виробів, а також ремонт бойової зброї, виготовлення і реалізація наркотичних препаратів, переробка руд дорогоцінних металів, радіоактивних і рідкоземельних елементів і т. П.

Окремі види діяльності можуть здійснюватися тільки на підставі спеціальних ліцензій, порядок видачі яких, як і перелік відповідних видів діяльності, визначається урядом Російської Федерації або уповноваженими органами (наприклад, банківська, біржова, страхова, будівельна діяльність і т.п.).

Суб'єкти підприємницької діяльності - це особи, які можуть займатися даною діяльністю. Підприємницькою діяльністю може займатися будь-який громадянин, не обмежений в правах; будь-який іноземний громадянин та особа без громадянства в межах повноважень, встановлених законодавством Російської Федерації, а також об'єднання громадян - колективні підприємці (партнери).

Статус підприємця здобувається за допомогою державної реєстрації підприємця в порядку, передбаченому законодавчими актами Російської Федерації. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації забороняється.
 Підприємницька діяльність, здійснювана без залучення найманої праці, реєструється як індивідуальна підприємницька діяльність. Підприємницька діяльність із залученням найманої праці реєструється як підприємство.

Якщо громадянин діє одноосібно і від свого власного імені без створення підприємства, то за пов'язаними з підприємницькою діяльністю зобов'язаннями він відповідає всім своїм майном, за винятком того, на яке не може бути накладено стягнення відповідно до законодавчих актів. У разі, коли для підприємницької діяльності створюється або купується підприємство, що є юридичною особою, то підприємець діє від імені і під майнову відповідальність підприємства, т. Е. За зобов'язаннями підприємства - юридичної особи відповідає саме підприємство (в межах статутного капіталу), а підприємець своїм особистим майном відповідальності не несе.

Існують певні обмеження в суб'єктах підприємництва. Так, закон «Про конкуренції та обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» забороняє посадовим особам (а не тільки керівникам) органів державного управління займатися самостійною підприємницькою діяльністю, мати у власності підприємства, самостійно або через представника голосувати у вигляді їхніх акцій, паїв, часток участі при прийнятті рішень загальними зборами акціонерного товариства, товариства, займати посади в органах управління господарюючого об'єкта.
Попередня   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   Наступна

Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів. | Способи нарахування амортизації | Способи обчислення амортизації основних засобів | Амортизація способом зменшуваного залишку | Амортизація способом списання вартості за сумою чисел років корисного використання | Відображення в бухгалтерському обліку | Трудові ресурси підприємств, їх характеристика та роль в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Принципи та методи формування трудових ресурсів на підприємствах. | Капітальні вкладення підприємств: поняття та джерела формування. Показники ефективності використання капітальних вкладень. | Витрати - витрати фірми на виробництво товарів або послуг, вироблених протягом певного періоду часу. | Змінні витрати змінюються в залежності від обсягів виробництва. До них відносяться: витрати на покупку сировини, наймання робочої сили і т. Д. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати