загрузка...
загрузка...
На головну

Змінні витрати змінюються в залежності від обсягів виробництва. До них відносяться: витрати на покупку сировини, наймання робочої сили і т. Д.

  1. I. Насамперед розглянемо особливість суджень залежно від ізмененіясуб'екта.
  2. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  3. V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis
  4. V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis
  5. V.4. Правові категорії осіб в залежності від status familiae
  6. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  7. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.

Явні витрати - це альтернативні витрати, що приймають форму прямих (грошових) платежів постачальникам факторів виробництва і проміжних виробів. У число явних витрат входить зарплата, що виплачується робітникам, платню менеджерів, комісійні виплати торговим фірмам, виплати банкам і іншим постачальникам фінансових послуг, гонорари за юридичні консультації, оплата транспортних витрат і т. Д.

існують також неявні витрати (імпліцитні). До їх числа відносяться альтернативні витрати використання ресурсів, що належать власникам фірми (або перебувають у власності фірми як юридичної особи). Ці витрати не передбачені контрактами, обов'язковими для явних платежів, і тому залишаються недоодержаними (в грошовій формі). Зазвичай фірми не відображають імпліцитні витрати у своїй бухгалтерської звітності, але від цього вони не стають менш реальними.

Систематичне зниження витрат - основний засіб підвищення прибутковості функціонування фірми. В умовах ринкової економіки, коли фінансова підтримка збиткових підприємств є не правилом, а винятком, як це було при адміністративно-командної системи, дослідження проблем зменшення витрат виробництва, розробка рекомендацій у цій галузі - один з наріжних каменів всієї економічної теорії.

Можна виділити наступні основні напрямки зниження витрат виробництва в усіх сферах національної економіки:

використання досягнень НТП;

вдосконалення організації виробництва і праці;

державне регулювання економічних процесів.

Преждечем розглядати основні напрямки економії витрат, необхідно зробити одне суттєве зауваження. Справа в тому, що сама діяльність підприємства по забезпеченню економії витрат в переважній більшості випадків вимагає витрат праці, капіталу і фінансів. Витрати по економії витрат тоді ефективні, коли зростання корисного ефекту (в найрізноманітніших формах) перевищить витрати на забезпечення економії. Природно, що можливий і прикордонний варіант, коли зменшення витрат на виробництво виробу не змінює його корисних властивостей, але дозволяє знизити ціну в конкурентній боротьбі. В сучасних умовах типовим є не збереження споживчих якостей, а економія на витратах в розрахунку на одиницю корисного ефекту або інших важливих для споживача характеристик. На практиці це часто набуває таких форм, як, наприклад, зниження вартості одиниці виробничої потужності металообробного верстата.

Реалізація досягнень НТП полягає, з одного боку, в більш повному використанні виробничих потужностей, сировини і матеріалів, в тому числі і паливно-енергетичних ресурсів, а з іншого - у створенні нових ефективних машин, устаткування, нових технологічних процесів. Найбільш характерна риса НТП другої половини XX століття - перехід до принципово нового технологічного способу виробництва. Його перевага не тільки в більш високу економічну ефективність, але і в можливості виробляти якісно нові матеріальні блага, послуги, які суттєво змінюють весь уклад життя, пріоритети життєвих цінностей.

Що стосується вдосконалення організації виробництва і праці, то цей процес поряд з економією на витратах за рахунок скорочення втрат в переважній більшості випадків забезпечує підвищення продуктивності праці, тобто економію витрат живої праці. На нинішньому етапі економічного розвитку економія живого праці в порівнянні з економією суспільної праці дає більш вагомі результати, про що свідчать дослідження економічного зростання на основі використання виробничої функції.

Удосконалення організації виробництва в даний час представлено двома основними школами: американської та японської. Це численні системи матеріально-технічного забезпечення виробництва, його економічного стимулювання і т.п. *

У зниженні витрат виробництва значна роль належить державним програмам в області НТП і державним стандартам. Найбільш яскравим прикладом державного втручання в цій області можна вважати численні державні та приватні науково-технічні програми, створення яких обумовлено істотним зростанням витрат на паливно-енергетичну складову витрат (викликаним нафтовою кризою 70-х рр. В США та інших розвинених країнах, національні економіки яких споживають великий обсяг нафти), вдячності вдалося в значній мірі компенсувати збільшення цін на нафту.
Попередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

Фінансовий стан підприємств, показники, що характеризують фінансовий стан, їх динаміка і фактори, що впливають на фінансовий стан підприємств. | Ліквідність балансу - це ступінь покриття зобов'язань підприємства такими активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. | Амортизація основних фондів підприємств: поняття, призначення і методи розрахунку. Місце амортизації в системі формування інвестиційних ресурсів. | Способи нарахування амортизації | Способи обчислення амортизації основних засобів | Амортизація способом зменшуваного залишку | Амортизація способом списання вартості за сумою чисел років корисного використання | Відображення в бухгалтерському обліку | Трудові ресурси підприємств, їх характеристика та роль в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств. Принципи та методи формування трудових ресурсів на підприємствах. | Капітальні вкладення підприємств: поняття та джерела формування. Показники ефективності використання капітальних вкладень. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати