На головну

З а д а ч а 5

1. Дано три вектора сили: , ,  . Знайти роботу, що здійснюються рівнодіюча цих сил при переміщенні

точки її застосування з точки  в точку .

2. Проекції переміщення рухається точки на осі координат дорівнюють:  . Проекції рушійної сили  на осі рівні  . Обчислити роботу сили  і кут між силою  і переміщенням .

3. Дано сили  . Знайти роботу їх рівнодіюча при переміщенні точки з початку координат в точку .

4. До однієї і тієї ж точки прикладені сили и  , Що діють під кутом  , причому и  . Знайти роботу, що здійснюються рівнодіюча цих сил уздовж вектора  , Що збігається за напрямком з рівнодіюча і має довжину рівну 2.

5. Обчислити, яку роботу проводить сила  , Коли її точка докладання, рухаючись прямолінійно, переміщається з положення

в положення .

6. Дано сили  . Знайти величину і напрямок рівнодіючої сили  і роботу, яку вона здійснює, коли точка її застосування переміщається з початку в кінець вектора .

7. Сили  прикладені до однієї точки. Знайти роботу, яку виробляє рівнодіюча цих сил при прямолінійній переміщенні з точки  в точку .

8. Дано сили  , Прикладені до однієї точки. Обчислити яку роботу проводить рівнодіюча цих сил, коли точка її додатки, рухаючись прямолінійно і рівномірно, переміщається з положення  в положення .

9. Обчислити, яку роботу проводить сила  коли її точка докладання переміщається з початку в кінець вектора .

10. Дано сили  , Прикладені до однієї точки. Обчислити роботу, яку виробляє рівнодіюча цих сил, коли точка її додатки, рухаючись прямолінійно, переміщається з положення  в положення .

11. На матеріальну точку діють сили  . Знайти роботу рівнодіючої цих сил  , При переміщенні точки з положення  в положення .

12. На тіло в точці  діють сили

 . Під дією цих сил тіло перемістилося прямолінійно в точку  . Знайти роботу рівнодіючої сил.

13. Тіло рухається прямолінійно від точки  до точки  під дією трьох сил  . Знайти роботу, що здійснюються при цьому переміщенні.

14. Тіло рухається під дією на нього трьох сил

 з точки  в точку  . Знайти роботу,

здійснюються рівнодіюча цих сил.

15. Тіло рухається з точки  в точку  під дією сили ,  , Що утворює кут  з напрямком руху. обчислити

роботу, що здійснюються силою .

16. Обчислити, яку роботу проводить рівнодіюча двох сил  , Коли її точка докладання переміщається з на-

чала в кінець вектора .

17. Сили  , Прикладені до однієї і тієї ж точки. Обчислити роботу, яку здійснює рівнодіюча цих сил, коли точка її додатки, рухаючись прямолінійно, переміщається з точки  в точку .

18. На матеріальну точку діють дві сили и  . Знайти роботу рівнодіючої цих сил  при переміщенні точки з положення  в положення .

19. Тіло рухається прямолінійно від точки  до точки  під дією двох сил  . Знайти роботу, що здійснюються при цьому переміщенні.

20. Тіло рухається під дією на нього двох сил  з точки  в точку  . Знайти роботу, що здійснюються їх рівнодіюча.

21. На тіло в точці  діють сили

 . Під дією цих сил тіло прямолінійно перемістилося в точку  . Знайти роботу, зроблену при цьому переміщенні.

22. Тіло перемістилося з точки  в точку  під впливом сили  , Величина якої дорівнює 3, і утворює кут  з напрямком руху. Обчислити роботу, що здійснюються при цьому переміщенні.

23. Проекції переміщення рухається точки на осі координат дорівнюють , ,  . Проекції рушійної сили  на осі рівні  . Обчислити роботу сили  і кут між цією силою і переміщенням .

24. Обчислити, яку роботу проводить сила  , Коли точка її застосування переміщається з початку в кінець вектора .

25. Знайти роботу рівнодіючої сил  при переміщенні тіла з початку координат в точку .

26. Сили  прикладені до однієї точки. знайти

роботу рівнодіючої цих сил при переміщенні точки її застосування з положення  в положення .

27. На матеріальну точку  , Яка переміщається з положення  в положення  , Діють сили  . Знайти роботу рівнодіючої, що здійснюються при цьому

переміщенні.

28. Яку роботу виконує сила  по переміщенню матеріальної точки з положення  в положення .

29. На тіло в точці  діють сили и  . Знайти роботу їх рівнодіюча при переміщенні тіла в точку .

30. Обчислити, яку роботу проводить сила  , Коли її точка докладання переміщається з початку в кінець вектора .

 Попередня   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Наступна

Властивості змішаного твори. | Геометричний сенс змішаного твори. | Лінійні операції над векторами | Скалярний добуток двох векторів і його додатки | Рішення. | Векторний добуток двох векторів і його додатки | Індивідуальні домашні завдання | З а д а ч а 1 | З а д а ч а 2 | З а д а ч а 3 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати