На головну

Критерії значимості для перевірки гіпотез про дисперсіях нормально розподіленої генеральної сукупності

  1. E.3. Значення статистик Дарбіна-Уотсона при 5% -му рівні значущості
  2. II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ
  3. Інструмент контрольно ЗАВДАННЯ для самоперевірки
  4. V. Перевірка гіпотези Про закон розподілу.
  5. Аналіз статистичної значущості параметрів моделі
  6. Імовірнісний метод перевірки результатів навчання
  7. Вид, його критерії
 Перевіряється гіпотеза Н0  припущення щодо т  Статистика Z критерію *  розподіл Z:f (z / H0)  Область прийняття гіпотези Н0 для двостороннього критерію  Альтернативна гіпотеза і область прийняття гіпотези Н0 для правостороннього критерію
 

т відомо  
т невідомо,
т1 и т2 відомі ,
т1 и т2 невідомі, , ,

* Значення статистики z наведено за умови, що вірна гіпотеза Н0.

Таблиця 7

 Попередня   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Формула повної ймовірності | формули Бейеса | повторення випробувань | Основні формули | Випадкові величини: дискретні і безперервні | Основні формули для обчислення числових характеристик | I. Приклади деяких розподілів дискретних випадкових величин | Методи статистичного опису результатів спостережень | Генеральної сукупності за вибіркою | інтервальні оцінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати