Головна

ТЕМА 5. макроеволюцією

  1. макроеволюція
  2. Мікроеволюція і макроеволюція

макроеволюція - походження таксонів вище виду. Всі факти надвидових еволюційних змін узгоджуються з постулатами синтетичної теорії еволюції - в основі еволюції лежить єдиний принцип, який не потребує таких додатках, як творче передбачення (телеологія). У найширшому сенсі макроеволюцією можна назвати розвиток життя на Землі в цілому. Макроеволюційного подією вважається і виникнення людини.

Завдання 1.На рис. 48 показана схема ___. В результаті цього процесу утворюються ___ органи. На колекційному матеріалі вивчіть особливості будови ніг різних комах. Розшифруйте позначення на рис. 49, виділіть відділи різним кольором, назвіть тип кінцівок і їх власників.

A1 * (A, b, c, d) A2 * (A, b, f, g)

       
   
 


A1 (A, b, c) A2 (A, b, f)


А (A, b)

Мал. 48. Незалежне освіту різних ознак у споріднених організмів

 
 

Мал. 49. Будова і типи ніг комах

Відділи кінцівок: тз - ___ ; в - ___; б - ___; г - ___; л - ___

1 - ___

2 - ___

3 - ___

4 - ___

5 - ___

6 - ___

Завдання 2.На рис. 50 показана схема ___. В результаті цього процесу відбувається розвиток ___ органів. Вивчіть колекції, гербарії і поясніть, видозмінами яких органів (частин тіла) є нижченаведені:

A1 * (a, b, c, d) B1 * (m, n, c, d)

       
   


A1 (a, b, c) B1 (m, n, c)

       
   


A (a, b) B (m, n)


Мал. 50. Незалежне освіту подібних ознак у неспоріднених організмів

колючки кактуса___ колючки барбарису___

колючки глоду___ шипи шипшини ___

Вусики гороху ___ вусики винограду ___

Крила метелика ___ Крила летючої миші ___

Риє кінцівки крота ___

Риє кінцівки капустянки___

зябра риби ___

Зябра річкового рака ___


 
 


Мал. 51. Лінивий (зліва) - плацентарний ссавець з Південної і Центральної Америки і коала (праворуч) - сумчаста тварина Австралії являють собою один з блискучих прикладів біологічної конвергенції. Обидва види займають на різних материках одну і ту ж екологічну нішу, харчуються виключно листям обмеженого числа видів дерев

Завдання 3.На рис. 52 показана схема ___. Цей процес призводить до явища, яке можна назвати ___. Наведіть приклади і назвіть ознаки, які формувалися у різних тварин в ході паралельної еволюції.

 A1 ** (a, b, c, e, g) A2 ** (a, b, d, e, g)

 A1 * (a, b, c, e) А2 * (a, b, d, e)


A1 (a, b, c) A2 (a, b, d)

       
   


А (a, b)

Мал. 52. Незалежне освіту подібних ознак у споріднених організмів

___

Завдання 4.Заповніть таблицю 9. Поставте знак «+» в відповідному полі.

Таблиця 9Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

геохронологія | ТЕМА 2. ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ | Біогеографічні області суші і заселяють їх тварини і рослини | ТЕМА 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК еволюційної теорії | ЧАСТИНА 1. Популяція - елементарна одиниця ЕВОЛЮЦІЇ | ЧАСТИНА 2. РУШІЙНІ СИЛИ ЕВОЛЮЦІЇ | Захисна забарвлення у комах | критерії виду | Ароморфози, алломорфози і катаморфоз у рослин і тварин | Мікроеволюція і макроеволюція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати