На головну

ЧАСТИНА 2. РУШІЙНІ СИЛИ ЕВОЛЮЦІЇ

  1. I. Вступна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 хвилин.
  2. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 хвилин.
  3. SELECT ім'я_стовпця FROM ім'я_таблиці WHERE частина умови IN
  4. А. Щастя Д. Справедливість
  5. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  6. Аналіз еволюції праці і соціальних відносин
  7. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Завдання 1.Як би Ви пояснили факт збільшення плодючості (збільшення числа дитинчат може бути) у багатьох ссавців (зайців, мишей, полівок) на кордонах їх ареалів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.У чому причина канібалізму і знищення дорослими свого потомства в таких ситуаціях: 1) борошняні хрущаки при щільності популяції, що перевищує оптимальну, поїдають яйця, відкладені самками; 2) окунь в дрібних річках і невеликих озерах поїдає власних малюків; 3) ховрахи в неврожайні роки тиснуть новонароджених дитинчат або викидають їх з нір.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.Вчені спостерігали, що в роки високої чисельності сибірських лемінгів, сокіл-сапсан починає атакувати тварин прямо на землі (як відомо, соколи ловлять свою здобич в повітрі). З чим пов'язана така зміна поведінки сокола?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.Регуляція чисельності популяцій досягається різними способами: 1) при невисокому темпі росту популяції досить діяльності багатоядних хижаків, у яких даний вид становить лише частину раціону; 2) при більш високій щільності популяції регулюючу роль починають виконувати паразити; 3) в разі дуже високого темпу зростання популяції відбувається спалах інфекційних захворювань (епізоотії); 4) якщо популяція досягає граничного показника чисельності, в значній мірі загострюється внутрішньовидова конкуренція. Чому регулюючі чинники діють в такій послідовності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.Конкуренцію між різними видами організмів легко вивчати шляхом прямого експериментування. Розгляньте рис. 42 і поясніть, чому при спільному вирощуванні в строго контрольованих умовах і при майже постійному постачанні їжею інфузорія аурелія витісняє суперника - інфузорію туфельку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Мал. 42. Зростання чисельності інфузорій Paramecium caudatum (1) и P.aurelia (2) в змішаній культурі (А) і в роздільних культурах (Б)

Завдання 6. Аллелопатия (Виділення організмами в середу біологічно активних речовин) - широко поширене властивість багатьох рослин, грибів і мікроорганізмів. Які групи речовин є інгібіторами росту інших організмів? Яку форму боротьби за існування являє це явище?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7.Дайте пояснення з еволюційних позицій наступного виразу: «Відбору піддаються не окремі гени, а цілісні фенотип. Фенотип виступає не тільки об'єктом відбору, а й виконує роль передавача спадкової інформації в поколіннях ».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.Вивчіть рис. 43. Установіть відповідність між результатом відбору (з нижченаведеного списку) і типом природного відбору.

1) При тривалому виростанні в горах насіння гірської форми кульбаби втратили здатність утворювати долинну модифікацію ___________________________________

2) В результаті забруднення атмосфери в популяції березового п'ядуна стали переважати меланистические (з темними крилами) особини ____________________________

3) У популяціях вусанів (Evodinus interrogationis) і сонечок (Harmonia axyridis) одночасно існують особини, що розрізняються за забарвленням переднеспинки і надкрила, а також за кількістю і ступенем злиття плям на цих частинах тіла _______________________

4) Мікроорганізми і багато комах в останні роки виявляють високу ступінь стійкості до отрутохімікатів _____________________________________________________

5) Метелики вітрильники Papilio dardanus мають три мимикрирующие форми, кожна з яких імітує певний неїстівний вид метеликів-данаид _____________________

6) На деяких континентах і островах Землі, в глибоких водах океанів і донині існують види - релікти давніх епох ____________________________________________

7) Сучасні коні і слони виникли в ході філетичною еволюції під впливом _______________________ відбору.

8) Заєць Альона (південь Центральної Америки) має більш довгі вуха і кінцівки в порівнянні з полярним зайцем (північ Канади) ________________________________________

 
 

Мал. 43. Три типи відбору, чинного в популяціях.

Про - початкове положення точки відповідності оптимального фенотипу оптимальними умовами середовища; N - нове положення точки відповідності. Заштрихованная зона - зона сильної елімінації (тиск відбору). Цифри 1-3 - послідовність поколінь

завдання 9(Для самостійної роботи). Відомо, що мутационная мінливість у організмів, що поставляє матеріал для природного відбору, випадкова і ненаправленої. Яким чином тоді мікроеволюція набуває спрямований характер?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

завдання 10(Для самостійної роботи). Американський орнітолог Г. Бампас взимку 1898 р зібрав на вулицях Манхеттена 327 будинкових горобців, задубілі від сильного морозу і хуртовини. Воробйов піддали біометричного аналізу і паралельно відігрівали в лабораторії. Вижили тільки ті птахи, ознаки яких наближалися до середньої норми (довжина крила, довжина цівки, маса тіла та ін.). Поясніть причину такої елімінації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання 11(Для самостійної роботи). Одним з результатів зрослого тиску відбору може бути спеціалізація організмів до певного способу життя або більш вузького діапазону умов середовища. Чому це може виявитися несприятливим для подальшої долі виду?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

завдання 12(Для самостійної роботи). Десять підвидів (географічних рас) популяції Larus argentatus-fuscus (Срібляста чайка) утворюють безперервне кільце, яке тягнеться від Британських островів через Скандинавію, Росію, Берингову протоку, Аляску та Канаду і повертається до Британських островів з іншого боку. Якби підвиди, що мешкають в районі Берингової протоки і Аляски, зникли, то яке це мало б наслідки для популяції?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Схеми перетворення неорганічних речовин в органічні, в тому числі, біополімери | геохронологія | ТЕМА 2. ДОКАЗИ ЕВОЛЮЦІЇ | Біогеографічні області суші і заселяють їх тварини і рослини | ТЕМА 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК еволюційної теорії | критерії виду | Ізоляція і видоутворення | ТЕМА 5. макроеволюцією | Функціональні зміни органів | Ароморфози, алломорфози і катаморфоз у рослин і тварин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати