На головну

Завдання для самостійного рішення

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Проблема виродженого базисного рішення
  5. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  6. А. Умова завдання
  7. А. Умова завдання.

Завдання 10.1.Є дані по підприємству, що проводить три види продукції (табл. 10.4).

Таблиця 10.4

Дані для завдання 10.1

 продукти  Одиниця виміру  базисний рік  Поточний рік
 вироблено продукції  Ціна 1 од. продукції (руб.)  Вартість продукції (руб.)  Ціна 1 од. продукції (руб.)
А  шт.
Б  кг
С  куб. м.
 Разом          

Розрахуйте відносні і абсолютні прирости зміни показників по кожному виду продукції і в цілому по підприємству. Підготуйте аналітичну записку.

Завдання 10.2.Є дані за два роки по двом підприємствам, що виробляють продукцію (табл. 10.5).

Таблиця 10.5

Дані для завдання 10.2

 продукти  Од. вим.  Підприємство «А»  Підприємство «Б»
 базисний рік  Звітній рік  базисний рік  Звітній рік  Зміна ціни за 1 од. продукції в поточному періоді (%)
 Фізичний обсяг товарної продукції  Ціна 1 од. (Грн.)  Фізичний обсяг товарної продукції  Ціна 1 од. (Грн.)  Товарообіг (грн.)  Товарообіг (грн.)
П  кг  26,2  29,4  8449,1  8505,9  -1,86
Л  шт  52,3  55,8  7765,2  7992,2  +2,19
Д  ящики  108,7  104,1  4886,1  5297,6  +0,85

Потрібно провести індексний порівняльний аналіз діяльності підприємств і написати аналітичну записку.

Завдання 10.3.Є дані по підприємствах, що виробляють один вид продукції (табл. 10.6).

Таблиця 10.6

Дані для завдання 10.3

 підприємства  базисний рік  Звітній рік
 Кількість виробів (шт.)  Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробів (шт.)  Ціна 1 од. продукції (руб.)

Потрібно: 1) визначити динаміку середньої ціни по галузі і вплив на неї факторів; 2) знайти абсолютну зміну виручки; 3) розрахувати абсолютні прирости виручки за рахунок зміни ціни на виріб по окремим підприємствам; 4) оцінити вплив структурного фактора на динаміку середньої ціни.

Завдання 10.4.Є дані по підприємству за два періоди (табл. 10.7).

Таблиця 10.7

Дані для завдання 10.4

 продукти  Од. вим.  базисний період  Звітний період
 Випуск продукції (тис. Руб.)  Кількість виробленої продукції  Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробленої продукції
А  шт.
Б  ящик
С  літр
Д  куб. м

Потрібно розрахувати відносні і абсолютні прирости випуску продукції, кількості виробленої продукції і ціни як по окремим виробам, так і в цілому. За результатами зведених показників накреслити графік Варзара і дати пояснення.

Завдання 10.5.У табл. 10.8 представлені індекси споживчих цін по відношенню до попереднього місяця (в разах).

Таблиця 10.8

Дані для завдання 10.5

 місяць  Січ.  Февр.  Березень  Квіт.  Травень  червень  Липень  Серп.  Сент.  Окт.  Лист.  Груд.
 ІСЦ  1,00956  1,00816  1,00821  1,00426  1,00422  1,00416  1,00407  1,00476  1,00528  1,00537  1,00542  1,00563

Потрібно: 1) визначити рівень інфляції за даний рік; 2) розрахувати середній коефіцієнт темпу зміни цін і купівельної спроможності рубля; 3) зробити прогноз на перший квартал наступного року на основі аналітичного вирівнювання; 4) накреслити секторну діаграму за даними ІСЦ і купівельної спроможності рубля; 5) написати аналітичну записку.

Завдання 10.6.На машинобудівному підприємстві в звітному періоді в порівнянні з базисним чисельність робітників скоротилася на 3,7%, число відпрацьованих людино-днів знизилося на 4,8%, водночас збільшилася продуктивність праці (виробіток на 1 робітника) на 7,2%. Використовуючи метод ланцюгових підстановок, визначте загальну зміну виробленої продукції (зростання або зниження) і на скільки відсотків (і рублів) ці зміни відбулися за рахунок впливу вищевказаних факторів. У базисному періоді обсяг продукції склав 864 млн руб.

Завдання 10.7.У табл. 10.9 наведені дані про динаміку індексу споживчих цін (ІСЦ) за 9 років.

Таблиця 10.9

Дані для завдання 10.7

 роки
 Індекс споживчих цін до попереднього періоду  1,113  1,107  1,102  1,0983  1,0877  1,0909  1,0789  1,0863  1,082

Потрібно: 1) розрахувати середній індекс споживчих цін за весь період; 2) визначити купівельну спроможність рубля за кожен рік; 3) намалювати графік динаміки індексу споживчих цін; 4) обчислити рівень індексу споживчих цін на 2011 і 2012 рр. Розрахунок провести на основі середнього темпу зростання ІСЦ за останні три роки.

Завдання 10.8.Є дані по чотирьох підприємствам, що виробляють однорідну продукцію (табл. 10.10).

Таблиця 10.10

Дані для завдання 10.8

 підприємства  базисний період  Звітний період
 Ціна 1 од. продукції, руб.  Кількість вироблених виробів, шт.  Ціна 1 од. продукції, руб.  Кількість вироблених виробів, шт.
 № 1
 № 2
 № 3
 № 4
 Разом        

Потрібно: а) розрахувати відносне і абсолютне зміни середньої ціни, зміна середньої ціни через варіації цін на даний виріб на окремих підприємствах і вплив структурного фактора на середню ціну; б) оцінити вплив зміни середньої ціни і кількості вироблених виробів на приріст виручки; в) написати висновки.

Завдання 10.9.Є дані по підприємству за два періоди (табл. 10.11).

Таблиця 10.11

Дані для завдання 10.9

 показники  базисний період  Звітний період  Відносний приріст показника,%
 Виручка (тис. Руб.)  12 870 -  +1,064
 Кількість виробленої продукції (шт.) - -  +2,005

Потрібно визначити: 1) абсолютний приріст виручки і вплив на неї ціни і кількості виробленої продукції; 2) індекси виручки, ціни і кількості виробленої продукції.

Завдання 10.10.Є дані по підприємству за два квартали (табл. 10.12).

Таблиця 10.12

Дані для завдання 10.10

 продукти  Одиниця виміру  I квартал  IY квартал
 Виручка (тис. Руб.)  Ціна 1 од. вироби (руб.)  Кількість вироблених виробів (шт.)  Ціна 1 од. вироби (руб.)
А  шт.  13 115
B  куб. м  40 105
С  ящик  71 691

Потрібно розрахувати індекси виручки, ціни в середньому по даних товарів та фізичного обсягу. Визначити індекс Фішера і дати пояснення по отриманим результатам.

Завдання 10.11.Є дані по підприємству, що випускає три види продукції. У поточному періоді вартість продукції збільшилася на 700 тис. Руб. (Табл. 10.13).

Таблиця 10.13

Дані для завдання 10.11

 види продукції  Індивідуальний індекс фізичного обсягу продукції  базисний період
 Вартість продукції (тис. Руб.)  Питома вага вартості продукції за окремими видами виробів в загальній вартості
B  1,065  0,255
С  1,027  0,445
D  1,046  0,300
 Разом -  1,000

Потрібно розрахувати: а) загальні індекси споживання продукції, ціни та вартості; б) зміна вартості продукції за рахунок впливу факторів.

Завдання 10.12.Є дані по підприємству (табл. 10.14). Вартість продукції в базисному періоді склала 3600 тис. Руб., А в поточному періоді - 3780 тис. Руб.

Таблиця 10.14

Дані для завдання 10.12

 види виробів  Індивідуальний індекс споживання  Вартість продукції звітного періоду в базисних цінах (тис. Руб.)
A  1,021
H  0,948
L  0,887
G  1,007

Потрібно розрахувати відносні і абсолютні прирости вартості продукції, ціни та фізичного обсягу вартості.

Завдання 10.13.Є дані по підприємствах, що виробляють продукцію (табл. 10.15).

Таблиця 10.15

Дані для завдання 10.13

 підприємства  базисний період  Звітний період
 Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробленої продукції (шт.)  Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробленої продукції (шт.)
 № 1
 № 2
 № 3
 № 4

Потрібно: 1) розрахувати інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей Салаї кількості виробленої продукції на підприємствах; 2) оцінити відносне і абсолютне зміна середньої ціни по галузі, середньої галузевої ціни через варіації цін на продукцію по окремих підприємствах, а також вплив структурного фактора на середню галузеву ціну.

Завдання 10.14.Є дані по двох регіонах А та Б (табл. 10.16).

Таблиця 10.16

Дані для завдання 10.14

 види продуктів  Одиниця виміру  регіон А  регіон Б
 Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробленої продукції  Ціна 1 од. продукції (руб.)  Кількість виробленої продукції
L  куб. м.
O  шт.
R  кг

Потрібно провести порівняння регіонів по товарообігу, ціною і споживання продуктів, використовуючи метод стандартних ваг. Підготуйте аналітичну записку по проведеним аналізом.

Завдання 10.15.Є такі дані по підприємству за два періоди (табл. 10.17).

Таблиця 10.17

Дані для завдання 10.15

 показники  Одиниця виміру  базисний період  абсолютна зміна  Відносна величина динаміки
 Вартість реалізованої продукції  Тис. руб. -
 Ціна 1 од. продукції  руб. - -  1,0800

За допомогою методу ланцюгових підстановок розрахуйте відносне і абсолютне зміни вартості реалізованої продукції, споживання і ціни продукції. Визначте питому вагу (в%) в загальному прирості вартості реалізованої продукції абсолютних приростів, викликаних змінами факторів - споживання і ціни.

Завдання 10.16.Є дані по промисловій фірмі (табл. 10.18).

Таблиця 10.18

Дані для завдання 10.16

 продукти  Вартість продукції в поточному періоді (тис. Руб.)  індекс ціни  індекс споживання
А  1,035  1,110
B  0,899  1,440
С  1,251  1,070

Потрібно визначити відносні і абсолютні прирости випуску продукції, фізичного обсягу та ціни.

Завдання 10.17.Є дані, що становлять споживчу корзину в регіоні за два періоди (табл. 10.19). Відомо, що в поточному періоді було реалізовано продукції на 234 млрд руб. більше, ніж в базисному році.

Таблиця 10.19

Дані для завдання 10.17

 Споживчий кошик  Вартість реалізованої продукції в базисному періоді (млрд руб.)  Зміна цін в поточному періоді (%)  Структура споживчого кошика в поточному періоді (%)
 Платні послуги  +62,8  43,2
 Продовольчі товари  +22,4  28,9
 Непродовольчі товари  +20,7  27,9

Потрібно розрахувати: 1) інтегральний коефіцієнт структурних відмінностей К. Гатева; 2) абсолютна і відносна зміни вартості реалізованої продукції, ціни та фізичного обсягу за споживчим кошиком в цілому.

Завдання 10.18.Є дані по роках про динаміку перевезення вантажів транспортом загального користування, тис. Т. (Табл. 10.20).

Таблиця 10.20

Дані для завдання 10.18

 Вид транспорту  2005 р  2006 р  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р
 Залізничний
 Автомобільний

Потрібно: 1) розрахувати індивідуальні базисні (за базу взяти 2005 року) і ланцюгові індекси перевезених вантажів; 2) показати взаємозв'язок індексів; 3) визначити середній темп зміни перевезення вантажів окремими видами транспорту; 4) за допомогою методу аналітичного вирівнювання визначити інтервальні прогнозні рівні перевезення різними видами транспорту на 2011 і 2012 рр.

Завдання 10.19.Є дані по роках про ланцюгових коефіцієнтах приросту обсягу виробництва продукту А (Табл. 10.21).

Таблиця 10.21

Дані для завдання 10.19

 рік  2005 р  2006 р  2007 р  2008 р  2009 р  2010 р
 Ланцюгові коефіцієнти приросту  0,0196  0,0194  0,0201  0,0199  0,0233  0,0234
 Виробництво продукту, од. - - - - -

Потрібно: 1) розрахувати абсолютні значення виробництва продукту А, Якщо в 2007 році було вироблено продукції на 276 млн руб .; 2) оцінити середній коефіцієнт зростання і приросту виробництва продукту А; 3) накреслити графік, що характеризує динаміку виробництва; 4) написати висновки.

Завдання 10.20.Є такі дані про виробництво регіонального валового продукту в трьох регіонах країни (трлн руб.) (Табл. 10.22).

Таблиця 10.22

Дані для завдання 10.20

 регіони  2005 року в поточних цінах  2009 року в поточних цінах  2009 року в цінах 2005 р

Потрібно порівняти регіони з виробництва РВП, розрахувавши індекси вартості, фізичного обсягу та індекс-дефлятор ВВП.

10.10.3. перевірочні завдання[Lxxv]

1. Відомо що Ip = 1,0236, Iq = 1,0495. потрібно розрахувати Ipq, Побудувати графік індексів (знак Варзар) і дати докладні пояснення.

2. Заповніть таблицю чисельними значеннями і поясніть, будь ласка про взаємозв'язок індексів і їх відносних приростах. Представлені результати отримані при розрахунку по підприємству, що випускає три види продукту.

Таблиця 10.23

Дані для завдання 1

 продукти Ipq Ip Iq
Ф -  1,0681  1,0596
И  0,9864  1,0228 -
П  1,2652 -  0,9869

3. Заповніть таблицю чисельними значеннями і поясніть, будь ласка про взаємозв'язок індексів і їх відносних приростів. Представлені результати отримані при розрахунках з виробництва однорідної продукції на трьох підприємствах.

Таблиця 10.24

Дані для завдання 2

 підприємства  Індекс змінного складу  Індекс фіксованого складу  Індекс структурних зрушень
 № 1  1,0381  1,0224 -
 № 2  0,9882 -  0,9791
 № 3 -  1,0205  1,0019

4. Фізичний обсяг продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним збільшився на 3,76%, при цьому ціни знизилися в 1,23 рази. Потрібно визначити зміна показника ________ (якого?) І його чисельне значення.

5. Індекс купівельної спроможності грошової одиниці дорівнює 0,914. Чи можливо визначення відносного приросту цін?

6. Індекс цін Пааше виявився рівним 1,0263, індекс цін Ласпейреса, розрахований за цими ж даними, - 1,0217. Які два індексу розраховуються на основі цих двох індексів і його [lxxvi] чисельне значення?

8. Дано два індексу цін, розрахованих на основі одного матеріалу: Iр = 1,0368 і Iр = 1,0346. Який з представлених індексів можна вважати індексом Пааше? Дайте пояснення.

9. Приріст середнього галузевого рівня цін дорівнює 2,0139%, зміна середньої галузевої ціни через зміну структури виробленого продукту серед підприємств галузі - 1,019916%. Визначте чисельне значення індексу (назвіть його і розрахуйте величину). Сформулюйте докладні висновки.

12. Середня ціна продукту по галузі зменшилася на 1,56%, а середня галузева ціна продукту через варіації цін на окремих підприємствах збільшилася на 0,579%. Який індекс потрібно розрахувати і його кількісна характеристика?

13. Індекс асортиментних зрушень дорівнює 1,0132. Напишіть формулу індексу асортиментних зрушень і проінтерпретіруют отриманий результат.

14. Напишіть формулу агрегатного індексу споживання Ласпейреса і перетворіть її в середній арифметичний індекс.

15. Перетворіть агрегатний індекс ціни Пааше в середній гармонійний індекс.

16. Впишіть необхідну формулу і поясніть, будь ласка за чисельним значенням показника (табл. 10.25).

Таблиця 10.25

Форма для завдання 16

 показник  Формула  Чисельне значення показника
 Індекс купівельної спроможності рубля    0,875
 Індекс-дефлятор ВВП    1,089
 Індекс структурних зрушень    1,004
 індекс Фішера    1,036
 індекс Лоу    1,046
 Індекс змінного складу    1,032
 Агрегатний індекс споживання    0,959
 Індекс асортиментних зрушень    1,070
 Індекс цін з базисними вагами    1,021
 Індекс фіксованого складу    1,028
 Індекс цін з звітними вагами    1,019
 Середній арифметичний індекс споживання    0,959
 Середній гармонійний індекс цін    1,019
 індекс екш    1,028


Попередня   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   Наступна

агрегатні індекси | Середні індекси | Базисні і ланцюгові індекси | Індекси з постійними вагами. | Індекси з змінними вагами. | Індекси змінного і фіксованого складу, структурних зрушень | Просторово-територіальні індекси | Розкладання абсолютних приростів за такими чинниками | Індекси-дефлятори | Типові приклади |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати