На головну

Цифровий матеріал.

  1. Алгоритми електронного цифрового підпису.
  2. Аналого-цифровий перетворювач
  3. Метод найшвидшого фільтр, цифровий градієнт і RAW
  4. Дії абонента-відправника з формування електронного цифрового підпису повідомлення «М».
  5. Дії абонента-відправника електронного повідомлення по формуванню електронного цифрового підпису.
  6. Інформаційний матеріал.
  7. Інформаційний матеріал.

а) Цифрові дані повинні бути розташовані відповідно до правил читання статистичних таблиць: читання рядків здійснюється зліва направо, граф - зверху вниз. Числа слід представляти в середині граф один під одним - одиниці під одиницями, кома під коми.

б) Розташування цифрового матеріалу має бути логічно обґрунтоване. Наприклад, групи по досліджуваній ознаці слід представляти в порядку зростання або зменшення значень ознаки.

в) Числа рекомендується округляти. Округлення цифрових даних однієї і тієї ж рядки або графи має бути проведено з однаковим ступенем точності - до цілого числа, до десятих, сотих часток і т.д. У разі якщо всі числа одного рядка або графи представлені з одним десятковим знаком, а одне число - з двома і більше знаками після коми, то числа з одним знаком після коми необхідно доповнити нулем.

г) Числові дані слід представляти в максимально стислому вигляді. Цифри, що складаються з 7-8 і більше знаків після коми краще округлити до 2-3 знаків. Наприклад, така одиниця виміру, як «руб.», Може бути переведена в «млн руб.».

д) Якщо в інтересах дослідження все ж довелося вдатися до багатозначних числах, рекомендується відокремлювати різні класи чисел один від одного, виділяючи прогалиною (пропуском) мільйони, тисячі, одиниці і т.п.

е) У випадку якщо одна з величин багаторазово перевершує іншу, порівнювані показники слід висловлювати в разах.

Примітки і доповнення. Якщо в таблиці поряд зі звітними матеріалами представлені розрахункові відомості, а також якщо таблиця складена на основі даних, отриманих з використанням різних методологій, то таку таблицю слід доповнити відповідними роз'ясненнями. Подібні доповнення можуть бути поміщені перед таблицею, в її назві або безпосередньо в самій таблиці. Також таблиця може бути забезпечена приміткою або виносками, що розташовуються, як правило, нижче таблиці. Якщо будь-які з даних таблиці є запозиченими, то слід вказати їх джерело.

Умовні позначення. Причини відсутності даних в таблицях різні, в зв'язку з цим в статистичній практиці прийнято ряд умовних позначень:

«Х» - позиція не підлягає заповненню: наприклад, неможливо заповнити клітку на перетині рядка «5-9 років»І графи«кількість укладених шлюбів»;

«...» / «Ні свед.» / «Н. св. »- з якої-небудь причини відомості відсутні;

«-» - Явище відсутня;

«0,0» / «0,00» - числове значення менше прийнятої в таблиці точності.

Завершальним етапом роботи зі статистичною таблицею є її читання і подальший аналіз. Аналіз таблиці передбачає розбиття таблиці на частини, і підрозділяється на структурний аналіз - Аналіз будови таблиці і змістовний аналіз - Аналіз змісту таблиці. Вивчення таблиці може бути проведено по рядках - методом горизонтального аналізу і графам - шляхом вертикального аналізу. Підсумком аналітичної роботи з таблицею повинні стати висновки про досліджуваної сукупності в цілому.Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Точність статистичного спостереження | Матеріали для обговорення і контролю знань | Тести для самоперевірки | Глава 3. Статистична зведення і групування даних | Види статистичних угруповань | Техніка побудови статистичних угруповань | Вторинна статистична угруповання | ряди розподілу | Статистичні таблиці | Види статистичних таблиць |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати