На головну

Художня мова. (Стилістика)

  1. У естрадних спектаклях для дітей дуже переконливо звучить віршована мова. Рима допомагає маленьким глядачам вловити сенс проноситься тексту.
  2. Питання 37. Художня система «комплект» в проектуванні костюма
  3. Європейська художня культура в ХХ столітті
  4. Єдина художня традиція, що сформувалася в Київській Русі, збереглася і в період феодальної роздробленості і склала основу російської культури.
  5. Мистецтво (художня діяльність)
  6. М.М. Гіршман ПРОЗА ХУДОЖНЯ
  7. Мислення і мова. Розвиток мислення.

Ця сторона літературних творів розглядається як лінгвістами, так і літературознавцями. Мовознавців художня мова цікавить перш за все як одна з форм застосування мови, харак (226) теризует специфічними засобами і Нормами. При цьому опорним поняттям стає «мова художньої літератури» [555] (або близьке за значенням «поетична мова»), а вивчає цю мову дисципліна іменується лінгвістичної поетикою. Літературознавство же в більшій мірі оперує словосполученням «художня мова», яка розуміється як одна зі сторін змістовної форми.

Літературознавчу дисципліну, предмет якої складає художня мова, називають стилістикою (Термін цей спочатку укорінився в мовознавстві, яке незмінно звертається до розгляду стилів мови і мови) [556].

Стилістика -Розробив область науки про літературу, що володіє багатою і досить суворої термінологією. Пальма першості в побудові теорії художньої мови належить формальної школі (В.Б. Шкловський, P.O. Якобсон, Б.М. Ейхенбаум, Г.О. Винокур, В. М. Жирмунський), відкриття якої зробили серйозний вплив на подальше літературознавство. Особливо важливі в цій галузі роботи В.В. Виноградова, який досліджував художню мову в її співвіднесеності не тільки з мовою, що відповідає літературній нормі, але і з загальнонародним мовою [557].

Поняття і терміни стилістики стали предметом ряду навчальних посібників, на перше місце серед яких природно поставити книги Б. В. Томашевського, що зберігають свою нагальність понині [558]. Тому в нашій роботі даний розділ теоретичної поетики дається стисло і сумарно, без характеристики відповідних термінів, досить численних (порівняння, метафора, метонімія, епітет, еліпсис, асонанс і т.п.).

 Попередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Елітарність і АНТІЕЛІТАРНАЯ КОНЦЕПЦІЇ МИСТЕЦТВА ТА ЛІТЕРАТУРИ | ПОЕТИКА: ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА | ТВІР. ЦИКЛ. ФРАГМЕНТ | ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА | ПЕРСОНАЖ І ЙОГО ціннісних орієнтацій | ПЕРСОНАЖ І ПИСЬМЕННИК (ГЕРОЙ І АВТОР) | ПОРТРЕТ | ПРИРОДА. ПЕЙЗАЖ | ЧАС І ПРОСТІР | СЮЖЕТ І ЙОГО ФУНКЦІЇ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати