Головна

Процеси управління: цілепокладання, оцінка ситуації і прийняття управлінських рішень

  1. D. Наступні дії і оцінка
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. VI.3.4) Прийняття спадщини; особливі спадкові права.
  5. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527
  6. Z. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ухвалення управлінських рішень 379
  7. Z1.2. КОМУНІКАТИВНІ ЯВИЩА І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 437

Процеси управління: цілепокладання і оцінка ситуації, Мети в системі менеджменту: визначення, вимоги до цілей, функції цілей, види цілей. Цілі - кінцевий результат, к-рий ставить перед собою керівник. Сенс постановки мети - сконцентрувати увагу на такий розвиток підприємства, щоб воно в подальшому стало осн-ой стратегічної од-цей бізнесу. Об'єктивна сторона постановки мети полягає в тому, що мета конкретизує те місце, до-рої підприємство займає на ринку. Кожна організація в процесі досягнення своїх цілей підпорядковується визна-им законам ринку. І якщо цілі поставлені правильно, то це підприємство чекає успіх. Суб'єктивна сторона мети пов'язана з особистістю. Функції цілей: 1. уменьш-т неопред-сть дій, керівників і персоналу; 2. явл-ся основою для виявлення ознак, по яких приним-ся управлінські рішення. Управлінські рішення пов'язані з якоюсь л. проблемою. Управ-ие рішення - це вибір, альтернатива; 3. явл-ся основою для системи контролю та мотивації; 4. служать виправданням необхід-сти і значущості даної орган-ції в очах гро-сти. Цілі поділяються на 2 групи: 1 загальні; 2. специфічні (приватні). Загальні - збільшення випуску продукції, зниження собівартості і т.д. Специфічні - бізнес-план, інструкція працівників кожного відділу. Місія - яскраво виражающ-ся причина істот-ня даннго підприємства на ринку; то, що отлич-т дане предпр-е від аналогічних. Всі цілі можна згрупувати у вигляді дерева цілей - графічного зображення цілей підприємства. Основні вимоги до цілей: 1. вони д / б досяжні (містити кол-ті та кач- перші показ-ли); 2. деталізовані за підрозділами; 3. адаптивними; 4. економічними. У наст. Час сущ-ет цілий напрям управлінської деят-сти, до-рої наз- ся управління по цілям (УПЦ). УПЦ часто рассматрив-ся як метод планують-а. УПЦ передбачає, що: 1. на підприємс-ії сущ-і система офіц-но знеособлених цілей, к-які в процесі їх досягнення корректир-ся, доповнюються і превращ- ся для виконавців в індивід перші особисті цілі; 2. постановка цілей перед співробітниками на основі спостереження вже достінутих рез-тов раніше.

Рішення в М. использ. в 2-х значеннях: 1. Рішення, як результат вибору діяльності. 2. Рішення, як процес, включно. дек. етапів: - вивчення проблеми, - визначення цілей, - розробка альтернатив, - вибір оптимального рішення. Рішення в М. - творчий акт суб'єкта управління, визначально. спосіб дії колл-ва по вирішенню існуючої проблеми. Для якості рішення д. Бути задоволені визна. вимоги: обгрунтованість, ефективність, своєчасність, конкретність, несуперечливість. Якщо рішення письмове, воно повинно складатися з 2 частин: констатуючій (розкриття проблеми) і становляться (рішення). Класифікація рішень. За джерелом виникнення: ініціативні та за приписом згори. За юридич. оформлення: накази, постанови, розпорядження, інструкції. За методами розробки: кількісні (на основі наук. Методів, розрахунків), евристичні (на основі логіки, знань, досвіду, інтуїції особи, яка приймає рішення). За ступенем визначення вихідної. інф-ції: детерміновані, тобто певні достатнім кількість інф-ції, імовірнісні (немає абсол. впевненості в точності настання події), невизначені (при відсутність про. необх. інф-ци). Залежно від суб'єктів прийняття рішення: індивідуальні, колегіальні, колективні. За ступенем унікальності: рутинні і новаторські. Періоди дії: поточні, перспективні.Попередня   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   Наступна

Рух товару: принципи, форми організації | Еволюція менеджменту: виникнення і розвиток | Характеристика сучасних шкіл управління | Особливості російського менеджменту. | Зовнішня і внутрішня середовище організації. SWOT-аналіз. | Системи менеджменту: функції та організаційні структури. | Типові організаційні структури управління підприємством | лінійна структура | функціональна структура | Лінійно-штабна структура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати