Головна

Типові організаційні структури управління підприємством

  1. I Суб'єкти управління персоналом державної і муніципальної служби
  2. III.1. Послідовна структура управління
  3. III.2. Умовна структура управління
  4. Quot; Тиха "революція в філософії управління туризмом
  5. А) Організаційні методи.
  6. А) Принцип централізації управління персоналом
  7. Абсолютні і відносні показники зміни структури

Критерієм найбільш популярною типології організаційних структур є розподіл відповідальності (спосіб групування відповідальності).

ієрархічна;

лінійна;

лінійно-штабна;

функціональна;

спрощена матрична;

збалансована матрична;

посилена матрична;

проектна;

процессная;

дивизиональная.

Нерідко організаційну структуру підлаштовують під процес виробництва продуктів або послуг в залежності від типу виробництва та виду виробництва.

Запропонована Генрі Мінцбергом типологія базується на виділенні шести основних структурних елементів організації:

операційне ядро ??організації - здійснює основні процеси зі створення цінності для кінцевого споживача;

стратегічна вершина - керівництво організації, яка здійснює, формування місії, стратегічних цілей та стратегії діяльності організації;

середня лінія - проміжна ланка між керівництвом і операційним ядром;

техноструктура - об'єднує аналітиків і фахівців, які організовують і підтримують інформаційні потоки, формально які організовують взаємодію підрозділів і контроль за їх діяльністю;

допоміжний персонал - служби, що забезпечують функціонування інших елементів організації;

ідеологія - атмосфера організації, пов'язана з її традиціями.

На підставі цього виділяється 6 типів надструктур:

проста структура - основною частиною виступає стратегічна вершина і організація прагне до централізації

машинна бюрократія - на чолі управління варто техноструктура з домінуючим прагненням до стандартизації

професійна бюрократія - влада належить операційного ядра, найбільш цінною якістю виступає професіоналізм

дивизиональная форма - головну роль грає середня лінія за рахунок збільшення ролі середньої ланки

адхократия - основною частиною є допоміжний персонал, який прагне до співпраці з зовнішніми організаціями

місіонерська форма - цінності та ідеологія є наріжним управління організацією.

 Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Критерії та методи сегментування ринку | Оцінка конкурентоспроможності товару. | Життєвий цикл товару та характеристика його стадій. | Класифікація методів і засобів стимулювання реалізації продукції. | Торгові посередники, їх класифікація та канали розподілу | Рух товару: принципи, форми організації | Еволюція менеджменту: виникнення і розвиток | Характеристика сучасних шкіл управління | Особливості російського менеджменту. | Зовнішня і внутрішня середовище організації. SWOT-аналіз. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати