На головну

Рух товару: принципи, форми організації

  1. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  2. I. НОРМАТИВНА БАЗА ДЛЯ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ
  3. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.
  4. III. Нормативно-правова база щодо організації та проведення діагностичної діяльності.
  5. III. Принципи, які стверджують реалізацію в процесі навчання закономірностей пізнавальної діяльності учнів
  6. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  7. IV. 14.5. Форми переживання почуттів

3.2.3. організація руху товару

Дистрибуція або система руху товару є сукупністю функцій обробки замовлень, навантаження-розвантаження, створення запасів, зберігання і транспортування. Мета системи - забезпечити своєчасне відвантаження товарів і надійність постачання. Особливу увагу потрібно від оптовиків, оскільки вони знаходяться в середині каналу розподілу і повинні управляти безперервним потоком товарів від виробників і сортувати їх для поставки в роздрібну мережу. Рух товару є ключовим елементом комплексу маркетингу.

Велике значення рух товару має для фірм, що займаються споживчими товарами, які не можуть допустити ризик відсутності товару в наявності через незадовільний контроль товарів або несвоєчасної поставки.

Процес руху товарів можна охарактеризувати послідовним проходженням низки етапів:

· Визначення цілей руху товару;

· Розробка системи обробки замовлень;

· Створення складських приміщень;

· Регулювання запасів;

· Вибір методу транспортування;

· Оцінка і контроль системи руху товару.

Цілі руху товару можна розглядати з двох позицій: по ступеня задоволеності споживачів і за рівнем зниження витрат. Забезпечення задоволеності покупців можна домогтися за рахунок мінімізації випадків відсутності товарів в наявності і своєчасного виконання замовлень шляхом створення ефективної системи транспортування. Стосовно до асортименту мети можуть бути пов'язані з термінами оборотності запасів відправкою товару, виконанням замовлення в повному обсязі. Цілі щодо витрат можна конкретизувати величиною, яку не повинен перевищувати загальний рівень витрат.

Після визначення цілей руху товару необхідно створити систему обробки замовлень, тобто їх отримання, передачі на склад, відбору товарів, виписки рахунків і транспортних документів (ці процеси повинні бути повністю автоматизовані).

Обробка вантажів - це визначення місця розташування товару на складі, його доставка до місця комплектування, де товари сортують і укладають для відвантаження, переміщення товару на вантажний майданчик і навантаження в транспортний засіб.

Однією з характерних тенденцій останніх років є будівництво великих розподільних центрів - автоматизованих складів з комп'ютеризованої обробкою замовлень і переміщенням вантажів. Для ефективного використання складів і розподільних центрів потрібна дієва система управління запасами, що забезпечує визначення кількості товару, що замовляється для підтримки оптимального рівня запасу і оптимальної частоти замовлень.

На останню операцію руху товару - транспортування доводиться в середньому 40-45% всіх витрат руху товару. Вибір транспортного засобу є однією з найважливіших задач в системі управління рухом товарів.

Одним з важливих досягнень в русі товару стало застосування змішаних перевезень, коли поєднують перевезення різними видами транспорту.

Заключним етапом системи руху товару є оцінка ефективності проведення операцій - зіставлення результатів з наміченими цілями.

Показниками ефективності системи руху товару можуть бути наступні:

· Час обробки одного замовлення;

· Час виконання одного замовлення;

· Час перебування товару в запасі;

· Витрати руху товару в% до обсягів продажу;

· Частка вантажів, які отримали пошкодження при транспортуванні;

· Частка випадків несвоєчасної доставки вантажів.

Фізична дистрибуція - доставка продукції потрібного споживачеві в потрібний час в потрібне місце. Цей ланцюжок починається з входу в процес виробництва продукту сировини і переходить до виробничого процесу. Остання ланка ланцюжка дистрибуції - рух готових виробів через маркетинговий канал до кінцевих споживачів. Цінність готової продукції включає дизайн, виробництво, послуги для споживача і доставку. В результаті управління ланцюжком поставок необхідно вишукувати можливість максимізації споживчої цінності продукту. Метою стає забезпечення оптимального рівня послуг споживачу за мінімальною ціною.

Дизайн системи дистрибуції передбачає встановлення прийнятного для клієнта рівня якості послуг. Максимальний рівень послуг не завжди потрібен для всіх сегментів. Він передбачає швидку доставку, великі запаси, гнучку асортиментну політику, ліберальну політику повернення товару, що означає зростання цін на дистрибуцію.

План і бюджет маркетингу

План маркетингу - документ, основною складовою стратегічного плану розвитку компанії, в якому встановлюються ринкові цілі і позначаються методи їх досягнення.

Стратегічний план маркетингу, що розробляється на 3 - 5 років, містить довгострокові цілі і визначають маркетингові стратегії із зазначенням ресурсів, необхідних для їх реалізації. Стратегічний маркетинговий план уточнюється і переглядається щорічно, на його основі складається річний план маркетингу.

Оперативний план маркетингу (річний план маркетингу) описує поточну маркетингову ситуацію, цілі діяльності на ринку, маркетингові стратегії на поточний рік. У його склад включається програма заходів, ресурсне, в тому числі і фінансове забезпечення.

Маркетинговий план компанії є ключовим при плануванні діяльності, поряд з бюджетом, виробничим планом, пном продажів. Річний план підприємства, відповідно, встановлює загальні цілі підприємства, проте для роботи в конкурентному середовищі маркетинг - зусилля на ринку - є основною функцією підприємства. У зв'язку з цим, план маркетингу домінує за значенням над іншими розділами загальрічного плану, оскільки:

цільові показники маркетингового плану мають прямий вплив на показники інших розділів річного плану;

рішення, записані в маркетинговому плані визначають, що саме підприємство буде виробляти, за якою ціною і де продавати, як рекламувати;

План маркетингу служить ключовим керівництвом для роботи персоналу, зайнятого в маркетингових заходах фірми.

Необхідність в плані маркетингу. План маркетингу подібний маршрутним листом мандрівника, є одночасно і картою і компасом. Маркетинговий план фіксує поточні позиції (місце знаходження) підприємства, вектори рухається, цільові точки, і, що найголовніше, фіксує ті дії, які фірма повинна зробити, щоб потрапити в намічені точки. Щоб з'ясувати, навіщо потрібен план маркетингу, розглянемо проблеми, які виникають на підприємстві за відсутності плану маркетингу, а також ті результати, які підприємство отримує після його розробки.

Проблеми відсутності плану маркетингу.

Компанія розвивається спонтанно, від удачі - до невдачі;

Ворогують нещадно можливі схеми, які існують варіанти розвитку. Як причина - розпорошення вчив, засобів, втрата часу;

Не визначена ЦА, різночитання в її оцінках від часу-до часу призводять до проблем, описаним пунктом вище;

Підприємство хаотично закуповує продукцію, намагається деверсіфіціровать товарну пропозицію в той момент, коли потрібно концентрація на основному товарній пропозиції;

Цілі плану маркетингу.

систематизація, формальний опис ідей керівників компанії, донесення їх до співробітників;

встановлення цілей маркетингу, забезпечення контролю їх досягнення;

концентрація і розумний розподіл ресурсів фірми.

Процес розробки плану маркетингу. Розумно запропонувати наступний послідовний процес, в результаті виконання пунктів якого формулюється план маркетингу фірми. Процес складається з шести обов'язкових до виконання кроків:

Визначення місії підприємства;

SWOT-аналіз;

Визначення цілей і стратегії організації в цілому;

Визначення завдань і програми дій по їх реалізації;

Складання плану маркетингу і контроль за його виконанням;

Складання бюджету маркетингу.

Більш докладно по пунктах:

На етапі опису місії визначається призначення всіх наступних зусиль компанії;

SWOT-аналіз дає чітке уявлення про те, де знаходиться компанія (маркетинговий аудит або маркетингова ревізія) і що вона з себе представляє: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і загроз, що виходять з найближчого оточення підприємства (зовнішнього середовища);

Третій розділ представляє собою основу для розробки конкретної програми маркетингових дій. Цей етап плану маркетингу включає прогнозування розвитку цільових ринків (сегментів), динаміки макро- і мікроекономічних процесів, а також ресурсних можливостей підприємства. На основі всього перерахованого формулюються основні цілі діяльності, структуровані у вигляді дерева цілей, в вершині якого розташована глобальна корпоративна мета.

На четвертому етапі визначаються завдання департаменту маркетингу в рамках загального плану підприємства, і розробляється програма дій, спрямована на вирішення цих завдань. На цьому етапі конкретизуються стратегічні напрямки дії фірми шляхом планування тактичних заходів. Для кожного цільового сегмента ринку повинні бути сплановані відповідні товари (послуги) необхідної якості і кількості, їх ціни, місця продажу і тактика їх просування до споживача.

П'ятий етап дозволяє нам отримати сам документ, з визначенням значень параметрів, за якими згодом буде контролюватися виконання плану маркетингу, здійснюється оформлення маркетингової програми (плану маркетингу), а саме: компоновка, узгодження з усіма зацікавленими особами та затвердження документа.

Бюджет маркетингу - розділ плану маркетингу, що відображає плановані величини доходів, витрат і прибутку. Величина доходу обгрунтовується прогнозованим обсягом продажів у вартісному вираженні. Витрати визначаються як сума всіх видів витрат. Затверджений бюджет є основою для забезпечення виробництва товарів і маркетингової діяльності.

У маркетинговій літературі зустрічається опис процесу розробки плану маркетингу складається з більшої кількості пунктів. Зрозумійте, кількість пунктів не важливо, важливо розуміння того, що имеено описаний набір послідовних робіт дозволяє отримати документ, іменований "план маркетингу". Делталлізація цього набору робіт може дійсно бути записана і великою кількістю пунктів, які можуть бути сформульовані іншими словами.

Структурно план маркетингу складається з наступних розділів документа:

основні підсумки діяльності за попередній період;

аналіз і прогноз розвитку економіки і цільового ринку;

висунуті цілі переважно в кількісному вираженні з виділенням головної мети;

стратегії поведінки підприємства на ринкових сегментах;

заходи товарної, цінової, збутової і комунікаційної політик із зазначенням відповідальних виконавців і термінів виконання;

бюджетний пан маркетингу (маркетинговий бюджет).Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Виробничий процес: принципи організації та основні види | Наукові основи організації виробництва | Сутність, форми та показники кооперування виробництва | Сутність, форми та показники рівня комбінування виробництва | Типи організації виробництва і економічно доцільні межі їх застосування | Маркетингові дослідження ринку: цілі, етапи проведення, маркетингова інформація | Критерії та методи сегментування ринку | Оцінка конкурентоспроможності товару. | Життєвий цикл товару та характеристика його стадій. | Класифікація методів і засобів стимулювання реалізації продукції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати