На головну

Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту

  1. Види фотоефекту. Закони зовнішнього фотоефекту
  2. Вибіркове рівняння регресії
  3. геометричне рівняння
  4. Д.1 Диференціальне рівняння нерівномірного руху в призматичних руслах.
  5. Диференціальне рівняння затухаючих коливань
  6. Диференціальне рівняння вільних коливань
  7. Диференціальне рівняння електромагнітної хвилі

А. Ейнштейн показав, що явище фотоефекту і його закономірності можуть бути пояснені на основі квантової теорііфотоеффекта. Згідно з якою, світло частотою ? не тільки випускається, як це передбачав Планк, а й поширюється в просторі і поглинається речовиною окремими порціями (квантами), енергія яких Е0 = h?. Кванти електромагнітного випромінювання отримали назву фотонів.

Енергія падаючого фотона h? витрачається на вчинення електроном роботи виходу А з металу і на повідомлення вилетів фотоелектронна кінетичної енергії m?2max/2. Згідно із законом збереження енергії,

h?=А + m?2max/ 2. (32.3)

Рівняння (32.3) називається рівнянням Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. З рівняння (32.3) безпосередньо випливає, що максимальна кінетична енергія фотоелектронів лінійно зростає зі збільшенням частоти падаючого випромінювання і не залежить від його інтенсивності (числа фотонів), так як ні А, ні v від інтенсивності світла не залежать. Так як зі зменшенням частоти світла кінетична енергія фотоелектронів зменшується (для даного металу А =сопst), то при деякій досить малій частоті ? = ?0 кінетична енергія фотоелектронів стане рівною нулю і фотоефект припиниться. Відповідно до викладеного отримаємо, що

?0 =А/h, (32.4)

?0 - червона межа фотоефекту для даного матеріалу. Вона залежить лити від роботи виходу електрона, т. Е. Від хімічної природи речовини і стану його поверхні.Попередня   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   Наступна

Світловий потік. Зв'язок між енергетичними і світловими величинами | освітленість | яскравість | світність | закони освітленості | Фотометри | закон Кірхгофа | оптична пірометрія | Теплові джерела світла | Теплообмін випромінюванням між поверхнями в приміщенні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати