На головну

Види маркетингу та їх застосування

  1. Благодарим экспертов по маркетингу консалтинговых услуг Михаила Иванова и Михаила Фербера за помощь при подготовке материала.
  2. Види актів застосування норм права
  3. Види неправильного застосування кримінального закону за суб'єктивним ставленням до своїх дій
  4. Види топогеодезичної прив'язки, їх характеристика і умови застосування. Поняття про опорну геодезичну мережу. Контурні точки карти, що використовуються при топоприв'язці .
  5. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу
  6. Вопрос 113. Директор по маркетингу на предприятии

Кожна фірма у своїй діяльності сповідує ту чи іншу концепцію маркетингу і використовує ті чи інші види маркетингу.

Варто визначитися з термінологією щодо видів маркетингу, розібратися в спільних рисах та особливостях споживчого, промислового маркетингу та маркетингу послуг, пояснити сутність понять внутрішній, міжнародний і глобальний маркетинг, стратегічний і тактичний маркетинг, маркетинг-менеджмент.

Залежно від цілей обміну, результатів діяльності розрізняють:

- комерційний;

- некомерційний маркетинг.

Комерційний маркетинг(маркетинг прибуткових організацій) - маркетингова діяльність організацій, цілями яких є отримання прибутку.

Маркетинг, проте, є актуальним також для неприбуткових організацій (школи, лікарні, політичні партії).

Маркетинг неприбуткових організацій називають некомерційним маркетингом.Прикладом некомерційного маркетингу є соціальний маркетинг.

Що ж до комерційного маркетингу, його розділяють залежно від сфери застосування, а також за територіальною ознакою. Розглянемо цю класифікацію.

Залежно від сфери застосування розрізняють маркетинг:

- споживчий;

- промисловий;

- маркетинг послуг;

- інвестиційний;

- банківський;

- аграрний;

- інші виду маркетингу.

За територіальною ознакою маркетинг поділяють на:

- внутрішній;

- міжнародний

Внутрішній маркетинг -маркетингова діяльність фірми спрямована на внутрішній ринок. Визначають такі форми внутрішнього маркетингу:

- локальний маркетинг - діяльність фірми не виходить за межі певного населеного пункту (характерний для роздрібних магазинів, сфер послуг і зрідка використовується у сфері промислового маркетингу);

- регіональний маркетинг - у межах регіонів, областей;

- національний маркетинг - фірма у своїй діяльності охоплює сукупний національний ринок (використовується телекомпаніями, видавництвами).

Слід зазначити, що останнім часом зростає значення міжнародних ринків, а відповідно, і міжнародного маркетингу.

Міжнародний маркетинг -маркетингова діяльність фірми на закордонних ринках.

Міжнародний маркетинг залежно від ступеня інтернаціоналізації набуває одну з таких форм:

- імпортний/експортний маркетинг,

- зовнішньоекономічний маркетинг,

- багатонаціональний маркетинг;

- глобальний маркетинг.

Залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірми та періоду, на який розробляється маркетингова політика фірми, розрізняють:

- стратегічний маркетинг;

- тактичний маркетинг.

Стратегічний маркетингпередбачає постійний аналіз потреб споживачів, сегментування ринку та вибір базового ринку, розробку маркетингової стратегії.

Тактичний маркетинг(оперативний, операційний) - процес розробки заходів і реалізації цілей на обраному базовому ринку з конкретної номенклатури товарів на певний термін.

Залежно від виду діяльності окремої особистості або організації існує:

- маркетинг організації;

- маркетинг окремої особистості (егомаркетинг);

- соціальний маркетинг.

Соціальний маркетинг -маркетингова діяльність щодо розробки соціальних програм, направлених на певні соціальні групи з метою сприяння певним соціальним ідеям і рухам, практичним діям тих чи інших соціальних організацій (наприклад, маркетинг соціальних служб молоді, пенсійних фондів).

Залежно від особливостей суб'єкта розрізняють:

- мікромаркетинг;

- макромаркетинг.

Мікромаркетинг -маркетингова діяльність щодо конкретного виду товару, що виготовляється.

Макромаркетинг -маркетингова діяльність щодо широкого кола товарів і послуг або сфер діяльності на рівні фірми, концерну, фінансово-промислової групи, держави.

Залежно від попиту виділяють вісім видів маркетингу:

Конверсійний маркетинг -вид маркетингу, мета якого - змінити негативне ставлення споживачів до товару на позитивне.

Основна мета - створити попит. Програма маркетингу передбачає різні заходи щодо формування попиту та стимулювання збуту. Якщо в основі негативного попиту - перевага, яку надають споживачі імпортним товарам або товарам конкурентів, доречно у рекламі посилатися на престижних клієнтів, які користуються продукцією фірми, або зіставляти свої товари з конкурентними (вітчизняними або імпортними).

Стимулюючий маркетинг - вид маркетингу, метою якого є стимулювати збут за умов байдужого ставлення споживачів до товару.

Заходи, що реалізують програму стимулюючого маркетингу, різноманітні - від ознайомлення споживачів з можливостями товару до зміни об'єктивних умов, що стимулюють його використання.

Креативний маркетинг - вид маркетингу, який застосовують в умовах прихованого попиту, завданням якого є перетворення потенційного попиту на реальний.

Ремаркетинг - вид маркетингу, метою якого є відновлення попиту.

Основна мета ре маркетингу - відновити попит, що знизився. Методи досягнення цієї мети - надання товарові ринкової новизни або переорієнтація підприємства на нові ринки.

Синхромаркетинг - вид маркетингу, завданням якого є пошук способів згладжування коливань попиту.

Сама назва цього виду маркетингу вказує на необхідність регулювання попиту в разі його коливань. При цьому заходи стимулювання збуту плануються у протифазі до коливань попиту.

Підтримуючий маркетинг -вид маркетингу, метою якого є підтримування існуючого рівня попиту.

Основна мета підтримуючого маркетингу - підтримати задовільний попит. Інструменти - проведення продуманої цінової політики, реклама і ретельний контроль витрат на маркетинг.

Демаркетинг - вид маркетингу, метою якого є зниження попиту.

Основна мета де маркетингу - зменшити надмірний попит. Програма реалізується через підвищення ціни, скорочення або припинення реклами, продаж ліцензій на право виробництва товарів.

Протидіючий маркетинг -вид маркетингу, завдання якого переконати споживачів відмовитися від споживання певних продуктів.

Основна мета протидіючого маркетингу - звести нанівець попит, який суперечить інтересам суспільства. Підприємства припиняють випуск таких товарів, контрольні органи вилучають їх із торгівлі, через засоби масової інформації проводяться кампанії проти споживання товару. Серед таких товарів перше місце посідають алкогольні напої, тютюнові вироби, "піратська" продукція та ін.

Дії підприємства на ринку можуть бути представлені алгоритмом: від конверсійного та стимулюючого, через креативний до підтримуючого маркетингу. А вплив зовнішніх факторів, що позначаються на попиті, регулюють ремаркетинг, синхромаркетинг, протидіючий маркетинг та демаркетинг.

ТЕМА 2  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Рег. № ________________ | КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ | Сутність та основні поняття маркетингу. Цілі маркетингової діяльності. Функції маркетингу. | Основні елементи та комплекс маркетингу. | Комплекс засобів управління маркетингом | Сутність та роль маркетингової інформаційної системи | Маркетингова інформація, її види та способи збору | Сутність і завдання маркетингового дослідження. Процес маркетингового дослідження | Напрями комплексного дослідження ринку | Сегментування ринку та позиціонування товару |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати