Головна

А. Оплата за відпрацьований час

  1. At that time в той час
  2. Future Simple (Майбутнє простий час)
  3. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  4. II. Національний інтерес як головний принцип зовнішньої політики в Новий час
  5. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  6. IV етап (з середини XX ст. По теперішній час) психологія як наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки
  7. Past Continuous (Минуле продовжений час)

1. Заробітна плата, нарахована працівникам за тарифними ставками і окладами за відпрацьований час.

2. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу працівникам за відрядними розцінками, у відсотках від виручки від реалізації продукції (виконання робіт і надання послуг).

3. Вартість продукції, виданої в порядку натуральної оплати.

4. Премії та винагороди (включаючи вартість натуральних премій), що носять регулярний чи періодичний характер, незалежно від джерел їх виплати.

5. Стимулюючі доплати та надбавки до тарифних ставок і окладів (за професійну майстерність, суміщення професій і посад, допуск до державної таємниці і т.п.).

6. Щомісячні або щоквартальні винагороди (надбавки) за вислугу років, стаж роботи крім сум, зазначених у пункті В.2).

7. Компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці:

- Виплати, обумовлені районним регулюванням оплати праці: по районним коефіцієнтам; коефіцієнтам за роботу в пустельних, безводних місцевостях і у високогірних районах; процентні надбавки до заробітної плати за стаж роботи в районах Крайньої Півночі, в прирівняних до них місцевостях та інших районах з важкими природно-кліматичними умовами;

- Доплати за роботу в шкідливих або небезпечних умовах і на важких роботах;

- Доплати за роботу в нічний час;

- Оплата роботи у вихідні та святкові дні;

- Оплата понаднормової роботи;

- Оплата працівникам за дні відпочинку (відгули), надані у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації робіт, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, встановлених законодавством;

- Доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті (руднику) від стовбура до місця роботи і назад.

8. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спе-ціалістів підприємств і організацій, звільнених від основної роботи і що залучаються для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

9. Комісійна винагорода, зокрема, штатним страховим агентам, штатним брокерам.

10. Гонорар працівникам, які перебувають в обліковому складі працівників редакцій газет, журналів та інших засобів масової інформації.

11. Оплата послуг працівників бухгалтерій за виконання ними письмових доручень працівників з перерахування страхових внесків із заробітної плати.

12. Оплата спеціальних перерв у роботі.

13. Виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших підприємств і організацій, із збереженням протягом певного терміну розмірів посадового окладу за попереднім місцем роботи.

14. Виплата різниці в окладах при тимчасовому заступництві.

15. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві, відповідно до спеціальних договорів з державними організаціями (на надання робочої сили, наприклад, військовослужбовців) як видані безпосередньо цим особам, так і перераховані державним організаціям.

16. Оплата праці осіб, прийнятих на роботу за сумісництвом.

17. Оплата праці працівників несписочного складу (зазначені нижче суми не враховуються у фонді заробітної плати працівників спискового складу підприємства, установи, організації):

- Осіб, які не перебувають в обліковому складі працівників підприємства (організації), за виконання робіт за цивільними договорами, якщо розрахунки за виконану роботу проводяться підприємством з фізичними, а не з юридичними особами. При цьому розмір коштів на оплату праці цих фізичних лід визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за цим договором і платіжних документів;

- Послуг (гонорар) працівників несписочного складу (за переклади. Консультації, читання лекцій, виступ по радіо і телебаченню і т д.).Попередня   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   Наступна

Система професійного відбору | Наймання і відбір персоналу | Професійна підготовка робітників | Етапи формування умінь | Рух кадрів на підприємстві | ПО ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ | Послідовність розрахунку потреби в робочій силі | Робітників-відрядників | Почасових робітників, фахівців | Шляхи забезпечення додаткової потреби |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати