Головна

У Російській Федерації

  1. II. ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА ЗА КОРДОНОМ
  2. VI. Система органів державної влади в Російській Федерації
  3. VII Правил технічної експлуатації, Інструкції з СИГНАЛИЗАЦИИ НА залізницях України
  4. Адвокатська палата суб'єкта Російської Федерації
  5. Адміністративне право в правовій системі Російської Федерації
  6. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  7. Акти Президента Російської Федерації
  1990   1992   тисячу дев'ятсот дев'яносто три   1994   1995   1996  
 Число постраждалих на проізводствевсегона 1000 работающіхв тому числі зі смертельним ісходомвсегона 1000 работающіхЧісло людино-днів непрацездатності у потерпілих на проізводствевсего, тис. Днейна одного постраждалого, днейМатеріальние наслідки нещасних случаеввсего, млн руб.на одного постраждалого, тис. Руб.Расходовано коштів на поліпшення умов трудавсего .млн.руб.на одного постраждалого, тис. руб.Профессіональние заболеваніячісленность постраждавши ших від професійних заболеванійна 1000 працюючих  432434 6,6 8393 0,129 23,5 147,8 0,33 0,08 1,96  6,2 0,131 26,2 2464.5 6,5 1,3 1,88  6,3 0,139 25,9 29441,4 83,6 12,8 1,85  5,9 0,133 25,9 187369,2 624,4 2935227,0 57,5 ??1,81  5,5 0,138 26,7 419907,5 1551,3 8132960,4 164,4 1,82  6,1 0,155 5942,825 27,7 508844,8 2371,4 10833501,2 309,0 2,18

Пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (% від загальної чисельності працівників)

галузі економіки   Підвищені тарифні ставки (оклади) і доплати   додаткові відпустки   Скорочений робочий день   Безкоштовне лечеб-но-профі-лактічес-кое харчування   Безкоштовне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів   Пенсії на пільгових умовах за списками №1і2  
 промисловість СтроітельствоТранспортСвязь  25,47,616,75,5  26,016,626,14,3  4,21,51,74,8  2,70,90,30,1  26,213,911,22,3  17,110,04,54,4

Відповідно до цільової програми буде істотно розширена і оновлена ??нормативно-правова база охорони праці (розроблені чотири федеральних закону, більше 200 міжгалузевих і галузевих правил, санітарно-гігієнічних нормативів, стандартів безпеки); розроблено технічну документацію та організовано виготовлення дослідних зразків засобів індивідуального захисту широкого призначення; розроблена автоматизована система інформаційного забезпечення, що включає створення банків даних з охорони праці на федеральному, регіональному та галузевому рівнях; здійснений комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану справ у сфері професійної підготовки, навчання та підвищення кваліфікації, в області охорони праці.

Особливу увагу буде звернено на заходи, реалізація яких дозволить істотно поліпшити стан справ з охороною праці та здоров'я жінок і інвалідів. Фінансування програми передбачається з трьох джерел: федерального бюджету; бюджету Фонду соціального страхуванняРФ; коштів від штрафів, стягнутих РОСТРУДИНСПЕКЦИЯ за порушення законодавства про працю та охорону праці. З огляду на, що загальні щорічні витрати на виплату допомоги постраждалим на виробництві, на надання пільг та компенсацій працюючим в шкідливих умовах і компенсацію прямих збитків на відновлення підірваного здоров'я досягають 4 трлн. руб., скорочення цих витрат до 2001 року навіть на 0,1% дозволить окупити витрати на реалізацію програм протягом року. Соціальний ефект від виконання програм проявиться в скороченні виробничого травматизму, загальної і професійної захворюваності, у підвищенні безпеки праці і соціальної захищеності працівників.

 Попередня   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Приклад розподілу колективного заробітку в бригаді | Система преміювання працівників | Доплати і надбавки до заробітної плати | І РЕЗЕРВИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ | Методи вимірювання продуктивності праці | продуктивності тpуда | Резерви підвищення продуктивності | Поділ і кооперація праці | Робочих місць | Дисципліна і стимулювання праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати